ACAB

ACAB en 1312 verwijzen naar hetzelfde: All Cops Are Bastards (Alle politieagenten zijn klootzakken[/bastaards]). 1312 verwijst naar de vier posities van de letters in het alfabet: 1=a, 3=c, 1=a, 2=b; ‘acab‘. Het is een hondenfluitje dat valt onder de abstracte symboliek.
ACAB is een universeel hondenfluitje. Universeel in de door mij gebruikte context betekent dat het niet is gebonden aan ideologie volgens een links-rechts politieke schaal; iedereen, over het gehele politieke spectrum gebruikt dit hondenfluitje. 1312 is een zogenoemd genest hondenfluitje; een hondenfluitje in een hondenfluitje. ACAB maakt gebruik van een afkorting voor abstrahering en 1312 abstraheert vervolgens deze afkorting verder door middel van een getallenreeks. Een zelfde stijl van abstraheren zie je ook in zekere mate bij realisme. Er kan nog verder worden geabstraheerd, maar dat valt buiten de scope van deze uitleg.

Waar komt ACAB vandaan?

De term schijnt rond 1920-1940 te zijn ontstaan[1][2]. Er is geen precieze datum of grondlegger voor aan te wijzen, om dit met meer nauwkeurigheid te kunnen bepalen. Dit is ook niet erg relevant verder. Relevanter en meer evident is het gebruik vanaf de jaren ’60 door de opkomende skinhead-beweging vanuit het Verenigd Koninkrijk[3].
Van origine waren skinheads vertegenwoordigd over de gehele politieke links-rechtslinie en daarmee is de meest significante oorsprong – dus door het gebruik door de skinheads – van ACAB dan ook universeel te noemen.

Waarom is ACAB toegevoegd aan deze lijst?

Omdat het hondenfluitje Ć³Ć³k door extreemrechts wordt gebruikt en er mogelijk gevaar van vals kameraadschap kan optreden door erkennen van het gebruik door extreemrechts. Er is een verschil in intentie tussen het gebruik van ACAB door bijvoorbeeld een anarcho-communist en een neonazi. Het verschil zit hem er in dat een neonazi niet zo zeer vindt dat de politie als instituut niet meer zou behoren te bestaan, maar dat deze politie in huidige vorm niet hun doelen dient; namelijk een fascistische agenda uitvoeren. Een anarcho-communist ziet een politiemacht als een te grote vorm van gecentraliseerde macht en wil deze verregaande machtsstructuur ontmantelen. De ene ACAB is simpelweg niet de andere ACAB.

Is ACAB een slechte term?

Of ACAB een slechte term zou zijn is niet eenduidig te beantwoorden. De meningen hierover zijn zeer verdeeld en er zijn naar mijn idee geldige argumenten te bedenken voor de voorstanders en tegenstanders van het gebruik van de term. Het grootste discussiepunt van de term ligt in het woordje ‘All‘.

Voorstanders

Voorstanders vinden in het kort dat alle agenten klootzakken zijn, omdat ze er stuk voor stuk als individu voor kiezen zich aan te sluiten bij een instituut dat zich bedient van systematische onderdrukking en marginalisatie. In deze zin vinden voorstanders van het gebruik van ACAB dat iedere agent [in functie] per definitie een klootzak is.

Tegenstanders

Tegenstanders vinden dat persoonlijke intenties en acties van agenten zodanig kunnen zijn, dat deze kunnen helpen een instituut, zoals de politie, te hervormen van binnenuit. Deze mensen worden door het woordje ‘All‘ in ‘All Cops Are Bastards‘ over Ć©Ć©n kam geschoren volgens de tegenstanders. Het argument ‘Not all X are Y‘ gaat ook niet op, omdat ‘All‘ expliciet wordt genoemd binnen ACAB.

Zelf ben ik het eens met de uitleg van de voorstanders, maar ik vind dat die context er wel altijd bijgegeven moet worden. Zomaar ‘ACAB’ roepen of vertonen, zonder de bijbehorende context vind ik persoonlijk te abstract en vatbaar voor sterke generalisatie. Ik vind dat de reden er toe doet waarom iemand zegt dat alle agenten klootzakken zouden zijn. In de communicatie met elkaar is het belangrijk dat de boodschap goed overkomt en ACAB is typisch zo’n boodschap, die te vaak zonder context wordt geventileerd of geroepen en erg vatbaar is voor wilde interpretaties.

Bronnen/Links

[1] https://www.gq.com/story/history-of-acab

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#Background

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Skinhead

Woordkunstenaar

De term woordkunstenaar is in sommige gevallen een extreemrechts – en voornamelijk racistisch- hondenfluitje. Het valt onder de jargontermen en wordt voornamelijk gebruikt als in-group signalering binnen rechts-extremistische kringen; het snel duidelijk maken van de eigen standpunten over een bepaalde ideologie of gebeurtenis. Daarnaast is het een symbool voor de verankering (of in ieder geval een poging daartoe) van het idee dat alle uitpspraken – hoe racistisch dan ook – vallen onder de vrijheid van meningsuiting (VvMU). Mogelijk is dit hondenfluitje een misthoorn. Hierover aan het eind van het stuk meer uitleg.

Waar komt het vandaan?

Dit hondenfluitje heeft een zeer specifieke geschiedenis en behoeft daarom wat meer uitleg:

Op 1 juni 2020 was er een semi-spontane demonstratie tegen (voornamelijk racistisch) politiegeweld op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie was naar aanleiding van de schokkende dood van George Floyd op 25 mei 2020 in Minneapolis, MN, Verenigde Staten. Tijdens deze demonstratie op de Dam waren er meerdere sprekers, waaronder Akwasi. Hij hield hierbij een -naar mijn idee- emotionele speech en betrok daarbij de racistische karikatuur Zwarte Piet. Een van de uitgesproken zinnen in de speech was aanleiding tot veel rumoer en verongelijkte reacties bij veel mensen. Het ging om de volgende uitspraak:

“Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”

Akwasi, Dam, Amsterdam op 01-06-2020

Op social media ging het los onder de schuimbekkende, extreemrechtse liederen. Zij vonden dat hier werd opgeroepen tot geweld tegen een persoon [verkleed als Zwarte Piet]. De vergelijking met de strafbaarstelling van de ‘Minder, Minder, Minder’-uitspraak van Wilders was dan ook snel gemaakt.

Op woensdag 10 juni was Akwasi uitgenodigd om te praten bij het televisieprogramma Beau. Hierin poogde Akwasi uit te leggen dat de uitspraak op de Dam van 1 juni metaforisch was bedoeld; het ging er om dat de karikatuur Zwarte Piet in het gezicht werd getrapt, dat de racistische stereotypering van het gezicht getrapt werd, zoals de schmink. Er werd volgens Akwasi niet bedoeld om een persoon die zich verkleed als Zwarte Piet als een individu te willen trappen. Beau suggereerde tijdens dit gesprek dat Akwasi een ‘woordkunstenaar‘ zou zijn. Hierop is Akwasi ook verder ingegaan met bovenstaande uitleg, om de metaforische betekenis te duiden.

Een woordkunstenaar is iemand die woorden tot kunst verwerkt. Dat is de droge betekenis ervan. Rappers zijn dan vaak ook woordkunstenaars, omdat ze de juiste woorden, op de juiste momenten in de juiste context, op een kunstzinnige manier (rijmend, of veel pakkende metaforen bijvoorbeeld) proberen in te zetten.

Hoe wordt ‘woordkunstenaar’ als hondenfluitje ingezet?

Al snel na de uitzending van Beau waren er mensen die op sociale media de tekst ‘woordkunstenaar‘ of ‘#woordkunstenaar‘ achter hun weergavenaam of in hun bio (korte, persoonlijke omschrijving) plaatsten. Dit heeft hoofdzakelijk twee redenen:

  • In-group signalering voor racisten. Racisten weten elkaar nu makkelijker te vinden aan de hand van ‘woordkunstenaar‘ in hun online weergavenamen.
  • Poging tot verankering van racistische uitspraken binnen de VvMU, middels een Tu quoque drogredennatie. De gedachtegang hierachter is simpel: “Als Akwasi zulke uitspraken ongestraft mag doen, dan mogen wij [de racisten] ook ongestraft allerlei uitspraken doen. Want ja, het is maar spelen met woorden, toch?

Plausible Deniability

Laag. Dat komt omdat bijna niemand zichzelf beschrijft als ‘woordkunstenaar’ en dat de manier waarop het hondenfluitje wordt ingezet vrijwel altijd op een zelfbeschrijvende manier is. Het is dus niet zo zeer dat de term zelf een lage plausible deniability heeft, maar de manier hoe het voornamelijk wordt ingezet heeft wĆ©l een lage plausible deniability. In dat opzicht heeft het een beetje dezelfde eigenschappen als het hondenfluitje ‘melk‘. Desalniettemin is het altijd aan te raden even het broodkruimelspoor van de fluiter na te gaan, om met meer zekerheid vast te kunnen stellen dat je hier te maken hebt met een racistische hondenfluiter.

Misthoorn of hondenfluitje?

Ik durf voorzichtig te stellen dat door de manier van inzetten en de bekendheid van ‘woordkunstenaar‘, dit als hondenfluitje eerder een misthoorn is dan een hondenfluitje. Dat wil zeggen dat zowel de meerderheid van de massa, als de beoogde doelgroep direct doorhebben wat de gecodeerde boodschap van het ingezette hondenfluitje is. Ik heb alleen nog geen duidelijke data die dat kan bevestigen. Het is een van de weinige hondenfluitjes dat heel snel (< 2 maanden) een (kandidaat-)misthoorn is geworden.

All Lives Matter

All Lives Matter (Alle levens doen er toe) is een typisch abstract-eufemistisch hondenfluitje dat berust op een zeldzaam concept: De koppeling met een andere term (Black Lives Matter) dan de term zelf (All Lives Matter), die vervolgens berust op onwetendheid door abstractie bij de massa. Hiermee is dit hondenfluitje wat functie en werking betreft identiek aan Post-Patriarchaat, die deze koppeling heeft met feminisme.

Hoe en wat

All Lives Matter kan in principe twee dingen betekenen:

  • Alle levens doen er toe‘, als neutraal, nietszeggend statement.
  • Als reactie op Black Lives Matter
    • Reductionistisch
    • Racistisch

Op opzichzelfstaand is deze term vrij overbodig; alle levens doen er immers toe. Het is dan ook dat het hondenfluitje een hondenfluitje wordt op het moment dat het tweede punt, de reactie op Black Lives Matter, ermee wordt bedoeld. En in deze laatste context valt verreweg het meeste gebruik van All Lives Matter. Dit gebruik kan weer worden onderverdeeld in reductionistisch gebruik en racistisch gebruik. Dit onderscheid heeft in effect dezelfde uitkomst, namelijk het aan kracht laten verliezen van Black Lives Matter, maar de werkzame krachten erachter zijn wezenlijk anders.

Reductionistisch

Dit is de variant die ik zelf het meeste tegenkom en heel lastig is om goed te bestrijden. De reductionistische variant van een All Lives Matter-reactie heeft als intentie om ‘iedereen gelijk te trekken aan elkaar‘ en gaat in de meeste gevallen als volgt:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Ja, maar is het niet gewoon All Lives Matter?”
Persoon A: “Ja, natuurlijk doen alle levens er toe, maar nu is het zo dat All Lives pas Matter als Black Lives Matter, want relatief gezien doen zwarte levens er institutioneel en systematisch niet zo toe als andere levens, wat wel zou moeten.”
Persoon B: “Ja, maar we zijn toch allen gelijkwaardig aan elkaar en gaan toch allemaal gebukt onder (bijvoorbeeld) kapitalisme? We moeten dan toch allen helpen en evenveel aandacht geven en niet alleen Ć©Ć©n groep er uit lichten?”

Dit is een typisch reductionistische opvatting van All Lives Matter-gebruik. Het lastige van deze variant is dat dit binnen links-progressieve kringen gebeurt. Het valt onder in-fighting op links en is wat mij betreft een mogelijke deur op een kier naar de racistische variant.

Racistisch

De racistische variant heeft als intentie de kracht uit Black Lives Matter te halen. Dit is een heel andere invalshoek voor het gebruik van All Lives Matter. Zie volgend dialoog:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Oh, en andere levens doen er niet toe? #AllLivesMatter”
Persoon A: “Natuurlijk wel, maar we moeten de metaforische huizen blussen die het meest in brand staan en dat zijn momenteel de black lives-huizen.”
Persoon B: “Je zou je kunnen afvragen waarom het steeds HUN huizen zijn die steeds in brand staan. Het is niet zo dat we niet al steeds miljarden aan ontwikkelingshulp sturen en als ze eenmaal hier zijn blijken ze bijna allemaal uitkeringstrekker en crimineel. Ze hebben gewoon dezelfde mogelijkheden als ons, maar ze willen zich niet gedragen, waarom dan voortrekken? #AllLivesMatter”

Dit hypothetische gesprek heeft een heel andere vibe dan het eerdere gesprek. Daar waar de reductionistische variant de nadruk legt op een ander systeem dat faalt (Zoals kapitalisme), legt de racistische variant nadruk op de minderheidsgroep, de zwarte personen in dit geval. Die zouden dan iets ‘hebben‘, waardoor ze steeds falen. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen dat we via deze invalshoek uitkomen bij zeer racistische en ‘realistische‘ complottheorieĆ«n.

