Vizier Op Links: De anti-linkse Twitterdoxer

Een tijdje geleden schreef ik een stuk over het Vizier Op Links, de slappe hap van de afgelopen tijd in Twitterwereld, wat de twitterhandle @VizierOpLinks draagt. Sinds dien zijn er veel ontwikkelingen geweest en ik denk dat het tijd wordt om de feiten van de geruchten te onderscheiden.
Deze post wordt niet meer publiekelijk bijgehouden | Laatst inhoudelijk bijgewerkt op 20-09-2020 00:47 | De webdomeinen vizieroplinks.nl en vizieroplinks.eu verwijzen naar deze post en zijn in beheer van dogwhistles.blog | Het domein vizieroprechts.nl verwijst naar de homepage en is tevens in beheer van dogwhistles.blog | Tips graag via DM op Twitter of Discord, zie hiervoor ‘over de auteur‘ | Wanneer de identiteit bekend is van het vizier, zal deze niet publiekelijk worden gedeeld.

De feiten

 • Op 6 september tweette het vizier het volgende:
rage quit koppelen aan Counterstrike (sic) is overduidelijk gamerjargon. Het vizier is daarmee dus bekend. Mogelijk is het vizier een (oud)gamer.
 • Op 20 september om 00:17 kwam het vizier even buurten op de RTS Discord server (beheerd door auteur van dit stuk). Vizier plaatste vervolgens een kort berichtje (“Nice“) op de landing chat en verdween weer van de server. Jammer dat je niet even gezellig was blijven babbelen. Het is ook niet bevestigd dat dit vizier hetzelfde vizier is als die op twitter.
 • Sinds 17-09-2020 heeft het vizier de domeinnaam vizieroplinks.org in bezit. Dit heeft hen gedaan via een domeinnaamprovider die de mogelijkheid biedt om afscherming tegen whois-verzoeken te gebruiken. Een simpel whois-verzoek is dus niet mogelijk om de contactgegevens van de registrar (domeinnaamhouder) te achterhalen bij dit domein. Let er op dat je onderscheid maakt tussen de .nl, .eu en de .org domeinen. De .nl– en .eu-domeinen zijn in beheer van dogwhistles.blog. Het .org-domein is zeer vermoedelijk in beheer van het vizier. Zeer vermoedelijk, omdat het zonder registrar niet te bewijzen valt wie de beheerder ervan is.
 • Op 16 september om 09:31 tweette het vizier over een gebotcht WOB-verzoek. De politie in Noord-Holland zou een WOB-verzoek online hebben geplaatst met gebrekkige anonimisering. De zwartgemaakte vakken tekst in het PDF-document zouden met een simpele handeling zichtbaar gemaakt kunnen worden. Hieruit is een voorletter en een achternaam komen rollen. Er is alleen geen enkele correlatie aangetoond, behalve op implicaties beruste aannames.
 • — Het is niet bewezen dat dit WOB-verzoek ook het WOB-verzoek is dat het vizier indiende.
 • — Het is niet bewezen dat de naam in het PDF-document toebehoort aan het vizier.
 • — Er is een mogelijkheid dat dit hele WOB-verzoek en het opgeven van de naam een red herring is; bedoeld om anderen op het verkeerde been te zetten. Ook hier zijn geen bewijzen van, die dit bevestigen of ontkrachten.
 • — Een twitteraar met handle ‘bakboordt’ wist mij te vertellen in een reactietweet dat de naam van de WOB-aanvrager bekend was. Het interessante hieraan is dat deze gebruiker dit deed 40 minuten voordat het vizier zelf met de openbaring kwam. Ook heeft bakboordt alleen die ene reactietweet geplaats en verder niets, ook geen likes o.i.d. Onbekend is waarom dit account (mogelijk een wegwerpaccount) specifiek mij wilde inlichten over de bekendheid van de naam van de WOB-aanvrager.
