ACAB

ACAB en 1312 verwijzen naar hetzelfde: All Cops Are Bastards (Alle politieagenten zijn klootzakken[/bastaards]). 1312 verwijst naar de vier posities van de letters in het alfabet: 1=a, 3=c, 1=a, 2=b; ‘acab‘. Het is een hondenfluitje dat valt onder de abstracte symboliek.
ACAB is een universeel hondenfluitje. Universeel in de door mij gebruikte context betekent dat het niet is gebonden aan ideologie volgens een links-rechts politieke schaal; iedereen, over het gehele politieke spectrum gebruikt dit hondenfluitje. 1312 is een zogenoemd genest hondenfluitje; een hondenfluitje in een hondenfluitje. ACAB maakt gebruik van een afkorting voor abstrahering en 1312 abstraheert vervolgens deze afkorting verder door middel van een getallenreeks. Een zelfde stijl van abstraheren zie je ook in zekere mate bij realisme. Er kan nog verder worden geabstraheerd, maar dat valt buiten de scope van deze uitleg.

Waar komt ACAB vandaan?

De term schijnt rond 1920-1940 te zijn ontstaan[1][2]. Er is geen precieze datum of grondlegger voor aan te wijzen, om dit met meer nauwkeurigheid te kunnen bepalen. Dit is ook niet erg relevant verder. Relevanter en meer evident is het gebruik vanaf de jaren ’60 door de opkomende skinhead-beweging vanuit het Verenigd Koninkrijk[3].
Van origine waren skinheads vertegenwoordigd over de gehele politieke links-rechtslinie en daarmee is de meest significante oorsprong – dus door het gebruik door de skinheads – van ACAB dan ook universeel te noemen.

Waarom is ACAB toegevoegd aan deze lijst?

Omdat het hondenfluitje Ć³Ć³k door extreemrechts wordt gebruikt en er mogelijk gevaar van vals kameraadschap kan optreden door erkennen van het gebruik door extreemrechts. Er is een verschil in intentie tussen het gebruik van ACAB door bijvoorbeeld een anarcho-communist en een neonazi. Het verschil zit hem er in dat een neonazi niet zo zeer vindt dat de politie als instituut niet meer zou behoren te bestaan, maar dat deze politie in huidige vorm niet hun doelen dient; namelijk een fascistische agenda uitvoeren. Een anarcho-communist ziet een politiemacht als een te grote vorm van gecentraliseerde macht en wil deze verregaande machtsstructuur ontmantelen. De ene ACAB is simpelweg niet de andere ACAB.

Is ACAB een slechte term?

Of ACAB een slechte term zou zijn is niet eenduidig te beantwoorden. De meningen hierover zijn zeer verdeeld en er zijn naar mijn idee geldige argumenten te bedenken voor de voorstanders en tegenstanders van het gebruik van de term. Het grootste discussiepunt van de term ligt in het woordje ‘All‘.

Voorstanders

Voorstanders vinden in het kort dat alle agenten klootzakken zijn, omdat ze er stuk voor stuk als individu voor kiezen zich aan te sluiten bij een instituut dat zich bedient van systematische onderdrukking en marginalisatie. In deze zin vinden voorstanders van het gebruik van ACAB dat iedere agent [in functie] per definitie een klootzak is.

Tegenstanders

Tegenstanders vinden dat persoonlijke intenties en acties van agenten zodanig kunnen zijn, dat deze kunnen helpen een instituut, zoals de politie, te hervormen van binnenuit. Deze mensen worden door het woordje ‘All‘ in ‘All Cops Are Bastards‘ over Ć©Ć©n kam geschoren volgens de tegenstanders. Het argument ‘Not all X are Y‘ gaat ook niet op, omdat ‘All‘ expliciet wordt genoemd binnen ACAB.

Zelf ben ik het eens met de uitleg van de voorstanders, maar ik vind dat die context er wel altijd bijgegeven moet worden. Zomaar ‘ACAB’ roepen of vertonen, zonder de bijbehorende context vind ik persoonlijk te abstract en vatbaar voor sterke generalisatie. Ik vind dat de reden er toe doet waarom iemand zegt dat alle agenten klootzakken zouden zijn. In de communicatie met elkaar is het belangrijk dat de boodschap goed overkomt en ACAB is typisch zo’n boodschap, die te vaak zonder context wordt geventileerd of geroepen en erg vatbaar is voor wilde interpretaties.

Bronnen/Links

[1] https://www.gq.com/story/history-of-acab

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#Background

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Skinhead

All Lives Matter

All Lives Matter (Alle levens doen er toe) is een typisch abstract-eufemistisch hondenfluitje dat berust op een zeldzaam concept: De koppeling met een andere term (Black Lives Matter) dan de term zelf (All Lives Matter), die vervolgens berust op onwetendheid door abstractie bij de massa. Hiermee is dit hondenfluitje wat functie en werking betreft identiek aan Post-Patriarchaat, die deze koppeling heeft met feminisme.

Hoe en wat

All Lives Matter kan in principe twee dingen betekenen:

  • Alle levens doen er toe‘, als neutraal, nietszeggend statement.
  • Als reactie op Black Lives Matter
    • Reductionistisch
    • Racistisch

Op opzichzelfstaand is deze term vrij overbodig; alle levens doen er immers toe. Het is dan ook dat het hondenfluitje een hondenfluitje wordt op het moment dat het tweede punt, de reactie op Black Lives Matter, ermee wordt bedoeld. En in deze laatste context valt verreweg het meeste gebruik van All Lives Matter. Dit gebruik kan weer worden onderverdeeld in reductionistisch gebruik en racistisch gebruik. Dit onderscheid heeft in effect dezelfde uitkomst, namelijk het aan kracht laten verliezen van Black Lives Matter, maar de werkzame krachten erachter zijn wezenlijk anders.