Problematisch gelijkenis

De sterke gelijkenis tussen de reductionistische variant en de racistische variant zijn wat mij betreft ook zeer problematisch te noemen. Het zorgt voor een open pijplijn tussen links-progressief naar extreemrechtse racisten. Klasse-reductionisten kunnen zo onbedoeld steun krijgen van regelrechte racisten wanneer zij zich mengen in discussies over het All Lives Matter-hondenfluitje. De intentie is echter wezenlijk anders. Ik wil het reductionistisch gebruik van de term zeer zeker niet goed praten; het reductionisme is schadelijk voor intersectioneel gedachtegoed op links-progressief.

De misvatting

De algehele misvatting waarop All Lives Matter berust is de opvatting dat “Black Lives Matter” dan “Only Black Lives Matter” of “Black Lives Matter More [than white lives]” zou betekenen. Dit is een hardnekkig misverstand en dit wordt doelbewust uitgemolken door racisten. Black Lives Matter, betekent namelijk niets minder of meer dan “Black Lives Matter Too“. Bij deze context wordt al vrij duidelijk dat een reactie in de vorm van All Lives Matter dan niet meer op zijn plaats is. Er zijn nog meer metaforen en voorbeelden aan te halen waarom All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast is, zoals:

Dokter tegen patient met vermoedelijke hersenbloeding: “U moet nu direct voor een scan naar radiologie.”
Andere patient tegen dokter: “Ja, maar al die andere patiĆ«nten dan die nu zitten te wachten bij radiologie, iedere patient’s gezondheid doet er toe, toch?”

De dokter hoeft hier niet uit te leggen dat de mensen die nu wachten vanzelf aan de beurt komen en dat hun gezondheid er ook toe doet; de mensen die wachten zullen -met enkele uitzonderingen- allemaal wel begrijpen dat spoedgevallen voorgaan. Net zo min hoeft Black Lives Matter niet zichzelf steeds te verantwoorden met “-Too” aan het einde. Daarnaast is een reactie als “En de andere patiĆ«nten dan?” Ook gewoon ongepast. Zo is All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast.

Hart wie Kruppstahl

Hart wie Kruppstahl komt uit het volgende citaat van Adolf Hitler:

Flink wie Windhunde, zƤh wie Leder, hart wie Kruppstahl

A. Hitler, rond 1935

Het betekent zoveel als: Wendbaar als windhonden, taai als leer, hard als Krupp-staal.

Hitler bedoelde hiermee een nieuw soort ‘ras’ personen; de jonge, sterke en gehoorzame AriĆ«rs.[1] Dit is ook min of meer dezelfde betekenis die er hedendaags aan gegeven kan worden; het komt overeen met het stellen dat men voorstander is, of zou moeten zijn van witte, jonge, sterke mannen.

Het is een nazistisch en wit-suprematistisch hondenfluitje, omdat het citaat is gekoppeld aan Adolf Hitler en er een specifieke, wit-suprematistische betekenis aan hangt. Hoewel het een citaat is, valt het hondenfluitje onder de symboliek; het citaat symboliseert een Arisch persoon, volgens het denkbeeld van Hitler.

Plausible Deniability

Vrij laag. Met een heel klein beetje googlen is heel goed te achterhalen waar dit citaat vandaan komt en als de context van hetgeen de fluiter zegt al vraagtekens doet verrijzen, of diens broodkruimelspoor al dubieus is, dan blijft er vrij weinig ruimte over voor plausible deniability; het hondenfluitje is daarvoor tƩ specifiek.

Bronnen

[1] Flink wie Windhunde, zƤh wie Leder, hart wie Kruppstahl @ dw.com

Actieve remigratie

Actieve remigratie‘ kwam ik tegen op een pagina van het pas geleden verschenen FvD-krantje (Eerder een reclamefolder). Het is niet moeilijk om te achterhalen wat dit daadwerkelijk betekent. Het betekent niets anders dan ‘deportatie van immigranten‘. Het hondenfluitje valt onder de eufemismen en het woordje ‘actieve‘ is hier de sleutel.

Remigratie

Remigratie heeft een juridische betekenis in Nederland:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010424/2019-01-01

De vorm waarin dit gebeurt is daarbij nog niet bepaald. Het kan op initiatief zijn van de immigrant, het kan zijn dat er tijdens het immigratieproces bepaalde wetten zijn overtreden, of er kunnen andere situaties opdoen die er toe leiden dat migranten moeten of willen terugkeren naar het land van herkomst.

Actieve remigratie

Hier wordt de vorm al wel bepaald: Middels actief beleid. Dus het actief uitzetten van immigranten. Dit betekent niets anders dan deportatie van immigranten.

Nazisme = Socialisme

Nazi’s, de aanhangers van de NSDAP waren socialistisch en daarom schuilt het hedendaagse gevaar ook in de opkomst van (extreem)linkse ideologie.

De zin hierboven beschrijft hoe dit hondenfluitje wordt ingezet. De bedoeling van de fluiter is om de massa ervan te overtuigen dat Hitler’s nazisme eigenlijk een links gedachtegoed zou zijn. Daarnaast dient het als een hondenfluitje naar neonazi’s en fascisten. Het hondenfluitje valt onder de false narratives en het is een van de weinige hondenfluitjes waarbij beide betekenissen een even belangrijke functie hebben. Er behoeft wat uitleg over al het bovenstaande, dus laat ik beginnen met de achtergrond van het hondenfluitje en van daaruit werk ik het hele fluitje uit.

De achtergrond

Het idee dat nazi’s socialistisch (en zelfs marxistisch of communistisch) waren berust op het feit dat de NSDAP, de nazipartij zichzelf nationaalsocialistisch noemde. NSDAP staat dan ook voor Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij). De NSDAP is in 1920 ontstaan uit de DAP, die in 1919 werd opgericht. Hitler wilde het woord socialist graag in de naam ervan hebben, omdat de toen populaire Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) veel aanhang had. Ook het socialistische gedachtegoed was nog vrij geaccepteerd onder de Duitse bevolking. De toevoeging van nationaalsocialisme aan de naam van de DAP, waardoor het de NSDAP werd, was dan ook een trucje om de partij wind uit de zeilen van de SPD te laten halen. De S in NSDAP had in werkelijkheid vrij weinig met socialisme te maken, zoals het verloop van de tweede wereldoorlog duidelijk maakte.

NSDAP bijeenkomst

Weinig socialisme

De NSDAP kenmerkte zich voornamelijk door een zeer sterk nationalistisch karakter, leider-verheerlijking en fascisme. De elementen die socialistisch waren te noemen, waren dat alleen met een bepaald sinister doel en alleen gericht aan gezonde, witte mensen; de AriĆ«rs. Een voorbeeld van dit ‘socialisme’ was het zeer goedkoop aanbieden van radio’s aan alle lagen van de Duitse (Arische) bevolking. Het doel was hier niet socialistisch, maar wel om de daaropvolgende jarenlange nazipropaganda van Joseph Goebbels tot in de huiskamers van de Duitse gezinnen te laten weerklinken. Dit is geen socialisme, maar fascistoĆÆde totalitarisme, verkleed als socialisme. Hitler en de NSDAP waren fel tegen marxisten, socialisten en communisten. Ze deden er dan ook alles aan om deze partijen te bestrijden, met bloederige uitkomsten. Nazisme = Socialisme is dan ook een false narrative, oftewel (berust op) een onjuist verhaal.

Wat is socialisme dan wel?

Zuiver socialisme kenmerkt zich door het feit dat productiemiddelen, grondstoffen en halffabricaten toehoren aan de personen die ermee werken, om er nuttige producten van te maken die toekomen aan iedereen die daar behoefte aan heeft, zonder egoĆÆstisch oogpunt. Het staat tegenover kapitalisme en fascisme, omdat het kapitalisme stelt dat productiemiddelen, grondstoffen, halffabricaten en daaruit voortvloeiende producten kunnen toebehoren aan personen die daar financiĆ«le winst uit kunnen halen, zonder deze middelen daadwerkelijk nodig te hebben voor zijn of haar behoefte, dan egoĆÆstische winst. Fascisme kenmerkt zich door een kapitalistisch systeem dat wordt overschaduwd door een vormvrij ‘wij’ versus ‘zij’ denken. Fascisme is een soort van masker voor het kapitalisme, om de kapitalisten te beschermen tegen de kapitalistische onderklasse, die in zuiver kapitalisme alleen maar toeneemt en schrijnender wordt. Het fascisme haalt de kapitalisten uit het vizier van de groeiende kapitalistische onderklasse en plaatst daar een bepaalde minderheidsgroep in, zoals joden, zwarten of moslims, waarvan wordt beweerd dat deze de oorzaak zijn van de toenemende kapitalistische onderklasse en de versoberende leefomstandigheden daarvan. In het socialisme kan er geen fascisme bestaan, omdat in socialisme er alleen ‘wij’ bestaat.

Het mes dat aan twee kanten snijdt

Dit hondenfluitje is extra gevaarlijk, omdat het een mes is dat aan twee kanten snijdt. Ten eerste vertelt het een leugen, een zogenaamde false narrative, om daarmee de massa te voorzien van verkeerde informatie. Namelijk dat nazisme een linkse ideologie zou zijn en dat opkomend links een gevaar zou vormen voor de samenleving. Daarnaast is het een hondenfluitje richting mensen met extreemrechtse ideologie, die dan meteen horen dat de fluiter zelf ook op zijn minst sympathiek is met extreemrechtse ideologie, dan wel gewoonweg een nazi is. Wat functie betreft lijkt het hondenfluitje dan een beetje op cultuurmarxisme. Met cultuurmarxisme is het echter zo dat er meer wordt geleund op abstractie, dan op een false narrative.

Kennis is macht

De grootste vijand van dit hondenfluitje is kennis. Met een klein beetje feitelijke kennis over de ideologie van de nazi’s, kom je er al snel achter dat de NSDAP lang niet zo socialistisch was als er door extreemrechts wordt voorgeschoteld. Mocht je dit fluitje dan ook horen, dan weet je dat je te maken hebt met iemand die deze kennis niet heeft, maar wel op zich in heeft laten praten door neonazi’s of andere extreemrechtse snuiters, dan wel dat de fluiter zelf een full-blown nazi is.

Meer informatie

https://www.britannica.com/story/were-the-nazis-socialists

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij

https://daily.jstor.org/an-affordable-radio-brought-nazi-propaganda-home/

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism

Pitbull

Het woord pitbull is sommige situaties een racistisch hondenfluitje. Het staat in een dergelijk context dan voor de zwarte man, of zwarte mensen en POC in algemeenheid.

Wat is een pitbull

Een pitbull is een hond die doorgaans door specifiek fokken met verschillende rassen wordt gevormd. De pitbull zelf is geen hondenras, maar wordt gekenmerkt door de hondenrassen die worden gebruikt om de pitbull mee te fokken. Bekende pitbull-waardige rassen zijn de Amerikaanse pitbullterriƫr (Ook geen echt hondenras, overigens) staffordshire-bulterriƫr de bullterriƫr en diverse vergelijkbare hondenrassen. De pitbull wordt in verreweg de meeste gevallen gefokt omwille van zijn karakter: agressief en vastberaden. Helaas worden deze honden vaak ook onnodig agressiever gemaakt door hun baasjes, door stelselmatige mishandeling, hondenvechten en opfokken. In de Verenigde Staten zijn pitbulls verantwoordelijk voor 74% van alle dodelijke bijtincidenten. Om een vergelijking te maken: Duitse herders zijn verantwoordelijk voor 10% en alle overige hondenrassen en -types voor de overige 16%.

Een Amerikaanse pitbullterriƫr.

De extreemrechtse analogie

De analogie die dan ook door extreemrechts wordt gemaakt is dan ook op basis van de agressiviteit van de pitbull. Racisten en fascisten vergelijken deze agressiviteit met de agressiviteit van zwarte mannen en zien daar een gelijkenis in. Zwarte mannen zouden dan gelijk aan pitbulls zijn en de overige, witte mensen zouden dan gelijk staan aan de overige hondenrassen.

1350

De gelijktrekking tussen pitbulls en zwarte mannen wordt getrokken, omdat er volgens statistiek zou uitwijzen dat in de Verenigde Staten er 13% zwarte mensen wonen, maar dat 50% van de gevangenenpopulatie ook zwart is. (vandaar 1350; 13% en 50%) Door deze statistiek zijn zwarte mensen oververtegenwoordigd in de gevangenis, ten opzichte van de algehele demografie van het land. De smerigheid van deze gedachte is dat er door extreemrechts gelijk wordt beweerd dat het dan wel aan het karakter zou liggen van het ‘zwarte ras‘: Ze zullen zich wel minder aan de wet houden, sneller misdrijven begaan en daarmee ook agressiever zijn, zoals een pitbull. Dit is dan ook terug te zien in de scheve verhouding tussen opgepakte witte personen en zwarte personen. Ben je zwart? Hogere kans dat je vaker wordt opgepakt en hogere kans dat dit ook vaker is terwijl je onschuldig bent. Door de gevolgen van honderden jaren slavernij, recentelijke uitbuiting, redlining en hedendaags racisme wordt er nog steeds een systeem in stand gehouden, waarvan de gevolgen voelbaar zijn. Dit systeem wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten door de racisten, of simpelweg valselijk door ze ontkent.

šŸ¤”šŸŒ Clown World

Clown World, Honk Honk en šŸ¤”šŸŒ zijn hondenfluitjes. De veronderstelling is dat we als samenleving in een clownswereld leven waar allerlei onnozele dingen gebeuren, zoals het homohuwelijk, transseksualiteit, massa-immigratie en SJW-gejank. Het staat voor een doorgeslagen wereld waarin ā€˜normaal gedragā€™ is overschaduwd door allerlei cultuurmarxistische ideeĆ«n.