 • Na een vergelijkend onderzoek heb ik de zoekrichting verder kunnen specificeren. Dit an sich levert niet direct een persoon als doxer op. Wat het oplevert is een bepaald profiel, waarmee verder vergeleken kan worden. De resultaten waren zeer interessant te noemen. Oplettende mensen en speurneuzen kunnen onderstaande gegevens gebruiken voor een meer doelgerichte zoekactie; met z’n allen zoeken gaat sneller:
Update van 25-09-2020
 • [03-08-2020] Op 3 augustus 2020 heeft het vizier onderstaande reactie getweet en na ongeveer 10 minuten weer verwijderd:
 • [30-07-2020] Het vizier zegt zelf in een reactie, op 30-07-2020, als doel te hebben om [zaken] ‘vast te leggen en te documenteren’:
 • Het vizier volgde tot 30-07-2020 constant ongeveer 75 personen. Het wisselde regelmatig met een paar minder of meer. Vanaf 31-07-2020 was het aantal gevolgde personen met 10 afgenomen tot 65. De eerste 5 twitteraccounts die nog steeds worden gevolgd zijn:
 • De eerste tweet van het vizier, voor zover er geen oudere zijn verwijderd:
Waarom was dit de eerste (bekende) tweet?
 • Het vizier deelt geen precieze privégegevens. Dus geen huisnummers en sinds een week ongeveer ook geen straatnamen meer. Telefoonnummers en e-mailadressen werden voor zover ik heb kunnen zien sowieso niet gedeeld.
 • Het vizier mixt Engelse en Nederlandse taal door elkaar. Dit is willekeurig en volgt niet echt een patroon.
 • Het vizier gebruikt regelmatig koppeltekens () op plaatsen waar ze eigenlijk niet nodig zijn.
 • Het vizier schrijft een geldbedrag als ‘100 euro‘ (Dus niet als €100 of 100 Euro).
 • Het vizier gebruikt een smiley met een ‘neusje’, dus : – ) en niet : ).
 • Het vizier spreekt voornamelijk vanuit de ‘We’-vorm.
 • Het vizier is bekend met de uitspraak “Whatever floats your boat.“.
 • Het vizier is bekend met “Chef,” als aanhef.
 • Het vizier schreef establishment i.p.v. het Nederlandse woord etablissement.
 • Het vizier schreef slegs vir swartes! in een tweet op 29-07-2020:
 • Het vizier gebruikt een vrij specifieke zin: “O Nederland, let op u saeck!”
 • Het vizier gebruikt dixit als woord: (dixit AIVD) in de bio
 • Er is of was een lijstje ‘Linkse Academici‘ gemaakt door het vizier
 • Het vizier verwijderde regelmatig een tweet. Dit al zeker sinds 24-07-2020.
 • Het vizier gebruikt zowel Twitter Web App als een Android App
 • Het vizier heeft deze onderstaande tweet, na ongeveer 35 minuten te geplaatst te zijn geweest, weer verwijderd:
 • Onderstaande tweet (uit een tweetarchiver, in Google cache) heeft bestaan, maar is ergens tussen het moment van tweeten op 07-06-2020 en dat het mij opviel (op 28-07-2020) weer verwijderd:
 • Het vizier blokkeert sommige twitteraars. Maar unblockt deze soms dan ook weer. Met name twitteraars die de naam en adresgegevens noemden van een zekere P. B. in een reactie werden (tijdelijk) geblokkeerd, maar ook personen die iets anders zeiden. Er is geen data bekend over de precieze beweegreden van de blokkades en de de-blokkades.
 • Niet alle gedeelde informatie over andere personen (het doxen) klopt met de werkelijkheid, of is achterhaald gebleken.
 • Het vizier raadde op 28-07-2019 een boek van PVV’er Martin B. aan. Het boek heeft de titel “De schijn-elite van de valsemunters“:

De aannames

Hieronder volgen aannames, gemaakt door mijzelf en anderen. Let er dus op dat wat hieronder staat niet bewezen is. Het kunnen aanknopingspunten zijn, maar het kunnen ook dead traps zijn, die tunnelvisie in de hand kunnen werken.