Reductionistisch

Dit is de variant die ik zelf het meeste tegenkom en heel lastig is om goed te bestrijden. De reductionistische variant van een All Lives Matter-reactie heeft als intentie om ‘iedereen gelijk te trekken aan elkaar‘ en gaat in de meeste gevallen als volgt:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Ja, maar is het niet gewoon All Lives Matter?”
Persoon A: “Ja, natuurlijk doen alle levens er toe, maar nu is het zo dat All Lives pas Matter als Black Lives Matter, want relatief gezien doen zwarte levens er institutioneel en systematisch niet zo toe als andere levens, wat wel zou moeten.”
Persoon B: “Ja, maar we zijn toch allen gelijkwaardig aan elkaar en gaan toch allemaal gebukt onder (bijvoorbeeld) kapitalisme? We moeten dan toch allen helpen en evenveel aandacht geven en niet alleen Ć©Ć©n groep er uit lichten?”

Dit is een typisch reductionistische opvatting van All Lives Matter-gebruik. Het lastige van deze variant is dat dit binnen links-progressieve kringen gebeurt. Het valt onder in-fighting op links en is wat mij betreft een mogelijke deur op een kier naar de racistische variant.

Racistisch

De racistische variant heeft als intentie de kracht uit Black Lives Matter te halen. Dit is een heel andere invalshoek voor het gebruik van All Lives Matter. Zie volgend dialoog:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Oh, en andere levens doen er niet toe? #AllLivesMatter”
Persoon A: “Natuurlijk wel, maar we moeten de metaforische huizen blussen die het meest in brand staan en dat zijn momenteel de black lives-huizen.”
Persoon B: “Je zou je kunnen afvragen waarom het steeds HUN huizen zijn die steeds in brand staan. Het is niet zo dat we niet al steeds miljarden aan ontwikkelingshulp sturen en als ze eenmaal hier zijn blijken ze bijna allemaal uitkeringstrekker en crimineel. Ze hebben gewoon dezelfde mogelijkheden als ons, maar ze willen zich niet gedragen, waarom dan voortrekken? #AllLivesMatter”

Dit hypothetische gesprek heeft een heel andere vibe dan het eerdere gesprek. Daar waar de reductionistische variant de nadruk legt op een ander systeem dat faalt (Zoals kapitalisme), legt de racistische variant nadruk op de minderheidsgroep, de zwarte personen in dit geval. Die zouden dan iets ‘hebben‘, waardoor ze steeds falen. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen dat we via deze invalshoek uitkomen bij zeer racistische en ‘realistische‘ complottheorieĆ«n.

Problematisch gelijkenis

De sterke gelijkenis tussen de reductionistische variant en de racistische variant zijn wat mij betreft ook zeer problematisch te noemen. Het zorgt voor een open pijplijn tussen links-progressief naar extreemrechtse racisten. Klasse-reductionisten kunnen zo onbedoeld steun krijgen van regelrechte racisten wanneer zij zich mengen in discussies over het All Lives Matter-hondenfluitje. De intentie is echter wezenlijk anders. Ik wil het reductionistisch gebruik van de term zeer zeker niet goed praten; het reductionisme is schadelijk voor intersectioneel gedachtegoed op links-progressief.

De misvatting

De algehele misvatting waarop All Lives Matter berust is de opvatting dat “Black Lives Matter” dan “Only Black Lives Matter” of “Black Lives Matter More [than white lives]” zou betekenen. Dit is een hardnekkig misverstand en dit wordt doelbewust uitgemolken door racisten. Black Lives Matter, betekent namelijk niets minder of meer dan “Black Lives Matter Too“. Bij deze context wordt al vrij duidelijk dat een reactie in de vorm van All Lives Matter dan niet meer op zijn plaats is. Er zijn nog meer metaforen en voorbeelden aan te halen waarom All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast is, zoals:

Dokter tegen patient met vermoedelijke hersenbloeding: “U moet nu direct voor een scan naar radiologie.”
Andere patient tegen dokter: “Ja, maar al die andere patiĆ«nten dan die nu zitten te wachten bij radiologie, iedere patient’s gezondheid doet er toe, toch?”

De dokter hoeft hier niet uit te leggen dat de mensen die nu wachten vanzelf aan de beurt komen en dat hun gezondheid er ook toe doet; de mensen die wachten zullen -met enkele uitzonderingen- allemaal wel begrijpen dat spoedgevallen voorgaan. Net zo min hoeft Black Lives Matter niet zichzelf steeds te verantwoorden met “-Too” aan het einde. Daarnaast is een reactie als “En de andere patiĆ«nten dan?” Ook gewoon ongepast. Zo is All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast.

šŸ¤”šŸŒ Clown World

Clown World, Honk Honk en šŸ¤”šŸŒ zijn hondenfluitjes. De veronderstelling is dat we als samenleving in een clownswereld leven waar allerlei onnozele dingen gebeuren, zoals het homohuwelijk, transseksualiteit, massa-immigratie en SJW-gejank. Het staat voor een doorgeslagen wereld waarin ā€˜normaal gedragā€™ is overschaduwd door allerlei cultuurmarxistische ideeĆ«n.

Honk Honk, HH en Honkler

Het extreemrechtse hondenfluitje is ontstaan als zodanig door een vrij recent filmpje op YouTube, genaamd ā€˜Honk Honkā€™ en een shitpost op 4chan uit begin 2019. Het hondenfluitje valt onder de memes. De term Honk Honk, —wat het geluid moet uitbeelden dat wordt gemaakt door het knijpen in een clownsneus– staat voor HH, wat ook staat voor Heil Hitler, zoals 88 dat ook betekent. De clown uit de Clown World wordt ook ā€˜Honklerā€™ genoemd en ziet er uit als een Pepe Frog met rode clownsneus en regenboog-afrokapsel. De naam ‘Honkler’ lijkt niet alleen toevallig op ā€˜Hitlerā€™. Dit is natuurlijk de hele opzet.