Honk Honk, HH en Honkler

Het extreemrechtse hondenfluitje is ontstaan als zodanig door een vrij recent filmpje op YouTube, genaamd ā€˜Honk Honkā€™ en een shitpost op 4chan uit begin 2019. Het hondenfluitje valt onder de memes. De term Honk Honk, —wat het geluid moet uitbeelden dat wordt gemaakt door het knijpen in een clownsneus– staat voor HH, wat ook staat voor Heil Hitler, zoals 88 dat ook betekent. De clown uit de Clown World wordt ook ā€˜Honklerā€™ genoemd en ziet er uit als een Pepe Frog met rode clownsneus en regenboog-afrokapsel. De naam ‘Honkler’ lijkt niet alleen toevallig op ā€˜Hitlerā€™. Dit is natuurlijk de hele opzet.

Een still uit het betreffende filmpje.

šŸ¤”šŸŒ emojis

Deze set emojis is de referentie naar Clown World. Het is een hondenfluitje dat veel wordt gebruikt op Twitter en andere, algemene social media. De emoji wordt vaak gebruikt door extreemrechtse snuiters als reactie op posts en tweets van SJWā€™s en strijders voor gelijkwaardigheid. De persoon die de clown als emoji opvoert beweert daarmee dat hetgeen wat de SJW zegt behoort in de Clown World en daarmee dus absurd en onnozel is. Soms wordt ook de clown alleen gebruikt: šŸ¤”

Hoax?

Hondenfluitjes zijn nooit hoaxes. Zoals het geval is met een paar andere hondenfluitjes, wordt er aan Clown World een hoax-gehalte gehangen. Er wordt door verschillende mensen beweerd dat het een grapje is en dat de hele opzet van Honkler en Clown World gebaseerd is op trolling en humor. Met hondenfluitjes is het niet mogelijk om ze als hoax te bestempelen. Dit is een eigenschap van hondenfluitjes; dus ook van Clown World. Het stempelen bepaalt namelijk niet het hoax-gehalte, maar het gebruik, de context en frequentie ervan bepalen dat. Het gebruik is overduidelijk frequent aanwezig en de context van het gebruik is verreweg de meeste gevallen zeer extreemrechts, dan wel fascistisch en racistisch te noemen. Neonaziā€™s, fascisten, racisten en wit-supremacisten gebruiken dit hondenfluitje dan ook veelvuldig en schaamteloos op bijna alle social media. Dit maakt Clown World een actief en reĆ«el hondenfluitje.

Dit is de 4chan post die Honkler moet duiden. Deze post alleen al zit vol diverse naziretoriek en extreemrechtse hondenfluitjes.

Online

Het hondenfluitje valt onder de memes. Dit maakt het gebruik ervan ook meestal beperkt tot het internet. De Pepe Frog (Honkler) variant komt veelvuldig voorbij op fora zoals Reddit en 4chan. Op main stream fora en social media wordt de emoji šŸ¤” vaker ingezet. Dit komt omdat Pepe Frog al langer wordt gekoppeld aan extreemrechts en de emoji meer abstractie heeft. Dit is wat de Plausible Deniability ervan verhoogt.

Clown

Een nog verdere abstrahering is om het woord ‘clown‘ in bepaalde context te gebruiken. Hoe abstracter het hondenfluitje wordt, hoe belangrijker het wordt om de context van de gehele boodschap onder de loep te nemen. Ook is het vaak relevant om het broodkruimelspoor van de fluiter door te spitten. Er is daarbij wel enige voorzichtigheid geboden, omdat dit fluitje onder de memes valt. Memes zijn meer in trek bij jeugdiger publiek (15-25 jaar). Vaak zijn er dan ook jeugdige fluiters, die nog geen noemenswaardig broodkruimelspoor hebben opgebouwd.

Hell World

De linksprogressieve tegenhanger van Clown World is Hell World. Een wereld waarin kapitalisme, kwezelarij, fascisme, seksisme, haat, complottheorieƫn en racisme helaas nog aan de orde van de dag zijn.

Marketplace Of Ideas

De Ideeƫnmarktplaats, of beter bekend onder zijn Engelstalige term: Marketplace Of Ideas. Market Place Of Ideas is in de meeste gevallen een vehikel, of methode om extreemrechtse ideologie en complottheorieƫn wortels in de aarde te laten krijgen. Het eigenlijke hondenfluitje is Vrijheid van meningsuiting (VVMU). Een goede uitleg gaat altijd met slechte metaforen. Ik ga het concept proberen uit te leggen in een metafoor over een rioolbuis en een nieuwe groep mensen, de bijmengers.

‘Schematische weergave’ van de Marketplace Of Ideas. Naar mijn idee de enige juiste manier om het uit te beelden. De PewDiePipeline komt van game-vlogger PewDiePie. Omdat PewDiePie vaak op het randje loopt wat racistische uitlatingen betreft en er vaak genoeg overheen gaat, wordt hij door veel SJW’s gezien als de doorvoer voor extreemrechtse retoriek richting gamers en jeugd. Deze extreemrechtse retoriek wordt ‘bedacht’ in de Marketplace Of Ideas. PewDiePie heeft meer dan 90 miljoen volgers op YouTube, waarvan veel jongeren. Iemand met zo veel bereik richting jongeren zou wat mij betreft geen doorvoer mogen zijn voor de troep die Marketplace Of Ideas produceert.

Een dikke rioolbuis vol met bruine drek

In het kort is de Marketplace Of Ideas vergelijkbaar met een enorm dikke pijp waar van alles doorheen stroomt. Dat ‘van alles‘ zijn meningen en ideeĆ«n. Stel, je hebt een schone buis, daar stroomt chocolademelk doorheen, of schoon drinkwater, zou je daarvan een slokje kunnen nemen als je daar een glaasje uit zou tappen? Vast wel, even het feit daargelaten dat je misschien niet van chocolademelk en water zou houden.

Rioolwater

Nu loopt er puur rioolwater door de buis. Het afvalwater van alle doorgespoelde wc’s, de doucheputjes en de wastafelafvoeren van het hele huizenblok loopt nu door de pijp. Zou je daar nog steeds een glaasje van willen tappen? Ik in ieder geval niet. Ik denk de meeste mensen niet.

Gemixte doorvoer

Stel dat er nu 50% schoon leidingwater en 50% vieze riooldrek door de buis loopt, zou je het dan nog steeds drinken? Ik zou er zelf nog geen slok van hoeven.

1%

En bij 99% schoon drinkwater en 1% willekeurige rioolprut? Een glaasje? iemand? Ik denk dat niemand meer uit de kraan Ć¼berhaupt zou drinken als we zouden weten dat er 1% rioolwater wordt bijgemengd.

Niet lekker, niet vies

Volgens de Marketplace of Ideas is het niet absoluut bepaald dat het een wel of niet vies is, wat er zich dan ook in deze pijp bevindt. De acceptatie en de tractie van verschillende meningen daarover bepalen of iets schoon of vies is, zoals de inhoud van deze buis. Dat een microbioloog duidelijk kan bewijzen dat er wel degelijk allemaal schadelijke troep in kan zitten, boeit niemand als er geen tractie of acceptatie zit in zijn bevindingen.

En dit is relevant, omdat?

We komen er op terug, houdt voor nu nog even je neus dichtgeknepen, want ik ga nu uitleggen wat dit hele marktplaatsgebeuren nou precies inhoudt. Neem de Marketplace Of Ideas. Die stelt dat ideeƫn (en meningen) net als goederen, verhandelbaar zijn op een hypothetische marktplaats. Op deze manier bestaan er geen slechte of goede ideeƫn op basis van moraliteit en gelijkwaardigheid, maar op basis van een zogenaamde marktwerking. Wat de gek er voor geeft is het waard. Het wordt nog gekker: De Marketplace Of Ideas stelt dat door competitie tussen verschillende meningen en ideeƫn er uiteindelijk een winnaar uit de bus komt die dan wordt bestempeld als waarheid.

Wat is de valuta in de Marketplace Of Ideas?

Acceptatie en tractie zijn de valuta van de Marketplace Of Ideas. Als je een mening hebt, die veel tractie genereert en daarbij ook wordt geaccepteerd of aangehangen door anderen, dan is de kans groot dat volgens de Marketplace Of Ideas dit de nieuwe waarheid is. Nu komen we bij die mooie rioolbuis.

Een voorbeeld: De bijmengers

Stel dat ik een enorm propagandanetwerk zou opzetten. Laten we zeggen dat we iets van 50 triljoen euro zou kunnen uitgeven aan nieuwsartikelen, advertenties, advertorials, gefingeerde onderzoeken, trollenlegers, campagnes, noem het maar op. Dan is het mogelijk om een groot deel van Europa vieze drek te laten drinken volgens de Marketplace Of Ideas. Stel dat we zouden beginnen met 0,01% rioolwater bij te mengen met het huidige drinkwater. Dit is zogenaamd om droogte te weren en ons kostbare kraanwater te sparen. Niemand zou het merken. Door een grootse campagne wordt dit maatschappelijk acceptabel gemaakt. Uiteraard gebruiken we daarvoor een charismatische, narcistische leider, die het volk wel even inpakt met mooie woorden.

0,05%

Nu is er eens een droge zomer en we besluiten daar gelijk handig misbruik van te maken, door nog meer tractie en acceptatie te genereren voor het bijmengen van ongefilterd en verbruikt afvalwater. We schroeven het bijmengpercentage op naar 0,05%. Ondertussen zullen we al best een harde kern hebben van ‘Bijmengers‘ die volledig achter dit concept staan en veel campagne al vanuit de huiskamers voeren voor ons. Dit genereert gratis tractie.

1%

Na een plotselinge prijsverhoging van schoon drinkwater door de overname van een groot drinkwaterbedrijf zien we de kans tegemoet om nog meer vieze drek bij het drinkwater bij te mengen. Uiteraard vertellen we er niet bij dat het drinkwaterbedrijf is overgenomen door een BV in een of andere vage holding die weer viavia door de Bijmengers is gefinancierd. Gezien de tractie die onze geoliede marktplaatsmachine heeft gegenereerd, zal op zijn minst 1/8ste van de bevolking nu wel achter een stevige bijmengverhoging staan. De Bijmengers willen meer bijmeng en minder verspilling. Laten we 1% bijmengen. Mensen die twijfelen, moeten nu wel een beetje slikken, maar alsnog gaat het goed. Niemand klaagt echt. Wel worden mensen al langzaam aan ziek, maar dat is het uitschot dat toch al snel dood gaat. Er wordt van alles bedacht om de twijfelaars te sussen. Bijmengen is gezond, van bijmengen worden je kinderen groot en sterk, van bijmengen wordt je slimmer, etcetcetc. Een wellustige, peperdure propagandamachine die nep-onderzoeksresultaten en spin door de kelen van de twijfelaars druppelt, net zoals de vieze troep die nu al 1% rioolwater bevat.

10%

De Bijmengers hebben nu ongeveer een derde van de macht in handen. Bijmengpercentages worden stevig verhoogd tot 10%. Er worden mensen ziek en er gaan mensen dood. Dat ligt natuurlijk niet aan de vieze drek. Dat ligt natuurlijk aan dat zij niet sterk zijn, dat zij minder, minder, minder zijn. Wij als Bijmengers verleggen simpelweg de schuld van het rioolwater naar de weerbaarheid van de mensen die er ziek van worden. Al snel ontstaat er een verdeling in de samenleving. De niet-weerbaren en de wel weerbaren.

50%

Omdat we onze weerbaren-staat willen hebben, met alleen maar zuivere weerbaren. We hebben de eindoplossing voor het niet-weerbarenprobleem bedacht. Dus om gewoon maar gelijk 50% bij te mengen. Nu weten we zeker dat alle niet-weerbaren spoedig zullen worden uitgeroeid.

Bijmenger-processen

Aan ieder sprookje komt een einde en ook aan dit vreselijke tafereel. Er worden zoveel mensen ziek en er gaan zoveel mensen dood, dat andere landen in de wereld besluiten ons maar eens een halt toe te roepen, want de opzet ervan begint duidelijk te worden. Misschien is het ook niet zo handig om onze bijmengstrategie uit te breiden naar andere landen om ons heen. Helaas zijn alle landen die ons moesten hebben sterker in kracht en aantallen. De Bijmengers zijn onder de voet gelopen. Als ratten terug de riolen in. Tijdens de Bijmenger processen tegen de kopstukken van het bijmengregime wordt natuurlijk ineens duidelijk dat dit hele bijmengplan al vanaf 0.01% vooropgezet was. Langzaam aan komen de meeste mensen er achter dat ze al jaren de meest smerige troep hadden gedronken en dat ze het nog lekker vonden ook. Vele miljoenen vonden de dood.

Oke, wat heb ik nu gelezen?

Heel veel onzin. Maar wel onzin die iets duidelijk probeert te maken: Dat onzin via de Marketplace Of Ideas de kans krijgt geen onzin meer te worden, maar waarheid. Dit is de reden waarom extreemrechtse ideologie en complottheorieƫn zoveel aanhang vinden bij het Marketplace Of Ideas gedachtegoed. Kom je er met feiten, bewijzen en gedegen onderzoek niet meer uit? Marketplace Of Ideas is dan jouw redder in nood.