Filmpje uit de bovenstaande tweet van 6 juni 2020.
 • Het vizier is hoogstwaarschijnlijk een (oud) gamer en is bekend met de term ‘rage quit‘ en het spel Counter-Strike in samenspel. (Wat hen ‘Counterstrike‘ noemde)
 • Het vizier lijkt te worden beheerd door één persoon of een klein groepje (4 of minder) personen. De reden hiervoor is dat het taalgebruik redelijk consistent lijkt te zijn.
 • Het vizier weet ‘bovengemiddeld’ goed met een pc om te gaan en is zich bewust van digitale basis-onderzoekstechnieken. Argumenten die dit bekrachtigen zijn de gebruikte e-mailadressen (@protonmail– en @tutanota-adressen werden met sterk vermoeden gebruikt) en het gebruik van een internetarchief-website om bepaalde bronnen te delen.
 • Het vizier gebruikt (openbare) KvK-gegevens en mogelijk ook KvK-uittreksels om meer informatie te verkrijgen over hun te doxen persoon. Ik heb hier om specifieke redenen een sterk vermoeden van.
 • Het vizier weet met een grafisch beeldbewerkingsprogramma en videobewerkingssoftware om te gaan, of werkt samen met iemand die dat kan. Het logo -de verrekijker met de antifavlaggen in de optieken- is namelijk geen reeds bestaand plaatje op het www. Waarschijnlijk is dit plaatje dan ook gemaakt voor het specifieke doel van dit Twitteraccount. De basis van het plaatje, de zwarte verrekijker, lijkt een reeds bestaande stockfoto te zijn. Hiervan zijn meerdere aanbieders op het www.
 • De gedeelde informatie (informatie van personen die hij/zij/hen doxt) is soms onbetrouwbaar (Dit is een feit gebleken), maar de reden waarom dit onbetrouwbaar is, blijft een aanname. Is dit omdat het vizier geen goed onderzoekswerk doet? Of is dit een doelbewuste actie? En waarom dan?
 • Er wordt een bepaalde manier van spreken gehanteerd die zeer bekend is binnen bepaalde kringen van GeenStijl-gebruikers en binnen die kringen zeer resoneert. De typisch ‘extreemrechtse, intellectueel populistische, “realistische” GeenStijl-speak‘ komt duidelijk naar boven drijven. Er lijkt daarbij een erg laag Dumpert-gehalte te zijn. Dus geen ‘kudt‘- en ‘deaud‘- taalgebruik, al wordt zulk taalgebruik doorgaans ook veel gebezigd binnen GS-kringen. Het vizier doet dit in ieder geval en uitdrukkelijk niet.
 • Het vizier zou een telefoonnummer hebben gekoppeld aan het Twitteraccount dat eindigt op …59. Dit is een sterke aanname, maar nog niet genoeg geverifieerd om te kunnen dienen als bewijs. De koppeling met het telefoonnummer zou later weer zijn verwijderd.
 • Het vizier lijkt anti-links te zijn. (Dit is dus een aanname; wel een vrij sterke)
 • Het motief van het doxen lijkt een speels, doch vrij kinderachtig ‘Eye for an eye‘ wraakactie te zijn. De reden hiervoor is dat er herhaaldelijk tu quoque-drogredennaties werden uitgeroepen tegen Kafka, als antwoord op de vraag waarom het vizier de doxes plaatst.
 • Het vermoeden is dat de (hoofd)gebruiker van het Vizier Op Links een m/v/x is tussen de 30 en de 50 jaar, woonachtig in de omgeving van Amsterdam (al kan dit een red herring zijn), Rotterdam en/of Noord-Brabant. Er zijn sterke vermoedens dat het vizier contacten onderhoudt met iemand of meerdere personen in het buitenland, maar wel binnen Europa. Deze aanname maak ik op basis van gedeelde informatie, taalgebruik, interactie en natuurlijk een hoop kansberekening. Ik acht de kans extreem klein dat het vizier een (geboren en getogen) Zeeuw is om zeer specifieke redenen.