Een still uit het betreffende filmpje.

šŸ¤”šŸŒ emojis

Deze set emojis is de referentie naar Clown World. Het is een hondenfluitje dat veel wordt gebruikt op Twitter en andere, algemene social media. De emoji wordt vaak gebruikt door extreemrechtse snuiters als reactie op posts en tweets van SJWā€™s en strijders voor gelijkwaardigheid. De persoon die de clown als emoji opvoert beweert daarmee dat hetgeen wat de SJW zegt behoort in de Clown World en daarmee dus absurd en onnozel is. Soms wordt ook de clown alleen gebruikt: šŸ¤”

Hoax?

Hondenfluitjes zijn nooit hoaxes. Zoals het geval is met een paar andere hondenfluitjes, wordt er aan Clown World een hoax-gehalte gehangen. Er wordt door verschillende mensen beweerd dat het een grapje is en dat de hele opzet van Honkler en Clown World gebaseerd is op trolling en humor. Met hondenfluitjes is het niet mogelijk om ze als hoax te bestempelen. Dit is een eigenschap van hondenfluitjes; dus ook van Clown World. Het stempelen bepaalt namelijk niet het hoax-gehalte, maar het gebruik, de context en frequentie ervan bepalen dat. Het gebruik is overduidelijk frequent aanwezig en de context van het gebruik is verreweg de meeste gevallen zeer extreemrechts, dan wel fascistisch en racistisch te noemen. Neonaziā€™s, fascisten, racisten en wit-supremacisten gebruiken dit hondenfluitje dan ook veelvuldig en schaamteloos op bijna alle social media. Dit maakt Clown World een actief en reĆ«el hondenfluitje.

Dit is de 4chan post die Honkler moet duiden. Deze post alleen al zit vol diverse naziretoriek en extreemrechtse hondenfluitjes.

Online

Het hondenfluitje valt onder de memes. Dit maakt het gebruik ervan ook meestal beperkt tot het internet. De Pepe Frog (Honkler) variant komt veelvuldig voorbij op fora zoals Reddit en 4chan. Op main stream fora en social media wordt de emoji šŸ¤” vaker ingezet. Dit komt omdat Pepe Frog al langer wordt gekoppeld aan extreemrechts en de emoji meer abstractie heeft. Dit is wat de Plausible Deniability ervan verhoogt.

Clown

Een nog verdere abstrahering is om het woord ‘clown‘ in bepaalde context te gebruiken. Hoe abstracter het hondenfluitje wordt, hoe belangrijker het wordt om de context van de gehele boodschap onder de loep te nemen. Ook is het vaak relevant om het broodkruimelspoor van de fluiter door te spitten. Er is daarbij wel enige voorzichtigheid geboden, omdat dit fluitje onder de memes valt. Memes zijn meer in trek bij jeugdiger publiek (15-25 jaar). Vaak zijn er dan ook jeugdige fluiters, die nog geen noemenswaardig broodkruimelspoor hebben opgebouwd.

Hell World

De linksprogressieve tegenhanger van Clown World is Hell World. Een wereld waarin kapitalisme, kwezelarij, fascisme, seksisme, haat, complottheorieƫn en racisme helaas nog aan de orde van de dag zijn.

Marketplace Of Ideas

De Ideeƫnmarktplaats, of beter bekend onder zijn Engelstalige term: Marketplace Of Ideas. Market Place Of Ideas is in de meeste gevallen een vehikel, of methode om extreemrechtse ideologie en complottheorieƫn wortels in de aarde te laten krijgen. Het eigenlijke hondenfluitje is Vrijheid van meningsuiting (VVMU). Een goede uitleg gaat altijd met slechte metaforen. Ik ga het concept proberen uit te leggen in een metafoor over een rioolbuis en een nieuwe groep mensen, de bijmengers.

‘Schematische weergave’ van de Marketplace Of Ideas. Naar mijn idee de enige juiste manier om het uit te beelden. De PewDiePipeline komt van game-vlogger PewDiePie. Omdat PewDiePie vaak op het randje loopt wat racistische uitlatingen betreft en er vaak genoeg overheen gaat, wordt hij door veel SJW’s gezien als de doorvoer voor extreemrechtse retoriek richting gamers en jeugd. Deze extreemrechtse retoriek wordt ‘bedacht’ in de Marketplace Of Ideas. PewDiePie heeft meer dan 90 miljoen volgers op YouTube, waarvan veel jongeren. Iemand met zo veel bereik richting jongeren zou wat mij betreft geen doorvoer mogen zijn voor de troep die Marketplace Of Ideas produceert.

Een dikke rioolbuis vol met bruine drek

In het kort is de Marketplace Of Ideas vergelijkbaar met een enorm dikke pijp waar van alles doorheen stroomt. Dat ‘van alles‘ zijn meningen en ideeĆ«n. Stel, je hebt een schone buis, daar stroomt chocolademelk doorheen, of schoon drinkwater, zou je daarvan een slokje kunnen nemen als je daar een glaasje uit zou tappen? Vast wel, even het feit daargelaten dat je misschien niet van chocolademelk en water zou houden.

Rioolwater

Nu loopt er puur rioolwater door de buis. Het afvalwater van alle doorgespoelde wc’s, de doucheputjes en de wastafelafvoeren van het hele huizenblok loopt nu door de pijp. Zou je daar nog steeds een glaasje van willen tappen? Ik in ieder geval niet. Ik denk de meeste mensen niet.

Gemixte doorvoer

Stel dat er nu 50% schoon leidingwater en 50% vieze riooldrek door de buis loopt, zou je het dan nog steeds drinken? Ik zou er zelf nog geen slok van hoeven.