Dat doelbewust het drinkwater van een doelgroep wordt blootgesteld aan chemicaliƫn of dat er doelbewust drinkwater van slechte kwaliteit wordt aangeboden op dit moment van schrijven in 2019, is geen fictie. In de stad Flint, Michigan, VS is de drinkwatervoorziening doelbewust vanuit kapitalistisch oogpunt omgelegd vanuit een minder schone bron. Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Flint_water_crisis

Donald Trump

Als ik iemand kan bedenken die het hele Marketplace Of Ideas-concept uitmelkt tot de laatste droge druppel, dan is het Trump wel. De hoeveelheid leugens, gas-lighting, fascistoĆÆde retoriek, hondenfluitjes en openlijk racisme die hij per jaar uit zijn keel krijgt en dat daarbij een approval is van ongeveer 40%, vind ik zorgwekkend. Feiten doen er niet meer toe, onderzoek doet er niet meer toe, bewijs is iets wat alleen nog maar in een cold-case archief te vinden is. Dit is de Marketplace Of Ideas. Geen feiten, geen bewijzen, geen onderzoek.

Plausible Deniability

Vrijheid van meningsuiting (VVMU) is de Plausible Deniability, maar ook dingen zoals beweren dat een onderbouwd feit ook maar een mening zou zijn. Dit is een lastige, omdat de algemene gedachte bij veel mensen is dat een volledige vrijheid van meningsuiting goed zou zijn. Er bestaan geen beledigingen en discriminatie in de Marketplace Of Ideas per definitie. Als een mening beledigend of discriminerend zou zijn en dat die mening daarmee door de meesten als onwenselijk gezien zou worden, dan zou er simpelweg gewoon geen tractie of waarde voor ontstaan. Als er namelijk wel tractie en/of waarde voor zou ontstaan, dan hebben die mensen met die mening gewoon gelijk. Dit is het enge van die Marketplace Of Ideas. Gelukkig zijn er voor nadenkende mensen feiten, die vrijwel alle vormen van discriminatie kunnen weerleggen. Het grote probleem is dat er zo extreem veel onderwerpen zijn waar VVMU als wapen wordt gebruikt, dat het heel veel specifieke kennis vereist over heel veel onderwerpen, om niet steeds in de val te lopen als een extreemrechtse trol je weer in zijn VVMU aanval trekt. Debatten in de Marketplace Of Ideas zijn dan ook slopend en gaan steeds over de zelfde fascistische, bruine drek, die uit dat hele riool stroomt.

Waarom is de Marketplace Of Ideas schadelijk?

Omdat het de hoeveelheid tractie en acceptatie van een mening koppelt aan de waarheid. Genereer simpelweg tractie (propaganda en veel geld) en acceptatie (gemeenschappelijke vijand) en je hebt je eigen waarheid gecreƫerd. Er bestaat niet zoiets als een eigen waarheid. Er is maar 1 waarheid, versies daarvan zijn leugens. We kunnen nooit alles 100% weten, maar we kunnen wel ons best doen om zo veel mogelijk feitelijke kennis op te doen. De Marketplace Of Ideas is dan ook voor fascisten en racisten een vehikel om schaamteloos zieltjes te kunnen winnen voor hun ideologie. Trap er niet in, voor je het weet sta je zelf tot je nek in de bruine drek.

Mr. Proper

Ik ben er met toeval achter gekomen dat Mr. Proper een hondenfluitje is, toen ik na een weekje inactiviteit weer eens wat ging rondstruinen op 4chan; de marktplaats voor ideeƫn (Wat overigens een ander hondenfluitje is). Daar kwam ik ineens een directe aanleiding tegen om deze kale schoonmaakmeneer eens nader uit te pluizen. Wat ik aantrof beviel mij niet zo, want ik kwam vrij snel achter een vrij duistere, dubbele betekenis van dit logo.

Wie is Mr. Proper?

Het Mr. Proper / Mr. Clean logo van het bekende Procter & Gamble schoonmaakmiddel

Zie dus bovenstaande afbeelding. Hij is het logo en mascotte van een reeks huishoudelijke schoonmaakmiddelen, die te koop zijn in de meeste A-merksupermarkten. Er is verder niets op aan te merken in deze normale context.

De duisterheid van het hondenfluitje: Mr. Ethnic Cleansing

Als hondenfluitje geeft dit logo echter een bittere nasmaak, zoals je mag verwachten van een dergelijk schoonmaakmiddel. Extreemrechts zet dit hondenfluitje in als Mr. Ethnic Cleansing. (Meneer etnische zuivering). Ik hoef hopelijk niet verder uit te leggen welke misselijke gedachten daar achter zitten.

Hoe wordt het hondenfluitje ingezet?

Op extreemrechtse fora

Op extreemrechtse fora en op plaatsen waar mensen met extreemrechts gedachtegoed hun gal kunnen spugen, wordt meestal een versie van het logo afgebeeld, zoals de afbeelding van Mr. Ethnic Cleansing. Hier wordt geen blad voor de mond genomen en omdat de gebruikers veelal anoniem reageren, wordt deze vrijheid dan ook geboden om zulke afbeeldingen te verspreiden. Dit is niets nieuws, maar het is wel de brandstof voor het hondenfluitje, zoals het wordt gevoerd op main stream fora en social media, zoals Facebook en Twitter.

Op mainstream fora en social media

Hier wordt de normale, onbewerkte Mr. Proper (of Mr. Clean) gevoerd. Dus de versie zonder extreemrechtse bewerkingen. Als de afbeelding dan al bewerkt is, dan zijn de bewerking niet als zodanig te herkennen. Vaak wordt deze afbeelding dan gebruikt als profielafbeelding of als onderdeel van een achtergrond wrapper. Omdat deze afbeelding op extreemrechtse fora direct is gelinkt aan etnisch zuiveren, is het gebruik op main stream fora en social media vaak wel degelijk een hondenfluitje.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Racisten. Het hondenfluitje impliceert sympathie te tonen voor etnische zuiveringen.

Plausible Deniability

Iets in de trend van dat de gebruiker zelf ook kaal is, veel Mr. Proper gebruikt, veel traint of gewoon het een leuk logo vindt. Ik schat de Plausible Deniability op gemiddeld. het is een vrij bekend logo, wat het gebruik ervan niet altijd makkelijk laat bestempelen als hondenfluitje. Toch is het ook uniek genoeg om de persoon nader te onderzoeken die het bijvoorbeeld gebruikt als profielafbeelding. Ook de ontbrekende kennis dat er in extreemrechtse context etnische zuivering mee wordt bedoeld, maakt dit hondenfluitje redelijk onhoorbaar voor de massa. Herkenning vereist dus kennis, die makkelijk is op te doen en toch ook wat achtergrondinformatie over de fluiter. Een extreemrechts broodkruimelspoor zal meestal voldoende zijn.

Post-Patriarchaat

Ik kwam dit hondenfluitje tegen op twitter, nadat ik er op werd gewezen door iemand met nog scherpere oren dan ik. Nog nooit had ik van post-patriarchaat gehoord en ik moest dan ook wel even zoeken om te achterhalen wat deze term nou precies betekende. Ik heb gezocht en ik heb gevonden.
Mijn dank gaat uit naar twitteraar Spirit of Whiteness

Feminisme

Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat dit wel degelijk een hondenfluitje is. Het valt onder de abstracte eufemismen, waaronder veel hondenfluitjes vallen. Eigenlijk betekent het niets anders dan een wereld waarin vrouwen en mannen theoretisch en praktisch gezien gelijkwaardig aan elkaar zijn en als gelijkwaardig worden behandeld; de wenselijke uitkomst van het feminisme en voorvechters voor intersectionele gelijkwaardigheid. De gebruikers van het fluitje gebruiken het fluitje doorgaans als een vals synoniem voor feminisme. Het is niet de mogelijk dubbele betekenis van het woord post-patriarchaat , wat het een hondenfluitje maakt, maar het feit dat het woord in plaats van feminisme wordt uitgesproken wel.

Hoe werkt dit hondenfluitje?

Lees de volgende volzin:

We leven nu in een post-patriarchische samenleving.

Het hondenfluitje werkt door de abstrahering van het woord feminisme, waarna een hypothetische tijdsprong wordt gemaakt, die er van uitgaat dat er geen patriarchaat meer is en daarmee feminisme wordt gekoppeld aan een strijd voor een matriarchaat. Laten we dit even uitpakken, want ik kan me voorstellen dat dit een lastige is om te bevatten. Ik ga je hier proberen door heen te loodsen door het beantwoorden van een aantal vragen die uiteindelijk moeten leiden tot de climax en de uitleg van dit doortrapte hondenfluitje.

Wat is feminisme?

Feminisme is het strijden voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Feminisme is dus niet, zoals sommigen denken dat de wereld een matriarch systeem moet worden, waar vrouwen meer rechten hebben dan mannen, zowel theoretisch als praktisch. Feminisme is er op gericht om man en vrouw gelijke rechten te laten hebben, zowel theoretisch als praktisch. Op het moment dat dat doel is bereikt en zichzelf in stand houdt, stopt het feminisme als noodzakelijke beweging. Omdat ik een man ben en ik mijzelf niet 100% kan verplaatsen in hoe een vrouw zich voelt in de wereld, zou ik je willen voorstellen om de volledige context en uitleg van dit begrip te vragen aan een vrouw.

Wat is een patriarchaat?

Een patriarchaat is een maatschappelijk systeem waarbij de mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Dit kan zich uiten in voorbeelden zoals dat mannen wel of meer stemrecht hebben of meer verdienen met verrichte arbeid. Mannen de keuzes mogen maken in het huishouden (desnoods bij wet geregeld) valt daar ook onder. Het gaat in ieder geval om een systeem waarbij mannen gewoonweg meer rechten en/of voordelen hebben ten opzichte van vrouwen, omdat ze man zijn.

Leven we nu in een patriarchaat?

Ja. Zeker weten. Mannen verdienen meer per vergelijkbaar arbeidsuur dan vrouwen. Mannen zijn oververtegenwoordigd op belangrijke bestuursfuncties en een tal van andere scheve, maar ‘geaccepteerde’ structuren en systemen zijn er in werking die gewoonweg meer voordelen geven aan mannen dan aan vrouwen.

Wat is een matriarchaat?

Precies het zelfde als een patriarchaat, maar dan vervang je mannen voor vrouwen; vrouwen hebben meer rechten in een matriarchaat.

Leven we nu in een matriarchaat?

Nee. Absoluut niet. Globaal gezien leven we absoluut niet in een matriarchaat, ook in Europa niet. Kijk heel simpel maar naar de wage-gap. Dat is slechts Ć©Ć©n van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van mannen.

Wat betekent post-patriarchaat?

Het betekent letterlijk: Na de patriarchaat. Dus een maatschappelijk systeem waarbij er geen patriarchaat meer is.

Leven we nu in een post-patriarchaat?

Nee, want zoals eerder uitgelegd, leven we nog wel degelijk in een patriarchaat.

Waarom wordt er dan beweerd dat we in een post-patriarchische samenleving leven?

Omdat diegene die deze term gebruikt, deze term inzet om feminisme te abstraheren tot iets dat hij of zij kan omsmelten tot een streven naar een matriarchaat. De truc is simpel:

Door te zeggen dat we in een post-patriarchische samenleving leven, kunnen we vanaf heden alle feministen bestempelen als voorvechters voor een matriarchaat. Waarom zouden feministen anders doorstrijden voor gelijke rechten, als we toch al leven in een post-patriarchaat? Dan kan het alleen maar zijn dat ze mƩƩr willen dan gelijkwaardigheid, dus willen ze een matriarchaat.

Omdat de term zo abstract is, slikt iedereen het voor zoete koek. Ik kende de term niet en hoorde het fluitje ook niet. Maar door post-patriarchaat te gebruiken in plaats van feminisme (waarop ook de plausible deniability rust), ondermijn je het feminisme. Feminisme wordt zo gekoppeld aan het vechten voor een matriarchaat, terwijl feminisme in werkelijkheid enkel en alleen strijd voor absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

anti-feminisme

De term lijkt vrij onschuldig en zelfs enigszins hoopvol. We leven na de patriarchaat, jee! Vrouwen hebben nu gelijke rechten, jee! Nou. Niet dus. De term veronderstelt namelijk dat we er al zijn. De term verondersteld eigenlijk dat feministen een stel jankende SJW’s zijn, die een matriarchaat willen installeren. Alleen dus niet met zoveel woorden. In werkelijkheid blijkt dat het knokken voor gelijkwaardigheid nog steeds hard nodig. Veronderstellen dat we nu al in een post-patriarchaat leven, is een anti-feministische leugen.

Plausible Deniability

Er feminisme mee bedoelen, of veronderstellen dat vrouwen gelijke rechten hebben met mannen. Lage geloofwaardigheid. Het probleem is kennis. Ik keek er overheen de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met het hondenfluitje, omdat ik de term niet kende. Ik wist niet wat er nou werd bedoeld met deze term, totdat ik er op werd gewezen. Met de juiste kennis van deze term en helder nadenken is het heel makkelijk de gebruiker van dit fluitje te ontmaskeren als een misogynist of pro-patriarch.

Wanneer een vrouw spreekt

Verwarrend wordt het wanneer het een vrouw is die praat. Want waarom zou een vrouw in godsnaam een misogyne term gebruiken, om de miljoenen, dan wel miljarden vrouwen te ondermijnen die wereldwijd strijden voor gelijkwaardigheid, waaronder die van de spreekster? Deze vraag stelde ik mijzelf ook toen ik er achter kwam dat 36% van de FvD-stemmers voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, vrouw was. Terwijl Thierry Baudet er toch best wat patriarchate ideeƫn op nalaat in zijn broodkruimelspoor. Ik heb werkelijk geen idee, maar het is zo. En dat is iets waarvoor je wel moet oppassen, want sommige hondenfluitjes komen uit de mond van personen waar je het niet van verwacht.