 • Gezien de tijdframes waarin het vizier actief is (op voornamelijk twitter), suggereert dat hen actief is in een tijdzone die niet teveel afwijkt van GMT+1 (Zoals Nederland).
 • Het vizier is of was mogelijk pro-Pim Fortuyn, of een (voormalig) Fortuynist. Deze aanname maak ik op basis van de vele tweets die toegewijd zijn aan het vermelden van Volkert v/d G, het anti-linkse gedachtegoed verspreidt op het account en het positief citeren van personen die als extreemrechts bekend staan.
 • Het vizier is mogelijk zeer bekend met de AVG- en GDPR-regelgeving. Dit blijkt uit de manier van doxen. Het vizier lijkt daarbij op de grenzen van het wettelijk toelaatbare te lopen. Er worden namelijk geen emailadressen, telefoonnummers, huisnummers en straatnamen (meer) gedeeld.
 • Het vizier, of de hoofdbeheerder van het account is waarschijnlijk iemand die er sterk in gelooft dat er ‘linkse indoctrinatie‘ plaatsvindt binnen Nederlandse scholen en universiteiten. Dit fenomeen is ongeveer een jaar geleden aangezwengeld door het FvD met het Meldpunt Linkse Indoctrinatie (“Geef je linkse leraar aan”). De onderbouwing voor deze aanname is het door het vizier beheerde lijstje “Linkse Academici” en het veelvuldig ‘aanvallen’ van (universitair) docenten in de tweets van het Vizier.
 • Het vizier lijkt pro-FvD te zijn, maar doet daar geen openlijke uitspraken over. Aanwijzingen hiervoor zijn het retweeten van FvD-gelieerde personen, zoals Yernaz, de -voor zover bekende- eerste tweet, waarin verslag werd gedaan over de flyeractie van FvD in Den Bosch, de sterke verwerpelijke mening over ‘linkse academici‘ en het vrij scherpe anti-MSM-toontje.
 • Er zijn door een eerder gedaan- en vertekenend vooronderzoek verschillende twitteraars op het spoor gezet van een zekere P. Deze persoon is waarschijnlijk niet de (hoofd)beheerder van het Vizier Op Links-Twitteraccount. De reden hiervoor is dat hun leeftijd sterk lijkt af te wijken van de eerder genoemde schatting en dat er twijfels zijn aan de ‘bovengemiddelde’ computervaardigheid van deze persoon. Desalniettemin is deze persoon zeer actief binnen extreemrechtse kringen en bezigt hij/zij/hen dezelfde type GeenStijl-speak, zoals het vizier dit ook bezigt. Dit is ook bevestigt door een klein onderzoek. De persoon in kwestie kan mogelijk dan wel verbonden zijn, maar waarschijnlijk niet middels een actieve rol binen het beheer van het Vizier Op Links-Twitteraccount. Ik wil dan ook oproepen dat de personen die nu nog zijn/haar/hen naam roepen op Twitter, dit niet meer te doen. Er zijn andere manieren om dit soort (proto-)fascisten te bestrijden; iemand mogelijk valselijk als dader aanwijzen is m.i. een slechte manier.
 • Het vizier lijkt door hun berichtgeving erg anti-BLM te zijn.
 • Ik ben er op gewezen dat de smiley in de : -) variant (met neusje) hoogstwaarschijnlijk meer wordt gebruikt door personen van 40 jaar of ouder.
 • Er lijken steeds meer openlijke (neo-)nazi’s (stiefelnazi’s) zich te verzamelen in de reacties rondom te tweets van het vizier. Siegheilende tuinkabouters, zonnewielen, 14-word-crypto’s, Mussert-aanbidders; dat soort types dus. De reacties worden ook duidelijk zichtbaar feller, en meer mask-off.
 • Er lijkt een connectie te zijn met een gebeurtenis op 05-06-2020, met betrekking tot de Volkskrant. Hierover heb ik geen verdere informatie kunnen bemachtigen.