1%

En bij 99% schoon drinkwater en 1% willekeurige rioolprut? Een glaasje? iemand? Ik denk dat niemand meer uit de kraan Ć¼berhaupt zou drinken als we zouden weten dat er 1% rioolwater wordt bijgemengd.

Niet lekker, niet vies

Volgens de Marketplace of Ideas is het niet absoluut bepaald dat het een wel of niet vies is, wat er zich dan ook in deze pijp bevindt. De acceptatie en de tractie van verschillende meningen daarover bepalen of iets schoon of vies is, zoals de inhoud van deze buis. Dat een microbioloog duidelijk kan bewijzen dat er wel degelijk allemaal schadelijke troep in kan zitten, boeit niemand als er geen tractie of acceptatie zit in zijn bevindingen.

En dit is relevant, omdat?

We komen er op terug, houdt voor nu nog even je neus dichtgeknepen, want ik ga nu uitleggen wat dit hele marktplaatsgebeuren nou precies inhoudt. Neem de Marketplace Of Ideas. Die stelt dat ideeƫn (en meningen) net als goederen, verhandelbaar zijn op een hypothetische marktplaats. Op deze manier bestaan er geen slechte of goede ideeƫn op basis van moraliteit en gelijkwaardigheid, maar op basis van een zogenaamde marktwerking. Wat de gek er voor geeft is het waard. Het wordt nog gekker: De Marketplace Of Ideas stelt dat door competitie tussen verschillende meningen en ideeƫn er uiteindelijk een winnaar uit de bus komt die dan wordt bestempeld als waarheid.

Wat is de valuta in de Marketplace Of Ideas?

Acceptatie en tractie zijn de valuta van de Marketplace Of Ideas. Als je een mening hebt, die veel tractie genereert en daarbij ook wordt geaccepteerd of aangehangen door anderen, dan is de kans groot dat volgens de Marketplace Of Ideas dit de nieuwe waarheid is. Nu komen we bij die mooie rioolbuis.

Een voorbeeld: De bijmengers

Stel dat ik een enorm propagandanetwerk zou opzetten. Laten we zeggen dat we iets van 50 triljoen euro zou kunnen uitgeven aan nieuwsartikelen, advertenties, advertorials, gefingeerde onderzoeken, trollenlegers, campagnes, noem het maar op. Dan is het mogelijk om een groot deel van Europa vieze drek te laten drinken volgens de Marketplace Of Ideas. Stel dat we zouden beginnen met 0,01% rioolwater bij te mengen met het huidige drinkwater. Dit is zogenaamd om droogte te weren en ons kostbare kraanwater te sparen. Niemand zou het merken. Door een grootse campagne wordt dit maatschappelijk acceptabel gemaakt. Uiteraard gebruiken we daarvoor een charismatische, narcistische leider, die het volk wel even inpakt met mooie woorden.

0,05%

Nu is er eens een droge zomer en we besluiten daar gelijk handig misbruik van te maken, door nog meer tractie en acceptatie te genereren voor het bijmengen van ongefilterd en verbruikt afvalwater. We schroeven het bijmengpercentage op naar 0,05%. Ondertussen zullen we al best een harde kern hebben van ‘Bijmengers‘ die volledig achter dit concept staan en veel campagne al vanuit de huiskamers voeren voor ons. Dit genereert gratis tractie.

1%

Na een plotselinge prijsverhoging van schoon drinkwater door de overname van een groot drinkwaterbedrijf zien we de kans tegemoet om nog meer vieze drek bij het drinkwater bij te mengen. Uiteraard vertellen we er niet bij dat het drinkwaterbedrijf is overgenomen door een BV in een of andere vage holding die weer viavia door de Bijmengers is gefinancierd. Gezien de tractie die onze geoliede marktplaatsmachine heeft gegenereerd, zal op zijn minst 1/8ste van de bevolking nu wel achter een stevige bijmengverhoging staan. De Bijmengers willen meer bijmeng en minder verspilling. Laten we 1% bijmengen. Mensen die twijfelen, moeten nu wel een beetje slikken, maar alsnog gaat het goed. Niemand klaagt echt. Wel worden mensen al langzaam aan ziek, maar dat is het uitschot dat toch al snel dood gaat. Er wordt van alles bedacht om de twijfelaars te sussen. Bijmengen is gezond, van bijmengen worden je kinderen groot en sterk, van bijmengen wordt je slimmer, etcetcetc. Een wellustige, peperdure propagandamachine die nep-onderzoeksresultaten en spin door de kelen van de twijfelaars druppelt, net zoals de vieze troep die nu al 1% rioolwater bevat.

10%

De Bijmengers hebben nu ongeveer een derde van de macht in handen. Bijmengpercentages worden stevig verhoogd tot 10%. Er worden mensen ziek en er gaan mensen dood. Dat ligt natuurlijk niet aan de vieze drek. Dat ligt natuurlijk aan dat zij niet sterk zijn, dat zij minder, minder, minder zijn. Wij als Bijmengers verleggen simpelweg de schuld van het rioolwater naar de weerbaarheid van de mensen die er ziek van worden. Al snel ontstaat er een verdeling in de samenleving. De niet-weerbaren en de wel weerbaren.

50%

Omdat we onze weerbaren-staat willen hebben, met alleen maar zuivere weerbaren. We hebben de eindoplossing voor het niet-weerbarenprobleem bedacht. Dus om gewoon maar gelijk 50% bij te mengen. Nu weten we zeker dat alle niet-weerbaren spoedig zullen worden uitgeroeid.