Lees meer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patriarchaat_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matriarchaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Androcentrisme
https://www.salon.com/2007/08/29/postfeminism/

šŸ‘Œ OK-gebaar

Het OK-gebaar, waarbij er een cirkel wordt gemaakt met duim en wijsvinger en waarbij de overige 3 vingers gestrekt blijven, is in uitzonderlijke gevallen een hondenfluitje. Het gebaar als hondenfluitje betekent White Power, een slogan die wordt gebruikt door wit-supremacisten, om hun witte suprematie te uiten. Het is een moderne variant op het tot dusver gangbare handgebaar voor White Power, waar twƩƩ handen voor nodig zijn. Het OK-gebaar als hondenfluitje is bedacht rond eind-2016 / begin 2017, waarna het tractie kreeg op het internetforum 4chan in februari 2017, na de post van een flauwe grap. Van alle hondenfluitjes is dit hondenfluitje bekend geworden als zodanig door het Streisand-effect. Hierover leg ik later meer uit.

De intentie als hoax: Mel Gibson’s OK-gebaar linken aan een White Power symbool.

Hoax

Als je op het internet gaat zoeken naar ‘OK sign dogwhistle’, dan kom je snel terecht op websites die beweren dat het OK-gebaar als extreemrechts symbool een hoax is. Dit wĆ”s zeker het geval. De nadruk op was is hier heel erg belangrijk, omdat de intentie van het gebaar als zodanig was, zoals je kan zien in onderstaande afbeelding. Het gebaar met de WP erin verwerkt, was op 4chan geplaatst om het symbool onterecht te linken aan White Power. Toen er later (midden 2017) duidelijk werd dat het eigenlijk een hoax was, was het eigenlijk al geen hoax meer.

De bewuste post op 4chan

Paradox en Streisand

Het lijkt een paradox te zijn, iets dat een hoax is dat ook geen hoax is, maar het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Het heeft namelijk allemaal te maken met de tijdlijn van het gebaar. De shitposter van het symbool had in februari 2017 waarschijnlijk niet de intentie om het te introduceren als een all-round dog-whistle voor White Power, maar meer als een misselijk grapje. Maar toch is het wel degelijk een hondenfluitje geworden in de loop van 2017. Dit is mede vanwege de hoeveelheid media-aandacht die het fluitje heeft gekregen. Hierdoor zijn meer extreemrechtse snuiters dit hondenfluitje gaan gebruiken, waarmee het hoax-gehalte in feite afnam. In februari 2017 was het inderdaad een hoax, een misselijk extreemrechts grapje, maar vanaf eind 2017 al zeker niet meer. Door de media-aandacht heeft er een soort Streisand-effect plaatsgevonden. Al had de bedenker waarschijnlijk geen moeite gedaan om de bekendheid ervan tegen te werken.

Een politieteam uit Jasper, Alabama. 12 juli 2018. Hoax of hondenfluitje? Deze mannen zijn dus zeker een week geschorst geweest. Dat klinkt niet meer als een hoax, maar als de realiteit.

Plausible Deniability

Hoax of het bedoelen van de normale OK-context. Het probleem met het OK-gebaar is de bizar hoge Plausible Deniability. Van alle hondenfluitjes kan ik er geen een bedenken dat een hogere ontkenbaarheid heeft dan het OK-gebaar. Dit heeft te maken met het wijdverspreide hoax-gehalte en de normale context van het hondenfluitje. Het hoax-gehalte bemoeilijkt de bewijsbaarheid bij zoektochten op het internet. De normale context maakt het moeilijk om elk voorval van het gebruik van het fluitje te linken aan verborgen extreemrechtse communicatie. Het is een van de meest duidelijke hondenfluitjes om te herkennen, maar gelijk een van de moeilijkste, dan wel de moeilijkste om te bewijzen.

Stephen Miller die ‘zijn das goed doet’. Een fotomomentje voor een schaamteloze, extreemrechtse dog-whistle, of een ongelukkig getimede foto? De Plausible Deniability maakt deze twijfel allemaal mogelijk. Rechts van Stephen zien we alternatieve White Power gebaren, die minder dubbelzinnig zijn. Het gebaar met twee handen is trouwens het originele White Power symbool.

Alles komt neer op de fluiter

Eigenlijk komt het neer op het broodkruimelspoor van de gebruiker van dit hondenfluitje. Meer eigenlijk valt niet mee te werken. Bijna iedereen gebruikt het OK-gebaar en in vrijwel alle gevallen wordt de normale context daarmee bedoelt. Zelfs in verdachte situaties zijn verreweg de meeste OK-gebaren geen hondenfluitjes. Het komt er daarom in vrijwel alle gevallen op neer dat je moet weten wie je voor je hebt die het fluitje inzet. Een extreemrechts broodkruimelspoor en een algehele extreemrechtse context kan je op weg helpen. Ook de reacties van mede-idealisten op extreemrechtse fora kan je op weg helpen of het wordt gezien door de beoogde doelgroep als hondenfluitje. Maar zelfs dan heb je vrij zelden een hard en direct bewijs dat het OK-gebaar werd ingezet als hondenfluitje.

Brenton Tarrant, de rechtsextremistische aanslagpleger, die op 15 maart 2019 zeker 50 mensen doodschoot in een moskee in Nieuw-Zeeland. Vrij zeker is te zeggen dat hij hier niet een normaal OK-gebaar laat zien, maar de extreemrechtse context hiermee bedoelt.

Versterken van hoax-gehalte

Dat het zo moeilijk is om het OK-gebaar te linken aan een extreemrechts hondenfluitje, maakt het ook zichzelf sterkend in het hoaxgehalte. Mensen zullen sneller aannemen dat het een hoax is als er keer op keer niet bewezen kan worden dat het wel degelijk een hondenfluitje was. Er is veel kans op false-positives, door mensen die te snel er een hondenfluitje in zien, wat de geloofwaardigheid van deze personen laat afnemen en daarmee ook de geloofwaardigheid laat afnemen van het hondenfluitje als zodanig. De massa is dan meer en meer geneigd om het symbool af te doen als een hoax of als linkse paranoia. Het is daarom voor iedereen die OK-gebaar fluiters wil ontmaskeren, heel erg aan te raden heel goed onderzoek te doen naar wie het is, wat de context van de boodschap is en hoe er wordt gereageerd door de beoogde doelgroep. Dit hondenfluitje wel degelijk zeer reƫel en zeer hardnekkig.

De ontelbare OK-gebaren die Trump laat zien, gedurende zijn speeches. (Let er maar eens op). Een neurotische tic? Praten met nietszeggende gebaren? Of een schaamteloze dog-whistle? De Plausible Deniability van dit hondenfluitje is bizar hoog.

Wie gebruiken het gebaar?

Iedereen. En dat is het grote probleem. Iedereen ter wereld die okƩ koppelt aan dit gebaar, gebruikt dit gebaar ook daarvoor. Ikzelf gebruik het ook in deze, normale context.

Extreemrechts gebruik

Het gebaar wordt dus ook gebruikt door extreemrechtse snuiters. Het gebaar dient dan als White Power symbool, wat witte suprematie predikt. Wit-supremacisten zullen dit gebaar dan herkennen als zodanig en zien dat ze te maken hebben met een mede wit-supremacist.

Internet-trollen

Gebruik door internet-trollen op het centrum en gematigd rechts zijn problematisch. Ook extreemrechtse personen doen mee met dit getrol. Omdat zij dit gebaar doelbewust en overdreven inzetten op foto’s en in filmpjes, om de draak te steken met het hondenfluitje. Het probleem is dat het aandeel mensen die het symbool ook zien als zodanig, toeneemt. Het wordt sneller gezien als kinderachtig en als een teken van linkse paranoia, waarmee de draak wordt gestoken.

Verder lezen en kijken

https://www.youtube.com/watch?v=Sx4BVGPkdzk
https://blog.emojipedia.org/no-the-ok-hand-is-not-a-symbol-of-white-power/
https://arcdigital.media/white-power-is-okay-619dfb409f51
https://medium.com/s/story/does-the-ok-sign-actually-signify-white-power-or-what-6cf3309df985
https://www.al.com/news/2018/07/jasper_officers_suspended_for.html

Witte Genocide

Genocide, het klinkt al gruwelijk. Gelukkig is er geen enkel bewijs van een daadwerkelijke genocide die plaatsvindt jegens witte mensen. Witte Genocide is een hondenfluitje, gebruikt door wit-supremacisten en andere extreemrechtste snuiters, om daarmee een verregaand complot te duiden. Deze complottheorie gaat er van uit dat People of Color, moslims, joden en andere ‘cultuurmarxisten‘ bezig zijn om op een systematische manier, de witte mensen van Noord-Europese afkomst uit te roeien. Een aantal algemeen geaccepteerde theorieĆ«n binnen de extreemrechtse kringen zijn die van het islamiseren, Internationale Bankiers (joden), omvolken en homeopathische verdunning.

Kinderen

Het komt er op neer dat de aanhangers van het gedachtegoed van Witte Genocide er van overtuigd zijn dat er doelbewust migranten uit andere landen worden toegelaten, zodat de mannelijke migranten kinderen krijgen met witte vrouwen van Noord-Europese afkomst, om zo de witte bloedlijn te verpesten. Hierdoor sterft het pure blanke ras dus uit en kan er zo gesproken worden over Witte Genocide. En nee, ik verzin dit niet. En nee, ik ben niet onder invloed. En ja, dit is wat sommige mensen echt denken.

Bron: http://www.dutchanarchy.com/anti-white-propaganda-and-the-mainstreaming-effect/
Een van de ‘bewijzen’ voor Witte Genocide is het hardnekkige verschijnsel, zoals afgebeeld in dit plaatje. De misvatting die gemaakt wordt is dat iedereen systematisch gelijkwaardig aan elkaar zou zijn en iedereen trots zou mogen zijn op zijn of haar heritage. Helaas is die gelijkwaardigheid door eeuwenlange onderdrukking er hedendaags nog steeds niet, waardoor de gelijkwaardigheid waarop wit-supremacisten hun argumenten baseren niet valide is.

Lees meer

https://pulitzercenter.org/reporting/myth-white-genocide
https://en.wikipedia.org/wiki/White_genocide_conspiracy_theory
https://www.bbc.com/news/world-africa-45336840
https://en.wikipedia.org/wiki/White_guilt

šŸ„› Melk en Lactose-tolerantie

Een emoji van een glas melk. Hoe kan dat nou een hondenfluitje zijn? je zal het niet voor mogelijk houden dat zoiets onschuldigs als een glaasje melk een dead giveaway is, om te bepalen of je te maken hebt met een wit-supremacist. In overdrachtelijke zin, door wit-supremacisten gebruikt, wordt de witte kleur van de melk gelinkt aan de witte kleur van het blanke, Noord-Europese ras.

Lactose-tolerantie

Bijna iedereen kent het woord lactose-intolerant. Ongeveer het tegenovergestelde is lactose-tolerant en die term wordt minder gebruikt. Het duidt op de verdraagzaamheid van de stof lactose, die van nature in melk voorkomt. Mensen die lactose-intolerant zijn, kunnen de lactose niet goed omzetten naar suikers. Dit kan allerlei buikklachten veroorzaken, zoals krampen en een opgeblazen gevoel. Mensen die lactose-tolerant zijn hebben hier dus geen last van.

Europa en Afrika

Waarom heb je het nu over lactose-(in)tolerantie, vraag je wellicht af; who gives a ….? Nou, hierom: Tot 5% van de bevolking in Noord-Europa zijn lactose-intolerant. In Afrikaanse landen is dit tot 90% van de bevolking. En dit is precies waarom het woord lactose-tolerantie een hondenfluitje is. Witte mensen zijn dan synoniem aan lactose-tolerant. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen waarom deze term in trek is bij extreemrechtse groepen.

Een still uit een YouTube filmpje, dat werd gemaakt door een gemonteerde muurcamera, tijdens een Anti-Trump protest, dat door o.a. Shia LaBoeuf werd georganiseerd. Toen extreemrechtse groepen er lucht van kregen, besloten zij deze vorm van protest te kapen en in een groep, gezamenlijk grote flessen melk te drinken voor het oog van deze camera. Dit is niet omdat ze op dat moment zoveel zin hadden in een glaasje melk, maar om duidelijk te maken dat melk het blanke ras representeert en voor blanken alleen is.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Het wordt voornamelijk gebruikt door wit-supremacisten –en overige typen racisten– om zichzelf ermee aan te duiden dat ze voor een wit en gezuiverd Europa zijn. In de Verenigde Staten betekent het zoveel als dat de gebruiker staat voor een wit en gezuiverd Noord-Amerika zijn, waar de bewoners allen afkomstig zijn uit een wit Europa. Het klinkt eng; en dat is het ook.

Voornamelijk extreemrechtse subcultuur

Dit hondenfluitje wordt vrijwel nooit door politici of bekende mensen gebruikt, die veel verschijnen op main stream media. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom dit zo is, maar ik vermoed dat dit te maken heeft met de zeer lage plausible deniability. De kleur van de melk laat zich niet bediscussiƫren en het woord melk gebruiken in overdrachtelijke zin geeft weinig uitwegen om er iets anders mee te bedoelen dan de kleur wit. Desalniettemin is het fluitje hierdoor niet erg bekend bij de massa en leeft het onder de subcultuur bij allerlei extreemrechtse figuren. Het lijkt een paradox: Doordat de plausible deniability zo laag is, wordt het niet vaak door mensen gebruikt die publiekelijk spreken, waardoor de bekendheid bij de massa laag is. Dit is dan weer de reden waarom op de achtergrond wit-supremacisten dit fluitje relatief veel gebruiken.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Melk en šŸ„›

In verreweg de meeste gevallen wordt het fluitje melk gebruikt in online gebruikersnamen van extreemrechtse gebruikers. Je ziet dan een emoji van een glas melk of het woord melk in de gebruikersnaam. Personen met de zelfde extreemrechtse ideologie zien het dan meteen als een teken dat ze te maken hebben met een lotgenoot.