Bijmenger-processen

Aan ieder sprookje komt een einde en ook aan dit vreselijke tafereel. Er worden zoveel mensen ziek en er gaan zoveel mensen dood, dat andere landen in de wereld besluiten ons maar eens een halt toe te roepen, want de opzet ervan begint duidelijk te worden. Misschien is het ook niet zo handig om onze bijmengstrategie uit te breiden naar andere landen om ons heen. Helaas zijn alle landen die ons moesten hebben sterker in kracht en aantallen. De Bijmengers zijn onder de voet gelopen. Als ratten terug de riolen in. Tijdens de Bijmenger processen tegen de kopstukken van het bijmengregime wordt natuurlijk ineens duidelijk dat dit hele bijmengplan al vanaf 0.01% vooropgezet was. Langzaam aan komen de meeste mensen er achter dat ze al jaren de meest smerige troep hadden gedronken en dat ze het nog lekker vonden ook. Vele miljoenen vonden de dood.

Oke, wat heb ik nu gelezen?

Heel veel onzin. Maar wel onzin die iets duidelijk probeert te maken: Dat onzin via de Marketplace Of Ideas de kans krijgt geen onzin meer te worden, maar waarheid. Dit is de reden waarom extreemrechtse ideologie en complottheorieƫn zoveel aanhang vinden bij het Marketplace Of Ideas gedachtegoed. Kom je er met feiten, bewijzen en gedegen onderzoek niet meer uit? Marketplace Of Ideas is dan jouw redder in nood.

Dat doelbewust het drinkwater van een doelgroep wordt blootgesteld aan chemicaliƫn of dat er doelbewust drinkwater van slechte kwaliteit wordt aangeboden op dit moment van schrijven in 2019, is geen fictie. In de stad Flint, Michigan, VS is de drinkwatervoorziening doelbewust vanuit kapitalistisch oogpunt omgelegd vanuit een minder schone bron. Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Flint_water_crisis

Donald Trump

Als ik iemand kan bedenken die het hele Marketplace Of Ideas-concept uitmelkt tot de laatste droge druppel, dan is het Trump wel. De hoeveelheid leugens, gas-lighting, fascistoĆÆde retoriek, hondenfluitjes en openlijk racisme die hij per jaar uit zijn keel krijgt en dat daarbij een approval is van ongeveer 40%, vind ik zorgwekkend. Feiten doen er niet meer toe, onderzoek doet er niet meer toe, bewijs is iets wat alleen nog maar in een cold-case archief te vinden is. Dit is de Marketplace Of Ideas. Geen feiten, geen bewijzen, geen onderzoek.

Plausible Deniability

Vrijheid van meningsuiting (VVMU) is de Plausible Deniability, maar ook dingen zoals beweren dat een onderbouwd feit ook maar een mening zou zijn. Dit is een lastige, omdat de algemene gedachte bij veel mensen is dat een volledige vrijheid van meningsuiting goed zou zijn. Er bestaan geen beledigingen en discriminatie in de Marketplace Of Ideas per definitie. Als een mening beledigend of discriminerend zou zijn en dat die mening daarmee door de meesten als onwenselijk gezien zou worden, dan zou er simpelweg gewoon geen tractie of waarde voor ontstaan. Als er namelijk wel tractie en/of waarde voor zou ontstaan, dan hebben die mensen met die mening gewoon gelijk. Dit is het enge van die Marketplace Of Ideas. Gelukkig zijn er voor nadenkende mensen feiten, die vrijwel alle vormen van discriminatie kunnen weerleggen. Het grote probleem is dat er zo extreem veel onderwerpen zijn waar VVMU als wapen wordt gebruikt, dat het heel veel specifieke kennis vereist over heel veel onderwerpen, om niet steeds in de val te lopen als een extreemrechtse trol je weer in zijn VVMU aanval trekt. Debatten in de Marketplace Of Ideas zijn dan ook slopend en gaan steeds over de zelfde fascistische, bruine drek, die uit dat hele riool stroomt.

Waarom is de Marketplace Of Ideas schadelijk?

Omdat het de hoeveelheid tractie en acceptatie van een mening koppelt aan de waarheid. Genereer simpelweg tractie (propaganda en veel geld) en acceptatie (gemeenschappelijke vijand) en je hebt je eigen waarheid gecreƫerd. Er bestaat niet zoiets als een eigen waarheid. Er is maar 1 waarheid, versies daarvan zijn leugens. We kunnen nooit alles 100% weten, maar we kunnen wel ons best doen om zo veel mogelijk feitelijke kennis op te doen. De Marketplace Of Ideas is dan ook voor fascisten en racisten een vehikel om schaamteloos zieltjes te kunnen winnen voor hun ideologie. Trap er niet in, voor je het weet sta je zelf tot je nek in de bruine drek.

Post-Patriarchaat

Ik kwam dit hondenfluitje tegen op twitter, nadat ik er op werd gewezen door iemand met nog scherpere oren dan ik. Nog nooit had ik van post-patriarchaat gehoord en ik moest dan ook wel even zoeken om te achterhalen wat deze term nou precies betekende. Ik heb gezocht en ik heb gevonden.
Mijn dank gaat uit naar twitteraar Spirit of Whiteness

Feminisme

Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat dit wel degelijk een hondenfluitje is. Het valt onder de abstracte eufemismen, waaronder veel hondenfluitjes vallen. Eigenlijk betekent het niets anders dan een wereld waarin vrouwen en mannen theoretisch en praktisch gezien gelijkwaardig aan elkaar zijn en als gelijkwaardig worden behandeld; de wenselijke uitkomst van het feminisme en voorvechters voor intersectionele gelijkwaardigheid. De gebruikers van het fluitje gebruiken het fluitje doorgaans als een vals synoniem voor feminisme. Het is niet de mogelijk dubbele betekenis van het woord post-patriarchaat , wat het een hondenfluitje maakt, maar het feit dat het woord in plaats van feminisme wordt uitgesproken wel.

Hoe werkt dit hondenfluitje?

Lees de volgende volzin:

We leven nu in een post-patriarchische samenleving.

Het hondenfluitje werkt door de abstrahering van het woord feminisme, waarna een hypothetische tijdsprong wordt gemaakt, die er van uitgaat dat er geen patriarchaat meer is en daarmee feminisme wordt gekoppeld aan een strijd voor een matriarchaat. Laten we dit even uitpakken, want ik kan me voorstellen dat dit een lastige is om te bevatten. Ik ga je hier proberen door heen te loodsen door het beantwoorden van een aantal vragen die uiteindelijk moeten leiden tot de climax en de uitleg van dit doortrapte hondenfluitje.

Wat is feminisme?

Feminisme is het strijden voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Feminisme is dus niet, zoals sommigen denken dat de wereld een matriarch systeem moet worden, waar vrouwen meer rechten hebben dan mannen, zowel theoretisch als praktisch. Feminisme is er op gericht om man en vrouw gelijke rechten te laten hebben, zowel theoretisch als praktisch. Op het moment dat dat doel is bereikt en zichzelf in stand houdt, stopt het feminisme als noodzakelijke beweging. Omdat ik een man ben en ik mijzelf niet 100% kan verplaatsen in hoe een vrouw zich voelt in de wereld, zou ik je willen voorstellen om de volledige context en uitleg van dit begrip te vragen aan een vrouw.

Wat is een patriarchaat?

Een patriarchaat is een maatschappelijk systeem waarbij de mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Dit kan zich uiten in voorbeelden zoals dat mannen wel of meer stemrecht hebben of meer verdienen met verrichte arbeid. Mannen de keuzes mogen maken in het huishouden (desnoods bij wet geregeld) valt daar ook onder. Het gaat in ieder geval om een systeem waarbij mannen gewoonweg meer rechten en/of voordelen hebben ten opzichte van vrouwen, omdat ze man zijn.

Leven we nu in een patriarchaat?

Ja. Zeker weten. Mannen verdienen meer per vergelijkbaar arbeidsuur dan vrouwen. Mannen zijn oververtegenwoordigd op belangrijke bestuursfuncties en een tal van andere scheve, maar ‘geaccepteerde’ structuren en systemen zijn er in werking die gewoonweg meer voordelen geven aan mannen dan aan vrouwen.

Wat is een matriarchaat?

Precies het zelfde als een patriarchaat, maar dan vervang je mannen voor vrouwen; vrouwen hebben meer rechten in een matriarchaat.

Leven we nu in een matriarchaat?

Nee. Absoluut niet. Globaal gezien leven we absoluut niet in een matriarchaat, ook in Europa niet. Kijk heel simpel maar naar de wage-gap. Dat is slechts Ć©Ć©n van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van mannen.

Wat betekent post-patriarchaat?

Het betekent letterlijk: Na de patriarchaat. Dus een maatschappelijk systeem waarbij er geen patriarchaat meer is.

Leven we nu in een post-patriarchaat?

Nee, want zoals eerder uitgelegd, leven we nog wel degelijk in een patriarchaat.

Waarom wordt er dan beweerd dat we in een post-patriarchische samenleving leven?

Omdat diegene die deze term gebruikt, deze term inzet om feminisme te abstraheren tot iets dat hij of zij kan omsmelten tot een streven naar een matriarchaat. De truc is simpel:

Door te zeggen dat we in een post-patriarchische samenleving leven, kunnen we vanaf heden alle feministen bestempelen als voorvechters voor een matriarchaat. Waarom zouden feministen anders doorstrijden voor gelijke rechten, als we toch al leven in een post-patriarchaat? Dan kan het alleen maar zijn dat ze mƩƩr willen dan gelijkwaardigheid, dus willen ze een matriarchaat.

Omdat de term zo abstract is, slikt iedereen het voor zoete koek. Ik kende de term niet en hoorde het fluitje ook niet. Maar door post-patriarchaat te gebruiken in plaats van feminisme (waarop ook de plausible deniability rust), ondermijn je het feminisme. Feminisme wordt zo gekoppeld aan het vechten voor een matriarchaat, terwijl feminisme in werkelijkheid enkel en alleen strijd voor absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

anti-feminisme

De term lijkt vrij onschuldig en zelfs enigszins hoopvol. We leven na de patriarchaat, jee! Vrouwen hebben nu gelijke rechten, jee! Nou. Niet dus. De term veronderstelt namelijk dat we er al zijn. De term verondersteld eigenlijk dat feministen een stel jankende SJW’s zijn, die een matriarchaat willen installeren. Alleen dus niet met zoveel woorden. In werkelijkheid blijkt dat het knokken voor gelijkwaardigheid nog steeds hard nodig. Veronderstellen dat we nu al in een post-patriarchaat leven, is een anti-feministische leugen.

Plausible Deniability

Er feminisme mee bedoelen, of veronderstellen dat vrouwen gelijke rechten hebben met mannen. Lage geloofwaardigheid. Het probleem is kennis. Ik keek er overheen de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met het hondenfluitje, omdat ik de term niet kende. Ik wist niet wat er nou werd bedoeld met deze term, totdat ik er op werd gewezen. Met de juiste kennis van deze term en helder nadenken is het heel makkelijk de gebruiker van dit fluitje te ontmaskeren als een misogynist of pro-patriarch.

Wanneer een vrouw spreekt

Verwarrend wordt het wanneer het een vrouw is die praat. Want waarom zou een vrouw in godsnaam een misogyne term gebruiken, om de miljoenen, dan wel miljarden vrouwen te ondermijnen die wereldwijd strijden voor gelijkwaardigheid, waaronder die van de spreekster? Deze vraag stelde ik mijzelf ook toen ik er achter kwam dat 36% van de FvD-stemmers voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, vrouw was. Terwijl Thierry Baudet er toch best wat patriarchate ideeƫn op nalaat in zijn broodkruimelspoor. Ik heb werkelijk geen idee, maar het is zo. En dat is iets waarvoor je wel moet oppassen, want sommige hondenfluitjes komen uit de mond van personen waar je het niet van verwacht.