Lactose-tolerantie

De term lactose-tolerantie wordt gebruikt om er witte personen van Noord-Europese afkomst mee aan te duiden door extreemrechtse sprekers. Zie ook de volgende zin:

“Van melk word je groot en sterk. Wij zijn daarom niet voor niets lactose-tolerant.”

In het korte citaat hierboven wordt meteen duidelijk hoe het woord lactose-tolerant in de extreemrechtse en racistische context wordt gebruikt.

Plausible Deniability

Melk en šŸ„›

Iets in de richting van dat men van melk houdt of iets dergelijks. Zeer lage geloofwaardigheid. Eventueel zou een melkboer of een melkman er nog mee wegkomen om het woord melk te voeren op onlogische plekken, zoals een gebruikersnaam. Daarbuiten echter, kan je er vrij zeker van zijn dat je te maken heb met een wit-supremacist als je het woord melk of de emoji šŸ„› tegenkomt in een online gebruikersnaam.

Lactose-tolerantie

Hier zitten wat meer mogelijkheden aan om extreemrechts gedachtegoed te maskeren. De term kan wat meer cryptisch worden verpakt, waardoor mensen die niet de moeite willen nemen om het bericht met juiste logica de decoderen, er mogelijk overheen lezen. Het is ook niet bij iedereen bekend namelijk dat het hondenfluitje berust op het feit dat mensen uit Afrikaanse landen een vele malen hogere kans hebben op lactose-intolerantie. Voor iemand met de juiste kennis is het echter vrijwel altijd mogelijk om de extreemrechtse context uit een enkele zin te halen waarin het hondenfluitje is verwerkt. De fluiter zou zich kunnen beroepen op dat hij geen specifieke doelgroep bedoelt, of dat hij niets wist van welke doelgroepen harder worden getroffen door lactose-intolerantie. De leugen is echter flinterdun, gezien de smalle bandbreedte, de hoge mate van uniekheid, van de term.

Meer informatie

http://theconversation.com/milk-a-symbol-of-neo-nazi-hate-83292
https://www.indy100.com/article/white-supremacists-milk-took-shia-labeouf-s-art-project-shut-down-7576046
https://www.gezondheidsnet.nl/allergie/lactose-intolerantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lactose-intolerantie

Wakker / Awake

Wakker en Awake zijn beide hetzelfde hondenfluitje. Zoals je kan zien is het ene woord Nederlands en het andere een Engelse vertaling ervan. Wat opvalt is dat de term awake, door Nederlandse sprekers in Nederlandse zinnen, vaker een hondenfluitje is dan wanneer consistent de zelfde taal wordt gesproken. Een variant op dit hondenfluitje is Awakening. Hier wordt gezinspeeld op het ‘wakker worden van een persoon of groep personen’. De term als hondenfluitje heeft zijn oorsprong uit een scene van de film The Matrix. Niet te verwarren met Woke en Wokeness, wat termen zijn binnen de linksprogressieve kant van het politieke spectrum, al betekenen ze in de verre essentie ongeveer hetzelfde; het wakker worden. Het gedachtegoed en de praktische invulling van Awake zijn wel wezenlijk anders dan bij Woke.

Neutrale betekenis

De normale betekenis is natuurlijk dat iemand gewekt is, bij is met zijn gedachte, bij bewustzijn is en aanspreekbaar is. De tegenstelling van het woord is dan slapend, dromend of buiten bewustzijn.

Extreemrechtse betekenis

De extreemrechtse betekenis van dit hondenfluitje is om het onderscheid te kunnen maken tussen personen die wĆ©l in extreemrechtse complottheorieĆ«n geloven en personen die dat nĆ­Ć©t doen. Bij extreemrechtse complottheorieĆ«n kan je denken aan Race Realism, Witte Genocide en Cultuurmarxisme. Volgens deze extreemrechtse opvatting zijn de personen die wakker zijn, degenen die het complot kunnen zien en begrijpen. Degenen die het complot niet zien en het niet begrijpen, zitten dan in het complot, zijn slapend, blind of naĆÆef.

Awakening

Een awakening in deze context is dan ook dat volgens de extreemrechtse visie, een of meerdere mensen hun ‘ogen openen‘, wakker worden en dus geloven in een of meerdere van de eerdergenoemde extreemrechtse theorieĆ«n. Doorgaans wordt de term awakening gebruikt wanneer een grotere groep mensen beginnen te geloven in deze theorieĆ«n. Meestal is dit na een overwinning van een verkiezing van een extreemrechtse partij of een (terroristische) aanslag door de vermeende aanhangers van het complot. Bij een enkeling wordt de term red pilled vaker gebruikt.

Red Pilled

Red Pilled is een term die indirect afkomstig is uit de film The Matrix uit 1999. De hoofdpersoon wordt op een gegeven moment voor de keuze gesteld om een blauwe pil of rode pil te slikken. Slikt de protagonist de blauwe pil, dan verkiest hij te blijven leven in The Matrix; een droomwereld gecreĆ«erd door A.I, om gecultiveerde mensen in bedwang te houden. Bij het slikken van de rode pil verkiest de protagonist om te ontsnappen uit deze wereld en te zien ‘hoe diep het konijnenhol‘ werkelijk is, hoe dystopisch deze dan ook mag wezen. De hoofdpersoon slikt de rode pil en daarmee begint eigenlijk het daadwerkelijke avontuur in de film The Matrix.

Een still uit de film The Matrix, waarin de rode- en de blauwe pil worden aangeboden aan de hoofdpersoon.

White rabbit

Mede hierom is een konijntje, of verwijzing naar een konijnenhol ook een mogelijk hondenfluitje. Hierover schrijf ik later een los lemma.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Iedereen binnen de categorie extreemrechts. Met name fascisten, extreemrechtse complotdenkers en wit-supremacisten

Hoe wordt dit hondenfluitje gebruikt?

Dat kan op meerde manieren. Een veel gebruikte manier is dat de persoon die zich bedienen van dit hondenfluitje zichzelf de eigenschap toeschrijft. Dit kan bijvoorbeeld in digitale biografieĆ«n van social media; de zogenaamde ‘stukjes over jezelf’. Maar ook in volzinnen tijdens een gesprek met iemand. Een voorbeeld is:


Ik ben blij dat ik op tijd wakker ben geworden.

Dit soort zinnen geven ook de extreem hoge Plausible Deniability aan. Want hoe weet je nou wat er in die zin werd bedoelt met ‘wakker‘?

Links/Rechts Politiek

In de globale opvattingen die linkse- en rechtse politiek en standpunten beschrijven, wordt er ook gebruik gemaakt van wakker als hondenfluitje. Linkse politieke partijen, maar voor velen ook de VVD, een vrij rechtse partij, worden gezien als slapend of naĆÆef. Extreemrechtse partijen worden gezien als wakker. Aanhangers van diverse politieke partijen en ideologieĆ«n worden dan ook wakker (extreemrechts) of naĆÆef (links-rechts) genoemd, afhankelijk van hun ideologie. Red Pilled en Blue Pilled kan ook. Een dergelijk gebruik heeft een veel lagere plausible deniability, omdat er een politieke connotatie aan wordt gehangen, wat het gebruik ervan al veel meer omkaderd richting extreemrechtse en fascistische denkbeelden, zoals het ‘wij versus zij’-denken.

Als felicitatie

Als felicitatie richting nieuwelingen die lid zijn geworden van extreemrechtse groepen en organisaties wordt het hondenfluitje ook ingezet.

Ook jij bent nu wakker geworden in onze strijd tegen de (((globalisten))) en daarmee behoor je bij ons. Welkom!

Is een van de vele voorbeelden. Een dergelijke volzin heeft een lage plausible deniability, door het gebruik van een ander hondenfluitje.

Plausible Deniability

Beroep doen op de veelzijdige betekenis van ‘wakker’ zijn doen. Het kan ook slechts betekenen dat de wakkere persoon nieuwe inzichten verkregen heeft die niets met extreemrechtse ideologieĆ«n te maken hebben. Uiteraard is dit wel zo, maar hoe ga je daar achter komen? De Plausible Deniability is dan ook extreem hoog, mits dit hondenfluitje niet in een bepaalde extreemrechtse context wordt gebruikt.

Context is erg belangrijk

Vele hondenfluiters maken gelukkig de fout door dit hondenfluitje toe te passen in een context die hun gefluit verraad. Op het moment dat er politieke kleur bij wordt betrokken, het dient als een felicitatie op een extreemrechts forum, of wanneer er andere hondenfluitjes worden gebruikt tezamen met het woord wakker, dan neemt de plausible deniability wel drastisch af. Het is dus zaak om goed te kijken naar de context waarin wordt gesproken en iets minder naar wie er spreekt.

Door de context van dit bericht, wordt het vrij duidelijk dat met ‘awake’ niet de letterlijke betekenis ‘wakker’ wordt bedoeld. De Chinezen worden als ‘niet wakker’ gezien, omdat ze volgens deze persoon ‘negers’ (pejoratieve term voor zwart persoon) slim laten lijken. De context verraad het racisme van deze racist.

Wie er spreekt is minder belangrijk

Deze term leent zich er minder goed voor om te veel eenzijdig af te gaan op de geschiedenis van de persoon die zich bedient van het hondenfluitje. De kans op een false negative is te hoog daarvoor. Dit heeft te maken met het feit dat het hondenfluitje vaak wordt ingezet door personen die ‘net wakker zijn geworden’. De moeilijkheid daarmee ligt dus bij het feit dat desbetreffende persoon nog geen broodkruimelspoor heeft achtergelaten dat hem linkt aan extreemrechts gedachtegoed; hij komt immers net om de hoek kijken. Onterecht zou je deze persoon dan vrijwaren van het fluiten op zijn hondenfluitje.

Westerse beschaving

Westerse samenleving, westerse wereld, westerse maatschappij, het vrije Westen,westerse normen en waarden, westerse cultuur, of simpelweg het Westen zijn allemaal hondenfluitjes die vallen onder de categorie westerse beschaving. Het hondenfluitje heeft een vrij hoge plausible deniability, omdat de term zeer abstract is. Het is daarom erg belangrijk om goed te begrijpen hoe dit hondenfluitje wordt ingezet en dat niet alle vormen van gebruik een hondenfluitje zijn.

Wat is de westerse beschaving?

De neutrale betekenis van dĆ© westerse beschaving is de demografie en cultuur van Europa door de geschiedenis heen. Beschavingen en begrippen zoals het Romeinse rijk, Vikingen, middeleeuwen, renaissance, de verlichting, modern humanisme en protestantisme zijn allemaal direct verbonden met de neutrale betekenis door de tijd heen. De neutrale visie gaat dus altijd met de tijd mee en accepteert inherent de veranderingen die de toekomst te bieden heeft. Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat de westerse beschaving nu bestaat uit een multiculturele samenleving in het informatie-tijdperk (information age). Omdat mensen over de hele wereld nauw met elkaar zijn verbonden door middel van moderne communicatiemiddelen en mensen nu meer dan ooit zichzelf kunnen verplaatsen en settelen, vanwege moderne en snelle vervoersmiddelen, lijkt het begrip ‘Westers‘ steeds meer aan contrast te verliezen. Of dit daadwerkelijk zo is of niet, laat ik in het midden, want hier komt nogal wat statistiek bij kijken, waar in deze korte uitleg geen noodzaak voor is.

Extreemrechtse visie op het Westen

Dit brengt ons wel gelijk bij de extreemrechtse visie op de westerse beschaving: Zij menen dat het Westen niet aan verandering onderhevig mag zijn en zich moet blijven vasthouden aan een periode uit de geschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn waarin Vikingen het voor het zeggen hadden, Het Romeinse rijk regeerde, maar ook bijvoorbeeld wanneer Nazi-Duitsland de touwen in handen had. De extreemrechtse visie is gebaseerd op een witte, westerse wereld, naar ieder voorbeeld uit een periode uit de geschiedenis waar dit zo was. Niet witte, westerse personen en andersdenkenden zijn in deze denkbeelden altijd ondergeschikt en slechts bruikbaar als slaven, goedkope arbeiders of vulmateriaal voor massagraven. De angst bij dit type extreemrechtse persoon is dat hĆŗn westerse beschaving wordt overgenomen door buitenstaanders en andersdenkenden door middel van een verregaand complot. Cultuurmarxisme is daarvan een voorbeeld.

Westerse beschaving als hondenfluitje

Door het verschil in neutrale opvatting en extreemrechtse opvatting is het bij dit hondenfluitje heel erg van belang te weten wie er spreekt. Als een geschiedenisleraar spreekt voor de klas en een aantal onderwerpen behandelt uit de geschiedenis van Europa en zich dient van feitelijke kennisoverdracht, dan zal de term vrijwel zeker geen hondenfluitje zijn. In contrast, als een extreemrechtse politicus op live televisie spreekt over immigratiebeleid en de bedreiging voor ‘Onze westerse samenleving’ in het zelfde betoog, dan mag je er vrij zeker van uit gaan dat hij met ‘Onze westerse samenleving‘ een samenleving bedoelde uit een tijdperk vĆ³Ć³r 1945. De term staat dan synoniem aan een wit en zuiver Europa.

Wie gebruiken deze term als hondenfluitje?

Fascisten, neonazi’s en iedereen die om racistische motieven tegen immigratie is.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Doorgaans zegt de spreker iets in de zin van:

“We moeten Ć³nze westerse samenleving niet laten afpakken door falend immigratiebeleid.”

Wat de persoon in kwestie werkelijk zegt is dat hij niet wil dat wit Europa minder wit wordt door immigratie en ideologie uit niet-westerse landen en culturen.

In geschreven tekst

In geschreven tekst heb je wat meer vlees om mee te werken, die je niet hebt als er wordt gesproken. En dat is het gebruik van een hoofdletter W in het woord westers. Doorgaans is het ‘westers’ en ‘het Westen’. Wat opvalt echter is dat extreemrechtsen vaak ‘Westers’ schrijven in plaats van ‘westers’.

Gebruik van de term op onlogische plekken

De term wordt soms ook onlogisch gebruikt. Vaak wordt er Nederland, het Schengengebied of gewoon Europa mee bedoeld in de context die je krijgt als uitleg, nadat de spreker is geconfronteerd met het gebruik van het fluitje. Wat je dan af kan vragen is waarom de spreker deze termen en retoriek gebruikt. Wat je ook ziet is dat er vaak doelbewuste fouten worden gemaakt.

Een ‘foutje’ als voorbeeld

Ik heb zo eens voorbij zien komen dat er over de term Boreaal (Gebied in Europa 10.000 jaar geleden, ook een hondenfluitje) werd gezegd dat het de ‘Western hemisphere’ zou betekenen. Terwijl Europa toch duidelijk grotendeels op het oostelijk halfrond ligt. Dit soort vergissingen van zelfbenoemde geleerde politici zijn natuurlijk geen fouten, maar doelbewust gebruikt om het woord ‘Western‘ naar buiten de slingeren als een hondenfluitje.

Plausible Deniability

Beweren dat de neutrale betekenis van het hondenfluitje wordt bedoelt. Hoge kans van slagen. Het probleem met dit hondenfluitje is de bijzonder hoge abstractie ervan. Ook de zeer brede en diepe geschiedenis van deze term, maakt het voor vrijwel iedere hondenfluitspreker in iedere situatie mogelijk om willekeurig een punt in de geschiedenis aan te wijzen als context. En toevallig is dat punt uit de geschiedenis een voorbeeld van gelijkwaardigheid of heeft het niets te maken met de daadwerkelijke context. Als ik spreek over de westerse beschaving, kan ik heel makkelijk uitleggen dat ik het nostalgische idee van vrije ambachten uit de middeleeuwen ten opzichte van conglomeraten in de tegenwoordige tijd daarmee wilde aanhalen, terwijl ik dat helemaal niet bedoel in mijn betoog. De massa slikt dit doorgaans voor zoete koek. En daar is het natuurlijk om te doen. De abstractie en diepte van dit begrip bieden voor iedere kritische ondervraging een gepast nep-antwoord.

Hoe te ontmaskeren?

Een ontmaskering op het gebruik van de term allĆ©Ć©n is vrij lastig, gezien de breedheid ervan. Maar niet getreurd. Fascisten en andere extreemrechtse snuiters zijn in wezen trots op hun ideologie en verspreiden genoeg broodkruimels in hun (digitale) leven om wĆ©l de juiste context te geven aan hun ‘westerse beschaving’. Het is daarom belangrijk om te weten wie er spreekt. Waar die persoon voor staat en met wie deze persoon optrekt. Een politicus die tegen immigratie is, alt-right demonstraties bijwoont en flauwe grapjes maakt over de holocaust bijvoorbeeld. Dat zijn de personen die je niet moet vertrouwen op hun eerlijkheid als ze een neutrale context toewijzen aan het gebruik van de term westerse beschaving, of afgeleiden daarvan.

Confederate War Flag

Veel mensen denken bij de Confederate Flag, of de Vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika aan deze vlag:

Dit is alleen NIET de Confederate Flag, maar de Confederate War Flag (‘Marine’-versie; de ‘War’-versie is vierkant). De daadwerkelijke, en originele Confederate Flag is veel minder bekend en ziet er zo uit:

Een paar jaar later zag de nationale vlag er zo uit:

Waarom is dit interessant en waarom verwarren mensen deze vlaggen? Dit heeft te maken met het volgende hondenfluitje: De Confederate War Flag (bovenste afbeelding) is namelijk een direct symbool voor het anti-abolitionisme, een beweging die tegen de afschaffing van de slavernij was in de Verenigde Staten. Iedereen die deze vlag voert is een voorstander van slavernij en is daarmee dus een racist, Ć³f is onwetend over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag.

De Verenigde Staten in 1860

Op 6 november 1860 werd Abraham Lincoln verkozen tot president. Wat zijn president-elect-schap bijzonder maakte was dat hij de slavernij, die nog bestond in de meeste zuidelijke staten van de VS, wilde remmen in groei. Hij was dus niet een echt een tegenstander, maar hij wilde voorkomen dat het gebruik van slavernij niet verder verspreidde richting het westen van de VS, daar waar nog veel terrein te winnen was. De zuidelijke staten waren het daar niet mee eens; zij wilde wel graag nieuwe gebieden aanwijzen waar slaven konden worden gehouden. Het was voor de meeste zuidelijke staten dan ook een deal breaker dat een president zich verzette tegen deze uitbreiding. Wat het nog lastiger maakte was dat Abraham Lincoln werd verkozen met enkel de meerderheid van de stemmen uit noordelijke staten. De zuidelijke staten besloten zichzelf af te scheiden van de VS op 20 december 1860. Een paar maanden later waren er al 7 zuidelijke staten afgescheiden en verkozen een eigen president: Jefferson Davis. Dit was tegen het zere been van Lincoln, hij wilde helemaal niet dat de zuidelijke staten zich gingen afscheiden van de noordelijke staten. Dit was zo ongeveer het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog, die duurde van april 1861 tot april 1865.

Waar werd voor gestreden?

Blijf nog even hangen, we komen bij het punt, waarmee het duidelijk wordt wat deze Confederate War Flag nou werkelijk betekent. Om het een beetje duidelijk te krijgen moeten we weten waarvoor beide partijen voor streden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De strijdende partijen waren ondertussen verdeeld in:
-de Unie (The Union, noordelijke staten, onder Lincoln)
-de Confederatie (The Confederation, zuidelijke staten, onder Davis)

De Unie

De Unie streed om de afscheiding van de zuidelijke staten te stoppen. Ze waren tegen het secessionisme, het beeld en de beweging van afscheidende staten.

De Confederatie

De Confederatie streed om de slavernij te kunnen uitbreiden richting het westen. Dit was de reden waarom ze zich afscheidden van de VS en waren daarvoor bereid te vechten.

Waar staat deze vlag dan voor?

Een oorlogsvlag representeert een (soevereine) staat en wordt slechts door de strijdkrachten van deze staat gevoerd. Hierin zit hem de crux. De enige noemenswaardige oorlog die de Confederatie gevoerd heeft, is de oorlog tegen de Unie. De enige echte reden waarom de Confederatie bereid was om te vechten tegen de Unie was vanwege het behoud en het expanderen van de slavernij. Er was geen andere reden en er was geen andere betekeniswaardige oorlog onder deze vlag. Daarmee staat deze vlag gelijk aan een strijd omwille van het behoud van slavernij. Of je het wil geloven of niet.

Wie voeren deze vlag?

Hedendaags wordt deze vlag gevoerd door verschillende groepen mensen en dit is precies de reden waarom het een hondenfluitje is; racisten kunnen zich verschuilen achter de andere groepen als ze worden geconfronteerd vanwege het gebruik van de vlag (plausible deniability).

Racisten

De voornaamste groep zijn de racisten, die daadwerkelijk weer terug zouden willen naar een tijd waarin zwarte mensen, of andere POC weer bezit zouden zijn van witte mensen, of worden onderworpen aan andere vormen van racisme en segregatie. Deze mensen zie je vaak meelopen in alt-right demonstraties, zwaaiend met de Confederate War Flag. Het is dan ook niet zelden dat je op zulke demonstraties, zoals bij de Charlottesville rally in 2017, vlaggen met nazi-symboliek en de Confederate War Flag door elkaar gebruikt ziet worden.

Poging tot vergiftigen van LHBTQ+ symbolen

Op extreemrechtse fora wordt er actief gepoogd om symbolen van de LHBTQ+gemeenschap te vergiftigen met nazi-symboliek, maar ook met Confederatie-symboliek. Een voorbeeld is de volgende Rainbow-confederate Flag:

Deze variant is doelbewust gemaakt om de gay-pride flag of regenboogvlag te vergiftigen met racistisch geladen uitingen. Het doel is dat de regenboogvlag wordt geassocieerd met de Confederate War Flag en dus racisme, waardoor de regenboogvlag een nare bijsmaak zal krijgen bij de massa en de LHBTQ+gemeenschap. Er zijn ook varianten met een swastika op een regenboogvlag

Non-conformisten

Mensen die zich nergens aan willen conformeren. Eigenlijk zo simpel als dat is het. Zijn tegen gevestigde orde en systemen en ‘zien het graag anders’, dan hoe die gelden in een bepaalde groep. In dit geval is die groep een staat of een land. De non-conformisten willen door het voeren van deze vlag een signaal afgeven dat ze ‘uniek’ zijn en niet willen conformeren aan wat maatschappelijk geldend is. Nu hoeven non-conformisten geen racisten te zijn, maar het gebruik van deze vlag als tegengeluid tegen het conformisme, is onhandig gekozen en verhoogt de plausible deniability van de echte racisten die zich verschuilen achter de non-conformisten.

Door Zuidelingen

Ook mensen die wonen, of hebben gewoond in een van de zuidelijke staten van Amerika, kunnen deze vlag voeren uit een soort nostalgie of vaderlandsliefde, eerder vaderstaatsliefde. Net als bij de non-conformisten, zijn natuurlijk niet alle mensen die om deze reden de vlag voeren meteen racisten. Velen weten simpelweg gewoon niet waar deze vlag nou werkelijk voor stond. Ook achter deze groep schuilen de racisten zich. Er is wel een catch: Als iemand deze vlag voert en daarbij beweert dit om nostalgische redenen te doen, maar geen wortels heeft in de zuidelijke staten, dan kan je er van uit gaan dat het geen echte vaderlandsliefde is, maar een vies toneelstukje om racisme te verbergen.

Plausible Deniability

Een beroep op onwetendheid of nostalgie. Gemiddeld tot slecht geloofwaardig. De vlag zelf is in betekenis niet betwistbaar, alleen de reden tot gebruik ervan. Dit maakt al een redelijke deuk in de geloofwaardigheid van de plausible deniability. Het hangt van een aantal dingen af, zoals of iemand woont of woonde in een van deze staten en zich er op beroept dat hij de daadwerkelijke geschiedenis niet kent. Of iemand die deze vlag als een non-conformiteitssymbool ziet en daarom voert. Deze redenen maken het aannemelijk dat een racist er mee weg kan komen om deze vlag te voeren. De truc zit hem er in dat je deze vermoedelijke racist de feiten presenteert over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag. Hangt hij gelijk in de touwen, of krijg je allemaal smoesjes terug: Beet. Gaat die persoon zich zelf verdiepen in de feiten en komt tot de ontdekking dat het misschien toch niet zo’n handig symbool is om rond te zwaaien, dan heb je waarschijnlijk te maken met iemand die wel oprecht is en geen racistische ideeĆ«n aanhangt.

lachend op de foto staan met een boek waarop de Confederate War Flag staat afgebeeld, is op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. Ook het boek zelf, dat de “Lost Cause” aanhaalt, is erg dubieus te noemen, dan wel klare geschiedvervalsing.

Single-shot only

De plausible deniability is daarom een single-shot only. Er is genoeg te lezen uit betrouwbare bronnen, waaruit blijkt dat deze vlag simpelweg racistisch is. Dat iemand het eenmalig vergeven kan worden en het voordeel van de twijfel kan krijgen vanwege het openbaar voeren van deze vlag, betekent automatisch dat bij terugkerend gebruik door deze persoon, er sprake is van doelbewuste ontkenning of racisme. De vlag zelf is namelijk zelf niet betwistbaar als zijnde racistisch. Slechts de motivatie van degene die hem gebruikt is betwistbaar. Daarin ligt nou precies de plausible deniability, maar die is maar eenmalig mogelijk; daarna, bij herhaling dus, valt een racist door de mand.

Extra informatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Geconfedereerde_Staten_van_Amerika

https://nos.nl/artikel/2043086-omstreden-slavernijvlag-verder-onder-vuur-in-vs.html


Realist / Realisme

Een realist is een beschrijvende term van de aanhanger of sympathisant van het realisme. Realist en realisme zijn beide hondenfluitjes, gebruikt door personen die dubieuze theorieƫn over rassenleer aanhangen en verheerlijken.

Waar komt het vandaan?

Realisme is een kunst-stroming, die is ontstaan in de 19e eeuw. Nauw verwant met het sociaal realisme en literair realisme. Allen hebben ze gemeen dat er wordt gestreefd naar het weergeven van de werkelijkheid. Door aanhangers van dit realisme wordt dit gepoogd door middel van kunst, cultuur en geschreven werk.