Lees meer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patriarchaat_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matriarchaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Androcentrisme
https://www.salon.com/2007/08/29/postfeminism/

Westerse beschaving

Westerse samenleving, westerse wereld, westerse maatschappij, het vrije Westen,westerse normen en waarden, westerse cultuur, of simpelweg het Westen zijn allemaal hondenfluitjes die vallen onder de categorie westerse beschaving. Het hondenfluitje heeft een vrij hoge plausible deniability, omdat de term zeer abstract is. Het is daarom erg belangrijk om goed te begrijpen hoe dit hondenfluitje wordt ingezet en dat niet alle vormen van gebruik een hondenfluitje zijn.

Wat is de westerse beschaving?

De neutrale betekenis van dĆ© westerse beschaving is de demografie en cultuur van Europa door de geschiedenis heen. Beschavingen en begrippen zoals het Romeinse rijk, Vikingen, middeleeuwen, renaissance, de verlichting, modern humanisme en protestantisme zijn allemaal direct verbonden met de neutrale betekenis door de tijd heen. De neutrale visie gaat dus altijd met de tijd mee en accepteert inherent de veranderingen die de toekomst te bieden heeft. Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat de westerse beschaving nu bestaat uit een multiculturele samenleving in het informatie-tijdperk (information age). Omdat mensen over de hele wereld nauw met elkaar zijn verbonden door middel van moderne communicatiemiddelen en mensen nu meer dan ooit zichzelf kunnen verplaatsen en settelen, vanwege moderne en snelle vervoersmiddelen, lijkt het begrip ‘Westers‘ steeds meer aan contrast te verliezen. Of dit daadwerkelijk zo is of niet, laat ik in het midden, want hier komt nogal wat statistiek bij kijken, waar in deze korte uitleg geen noodzaak voor is.

Extreemrechtse visie op het Westen

Dit brengt ons wel gelijk bij de extreemrechtse visie op de westerse beschaving: Zij menen dat het Westen niet aan verandering onderhevig mag zijn en zich moet blijven vasthouden aan een periode uit de geschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn waarin Vikingen het voor het zeggen hadden, Het Romeinse rijk regeerde, maar ook bijvoorbeeld wanneer Nazi-Duitsland de touwen in handen had. De extreemrechtse visie is gebaseerd op een witte, westerse wereld, naar ieder voorbeeld uit een periode uit de geschiedenis waar dit zo was. Niet witte, westerse personen en andersdenkenden zijn in deze denkbeelden altijd ondergeschikt en slechts bruikbaar als slaven, goedkope arbeiders of vulmateriaal voor massagraven. De angst bij dit type extreemrechtse persoon is dat hĆŗn westerse beschaving wordt overgenomen door buitenstaanders en andersdenkenden door middel van een verregaand complot. Cultuurmarxisme is daarvan een voorbeeld.

Westerse beschaving als hondenfluitje

Door het verschil in neutrale opvatting en extreemrechtse opvatting is het bij dit hondenfluitje heel erg van belang te weten wie er spreekt. Als een geschiedenisleraar spreekt voor de klas en een aantal onderwerpen behandelt uit de geschiedenis van Europa en zich dient van feitelijke kennisoverdracht, dan zal de term vrijwel zeker geen hondenfluitje zijn. In contrast, als een extreemrechtse politicus op live televisie spreekt over immigratiebeleid en de bedreiging voor ‘Onze westerse samenleving’ in het zelfde betoog, dan mag je er vrij zeker van uit gaan dat hij met ‘Onze westerse samenleving‘ een samenleving bedoelde uit een tijdperk vĆ³Ć³r 1945. De term staat dan synoniem aan een wit en zuiver Europa.

Wie gebruiken deze term als hondenfluitje?

Fascisten, neonazi’s en iedereen die om racistische motieven tegen immigratie is.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Doorgaans zegt de spreker iets in de zin van:

“We moeten Ć³nze westerse samenleving niet laten afpakken door falend immigratiebeleid.”

Wat de persoon in kwestie werkelijk zegt is dat hij niet wil dat wit Europa minder wit wordt door immigratie en ideologie uit niet-westerse landen en culturen.

In geschreven tekst

In geschreven tekst heb je wat meer vlees om mee te werken, die je niet hebt als er wordt gesproken. En dat is het gebruik van een hoofdletter W in het woord westers. Doorgaans is het ‘westers’ en ‘het Westen’. Wat opvalt echter is dat extreemrechtsen vaak ‘Westers’ schrijven in plaats van ‘westers’.

Gebruik van de term op onlogische plekken

De term wordt soms ook onlogisch gebruikt. Vaak wordt er Nederland, het Schengengebied of gewoon Europa mee bedoeld in de context die je krijgt als uitleg, nadat de spreker is geconfronteerd met het gebruik van het fluitje. Wat je dan af kan vragen is waarom de spreker deze termen en retoriek gebruikt. Wat je ook ziet is dat er vaak doelbewuste fouten worden gemaakt.

Een ‘foutje’ als voorbeeld

Ik heb zo eens voorbij zien komen dat er over de term Boreaal (Gebied in Europa 10.000 jaar geleden, ook een hondenfluitje) werd gezegd dat het de ‘Western hemisphere’ zou betekenen. Terwijl Europa toch duidelijk grotendeels op het oostelijk halfrond ligt. Dit soort vergissingen van zelfbenoemde geleerde politici zijn natuurlijk geen fouten, maar doelbewust gebruikt om het woord ‘Western‘ naar buiten de slingeren als een hondenfluitje.