Race Realism

Als hondenfluitje wordt er specifiek ƩƩn soort realisme bedoeld door de spreker: Het race realism, oftewel het rassenrealisme, of racistische wetenschap (scientific racism). Dit is een rioolput met heel veel ongefundeerde rassenleer en theorieƫn. Al deze theorieƫn hebben slechts ƩƩn doel: het duiden waarom de witte, westerse persoon beter, slimmer en sterker is dan de zwarte persoon, of andere People of Color (PoC). Uiteraard zijn er fysieke verschillen tussen verschillende groepen mensen, maar nooit is bewezen dat de ene groep beter, slimmer en/of sterker is dan een andere. Racistische wetenschap probeert dit dus te ondermijnen, met als doel de PoC legitiem te kunnen onderdrukken. De term is ontstaan na de tweede wereldoorlog. Rassenleer en racistische wetenschap, waren nou eenmaal geen handige termen meer om in het openbaar te gebruiken.

Na-oorlogse tijd

Veel schrijvers uit de na-oorlogse tijd gebruikte daarom de term race realism en racialism om het racistische randje ervan te verbloemen. Later werd zelfs die term te veel in verband gebracht met racisme, dus werd alleen realism, of realisme nog gebruikt, met aanhangers ervan als realisten. Het lastige van deze verdere abstrahering van het hondenfluitje is dat de plausible deniability hoger wordt; personen die zich bedienen van dit hondenfluitje kunnen zich er makkelijker uitpraten, door te zeggen dat ze bijvoorbeeld realistische kunst of literatuur mooi vinden uit de 19e eeuw.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Racisten. Maar ook iedereen die sympathiek is met dubieuze rassenleer, die als doel heeft te verklaren waarom PoC onderaan de hiĆ«rarchie zouden moeten staan van een witte maatschappij; de witte etnostaat. Dit kunnen anti-abolitionisten zijn, maar ook fascisten, nazi’s en andere extreemrechtse personen, die pleiten voor een witte heerschappij.

Hoe wordt dit hondenfluitje gebruikt?

Doorgaans noemen mensen zichzelf zo: “Ik ben een realist”. op een social medium, zoals Twitter en Facebook zie je nog wel eens dat mensen hun profiel-introductie of biografie invullen en daarbij het woord realist gebruiken, om zichzelf als aanhanger van het realisme te beschouwen. Andere ‘realisten’ (racisten dus) zullen deze biografie herkennen en weten dan meteen dat ze met een lotgenoot te maken hebben.

Plausible Deniability

Hoge kans, maar hangt af van broodkruimelspoor. Het kĆ”n vrij makkelijk zijn om als gebruiker van dit hondenfluitje jezelf er uit te praten op het moment dat je er mee wordt geconfronteerd. De truc zit hem er in dat je bijvoorbeeld dingen doet die te maken hebben met het onschuldige realisme, zoals in de 19e eeuw het geval was. Interesse voor realistische kunst, niet-racistische literatuur, etc, etc. Als je daarvan broodkruimels achterlaat in je (digitale) leven, kan je daar namelijk altijd naar toe verwijzen, wat de ontkenning effectief en heel krachtig maakt. Andersom geldt het ook. Als je jezelf bestempelt als realist, maar je staat ergens met een paar neo-nazi’s op de foto bij een alt-right protest, dan is het vaak heel simpel 1+1=2 en kan je het wel schudden met je plausible deniability.

Ontmaskeren

Het is het zaak voor diegene die een realist wil ontmaskeren als racist, dat deze wat achtergrondinformatie zoekt over de persoon die het hondenfluitje inzet, voordat er met de beschuldigende vinger wordt gewezen. Racisten zijn vaak trots op hun ideologie en willen deze toch graag uiten op een of andere manier, vaak ook digitaal. Een grote kans dus dat er broodkruimels te vinden zijn die verwijzen naar de sympathie richting het racisme van de hondenfluiter. Als je een combinatie van bewijzen die sympathie met extreemrechts aantonen en de term ‘realist’ ziet in een gebruikersprofiel, dan heb je beet. Je hebt dan vrijwel zeker te maken met een racist.

Triple Parentheses (((Echo)))

Triple Parentheses, ((( Echo ))), of Echoes is een hondenfluitje. Het gaat om de 3 open-haakjes en de 3 sluit-haakjes met daarin een term, doorgaans een (gebruikers)naam van een Joods persoon of de Joodse gemeenschap, aangeduid met (((they))) of (((them))). De 6-tal aan haakjes weerspiegelen geluidsgolven die als het ware echoƫn door de gehele wereld en geschiedenis. Dit is om aan te duiden dat de invloed van Joden wereldwijd zichtbaar (en hoorbaar) is. Dit hondenfluitje wordt gebruikt door mensen die Joods zijn, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Deze veelzijdigheid van gebruikers maakt dit hondenfluitje lastig toe te schrijven aan een groep gebruikers, maar het is wel zeker mogelijk om enigszins de daadwerkelijke intentie (pro- of anti-) te filteren.

Variant: )))Naam(((

Deze variant is wel toe te schrijven aan enkel extreemrechtse groeperingen en dan in het bijzonder antisemitische groepen. Joden en sympathisanten van Joodse gemeenschappen zullen deze versie, met de haakjes naar binnen gericht nooit gebruiken in de bedoelde context. De betekenis is namelijk de (negatieve) invloed van het jodendom op de naam of term die tussen de zes haakjes staat. Deze term is sinds 2016 in gebruik.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Door Joden en sympathisanten

De ((())) variant wordt gebruikt door Joden, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Joden en sympathisanten gebruiken deze haakjes als ze spreken over zichzelf, dus rond hun eigen naam of als ze spreken over ons en wij. (((Benjamin))) en (((wij))) zijn daarvan voorbeelden. Hiermee wordt uitgedragen dat de gebruiker zelf Joods is (en dat wil uitdragen) of er actief sympathiek mee is.

Door antisemieten

Door extreemrechtse groeperingen, met name de antisemitische groepen wordt de ((())) variant alleen nog gebruikt om andere joden mee aan te duiden. (((zij))) is een voorbeeld. Maar dit wordt niet veel meer gedaan, vanwege de verregaande bekendheid van dit hondenfluitje en omdat veel Joden nu zelf actief de 6 haakjes rond hun eigen profielnamen zetten op social media. Door de specifieke aanduiding en de algemene bekendheid is de plausible deniability ook extreem laag. Antisemieten hebben daarom iets nieuws bedacht: De )))((( variant. Met de haakjes naar binnen. Antisemieten gebruiken deze vorm van dit hondenfluitje rondom hun eigen online gebruikersnaam of iets dat ze willen beschermen, zoals hun witte ‘ras‘. Als je dus )))Gebruikersnaam((( ergens ziet, dan is het vrij duidelijk dat je te maken hebt met een antisemiet.

Afbeelding toegevoegd op 31-03-2019. Dit screenshot laat het gebruik zien van de Triple Parentheses door een persoon met antisemitische en racistische denkbeelden. Zie ook dat het woord ‘Mudslimes’ wordt gebruikt. Dit is een pejoratieve en discriminerende term voor het woord ‘Muslims’.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

De Triple Parentheses worden uitsluitend schriftelijk gebruikt. Dus in gebruikersnamen, (online) teksten, ondertitels in video’s en andere geschreven of getypte vormen. Het uitspreken ervan is vrij omslachtig namelijk; “haakje open, haakje open, haakje open, etcetc”. In gesproken taal worden er andere termen gebruikt om de joden mee aan te duiden door extreemrechtse groepen. Te denken valt dan aan hondenfluitjes, zoals Cabal, Kartel, Globalisten, Internationale Bankiers en Jewry.

Door Joden en sympathisanten

Deze gebruiken alleen de ((())) variant rondom hun eigen (gebruikers)namen of van Joodse namen en Joodse gemeenschappen waar ze sympathie voor tonen, maar vrijwel altijd in de Ik- of Wij-vorm.

Door antisemieten

Deze groep gebruiken beide varianten; zowel de ((())) variant en de )))((( variant.
De ((())) variant wordt alleen gebruikt als er over Joden wordt gesproken in een Jij/Hij/Zij-vorm. De )))((( variant wordt gebruikt in de Ik- en Wij-vorm

Plausible Deniability

Heel erg weinig kans. De enige plausible deniability die mogelijk kan zijn, is wanneer de gebruiker van het hondenfluitje wordt bevraagd naar het gebruik, zonder dat de vrager voorkennis heeft. De gebruiker van het hondenfluitje kan dan beweren dat het voor de sier is of om op te vallen. In zinnen zoals ‘All of (((them))) must be deloused” is de Plausible Deniability zelfs tegen de 0% aan. Zelfs iemand die het hondenfluitje nog niet kent, weet met gezond verstand wel wat hier daadwerkelijk wordt gezegd namelijk. Desondanks kan er door te weinig kennis het een en ander wegkomen met plausible deniability. Dit is ook de reden waarom in 2016 door veel extreemrechtse figuren is overgestapt van de ((())) variant naar de )))((( variant. De eerste variant werd te bekend en de plausible deniability was te laag om het lang vol te kunnen houden dit fluitje te blijven gebruiken. Desondanks worden beide varianten nog gebruikt door extreemrechtse groepen. Voor de ((())) variant, gebruikt door Joden en sympathisanten zelf is er geen sprake van plausible deniability, omdat zij juist met trots willen uitdragen dat ze Joods zijn of voor (Joodse) gelijkwaardigheid zijn. Zij zullen doorgaans ook graag vertellen wat de term betekent.

Triple Double-Quotes: Een hondenfluitje?

Dus “”” naam “””. Op twitter kwam ik deze tegen. Ik heb het in ieder geval zelf nog nergens bevestigd gezien als hondenfluitje, maar dit zou zomaar eens de start kunnen zijn voor meer toekomstige gevallen. Wel komt de driedubbele quote mark voor in de programmeertaal Python. Ik ga er van uit dat dit niet wordt bedoelt in het voorbeeld.
Kijk naar onderstaand screenshot en beoordeel het zelf:

Cultuurmarxisme

De term cultuurmarxisme is een hondenfluitje. Het woord is bedacht door de Amerikaanse paleoconservatieve denker William S. Lind in de jaren ’90. Cultuurmarxisme is een verzamelterm, ook wel umbrella term, voor zaken zoals: Social Justice, Politieke correctheid, anti-racisme, anti-fascisme (Antifa), white privilege, en andere termen die intersectionele gelijkwaardigheid belichamen. Het is een hondenfluitje, omdat de verzamelterm de losse termen onnodig abstract en vervreemd maakt. Ook wordt de suggestie gewekt dat cultuurmarxisme een verregaand complot is om de westerse beschaving te vernietigen. Hierdoor wordt het allemaal een beetje makkelijker om bijvoorbeeld tegen anti-racisme te zijn, of tegen homorechten te zijn, zonder dat direct te benoemen.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Vrijwel iedereen in het extreemrechtste spectrum, met name fascisten en extreemrechtse complotdenkers.

Hoe wordt het ingezet?

De spreker zal doorgaans het woord cultuurmarxisme gebruiken in plaats van termen, zoals:
-Antiracisme
-Antifa / AFA
-Homerechten
-Politieke correctheid
-Sociale gelijkwaardigheid (Social justice)
-White privilege
-Pro-immigratiebeleid
Wat er bijvoorbeeld gezegd wordt is dat er gevochten wordt tegen cultuurmarxisme. Een erg abstracte term, om een of meerdere van bovenstaande groepen aan te duiden, zonder deze daadwerkelijk woordelijk in de mond te nemen.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een onbekend, abstract woord en zal doorgaans denken dat de spreker een ‘goed’ iets bedoelde waartegen gevochten moet worden. Er wordt ingespeeld dat ‘Marxisme’ een associatie oproept met communisme en veel mensen zijn vanwege de koude oorlog nog huiverig als het gaat om communisme. Veel mensen zullen de werkelijke betekenis ook niet opzoeken, waardoor dit een vrij effectief hondenfluitje is. Mensen die ondertussen weten wat de term betekent, horen direct het hondenfluitje en kunnen dit ook vrijwel zeker bevestigen, gezien de lage Plausible Deniability. Dit kunnen zowel voorstanders en tegenstanders van de achterliggende ideologie zijn. In 2020 kan voorzichtig gesteld worden dat dit hondenfluitje meer een misthoorn is geworden; de meeste mensen in de massa lijken te beseffen dat het ‘iets extreemrechts‘ is.

Plausible Deniability

De plausible deniability is vrij laag, waardoor het slechts een tijdelijk hondenfluitje kan zijn. Er is bijna niet omheen te draaien dat dit een doelbewuste verzamelterm en complottheorie is voor diverse bewegingen en ideologie die intersectionele gelijkwaardigheden tracht(en) te beschermen. De plausible deniability berust dan ook op het feit dat de toehoorder niet zelf al heeft opgezocht wat cultuurmarxisme betekent, waardoor de spreker whatever verzinsel kan vertellen als uitleg over de betekenis van de term. Een spreker die de zelfde uitleg probeert te geven aan iemand die wel heeft ingelezen over de betekenis, valt dan gruwelijk door de mand.

Onklaar maken van dit hondenfluitje

Kennis opdoen is dƩ oplossing. Hoe meer mensen weten wat de daadwerkelijke betekenis is van het woord, hoe minder kracht het hondenfluitje heeft. Kennis delen over deze term is dus van belang om de kracht er uit te halen. De plausible deniability is vrij laag, waardoor bekendheid dit hondenfluitje snel de nek kan omdraaien, omdat de sprekers er niet meer mee wegkomen door het in de mond te nemen. Deel dus feitelijke kennis over cultuurmarxisme en help zo mee dit hondenfluitje te vernietigen!

Kijk ook eens naar:

Artikel: https://big.nl/wat-de-fuck-is-cultuurmarxisme/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qlrpSpwxgWw