Plausible Deniability

Beweren dat de neutrale betekenis van het hondenfluitje wordt bedoelt. Hoge kans van slagen. Het probleem met dit hondenfluitje is de bijzonder hoge abstractie ervan. Ook de zeer brede en diepe geschiedenis van deze term, maakt het voor vrijwel iedere hondenfluitspreker in iedere situatie mogelijk om willekeurig een punt in de geschiedenis aan te wijzen als context. En toevallig is dat punt uit de geschiedenis een voorbeeld van gelijkwaardigheid of heeft het niets te maken met de daadwerkelijke context. Als ik spreek over de westerse beschaving, kan ik heel makkelijk uitleggen dat ik het nostalgische idee van vrije ambachten uit de middeleeuwen ten opzichte van conglomeraten in de tegenwoordige tijd daarmee wilde aanhalen, terwijl ik dat helemaal niet bedoel in mijn betoog. De massa slikt dit doorgaans voor zoete koek. En daar is het natuurlijk om te doen. De abstractie en diepte van dit begrip bieden voor iedere kritische ondervraging een gepast nep-antwoord.

Hoe te ontmaskeren?

Een ontmaskering op het gebruik van de term allĆ©Ć©n is vrij lastig, gezien de breedheid ervan. Maar niet getreurd. Fascisten en andere extreemrechtse snuiters zijn in wezen trots op hun ideologie en verspreiden genoeg broodkruimels in hun (digitale) leven om wĆ©l de juiste context te geven aan hun ‘westerse beschaving’. Het is daarom belangrijk om te weten wie er spreekt. Waar die persoon voor staat en met wie deze persoon optrekt. Een politicus die tegen immigratie is, alt-right demonstraties bijwoont en flauwe grapjes maakt over de holocaust bijvoorbeeld. Dat zijn de personen die je niet moet vertrouwen op hun eerlijkheid als ze een neutrale context toewijzen aan het gebruik van de term westerse beschaving, of afgeleiden daarvan.

Cultuurmarxisme

De term cultuurmarxisme is een hondenfluitje. Het woord is bedacht door de Amerikaanse paleoconservatieve denker William S. Lind in de jaren ’90. Cultuurmarxisme is een verzamelterm, ook wel umbrella term, voor zaken zoals: Social Justice, Politieke correctheid, anti-racisme, anti-fascisme (Antifa), white privilege, en andere termen die intersectionele gelijkwaardigheid belichamen. Het is een hondenfluitje, omdat de verzamelterm de losse termen onnodig abstract en vervreemd maakt. Ook wordt de suggestie gewekt dat cultuurmarxisme een verregaand complot is om de westerse beschaving te vernietigen. Hierdoor wordt het allemaal een beetje makkelijker om bijvoorbeeld tegen anti-racisme te zijn, of tegen homorechten te zijn, zonder dat direct te benoemen.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Vrijwel iedereen in het extreemrechtste spectrum, met name fascisten en extreemrechtse complotdenkers.

Hoe wordt het ingezet?

De spreker zal doorgaans het woord cultuurmarxisme gebruiken in plaats van termen, zoals:
-Antiracisme
-Antifa / AFA
-Homerechten
-Politieke correctheid
-Sociale gelijkwaardigheid (Social justice)
-White privilege
-Pro-immigratiebeleid
Wat er bijvoorbeeld gezegd wordt is dat er gevochten wordt tegen cultuurmarxisme. Een erg abstracte term, om een of meerdere van bovenstaande groepen aan te duiden, zonder deze daadwerkelijk woordelijk in de mond te nemen.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een onbekend, abstract woord en zal doorgaans denken dat de spreker een ‘goed’ iets bedoelde waartegen gevochten moet worden. Er wordt ingespeeld dat ‘Marxisme’ een associatie oproept met communisme en veel mensen zijn vanwege de koude oorlog nog huiverig als het gaat om communisme. Veel mensen zullen de werkelijke betekenis ook niet opzoeken, waardoor dit een vrij effectief hondenfluitje is. Mensen die ondertussen weten wat de term betekent, horen direct het hondenfluitje en kunnen dit ook vrijwel zeker bevestigen, gezien de lage Plausible Deniability. Dit kunnen zowel voorstanders en tegenstanders van de achterliggende ideologie zijn. In 2020 kan voorzichtig gesteld worden dat dit hondenfluitje meer een misthoorn is geworden; de meeste mensen in de massa lijken te beseffen dat het ‘iets extreemrechts‘ is.

Plausible Deniability

De plausible deniability is vrij laag, waardoor het slechts een tijdelijk hondenfluitje kan zijn. Er is bijna niet omheen te draaien dat dit een doelbewuste verzamelterm en complottheorie is voor diverse bewegingen en ideologie die intersectionele gelijkwaardigheden tracht(en) te beschermen. De plausible deniability berust dan ook op het feit dat de toehoorder niet zelf al heeft opgezocht wat cultuurmarxisme betekent, waardoor de spreker whatever verzinsel kan vertellen als uitleg over de betekenis van de term. Een spreker die de zelfde uitleg probeert te geven aan iemand die wel heeft ingelezen over de betekenis, valt dan gruwelijk door de mand.

Onklaar maken van dit hondenfluitje

Kennis opdoen is dƩ oplossing. Hoe meer mensen weten wat de daadwerkelijke betekenis is van het woord, hoe minder kracht het hondenfluitje heeft. Kennis delen over deze term is dus van belang om de kracht er uit te halen. De plausible deniability is vrij laag, waardoor bekendheid dit hondenfluitje snel de nek kan omdraaien, omdat de sprekers er niet meer mee wegkomen door het in de mond te nemen. Deel dus feitelijke kennis over cultuurmarxisme en help zo mee dit hondenfluitje te vernietigen!

Kijk ook eens naar:

Artikel: https://big.nl/wat-de-fuck-is-cultuurmarxisme/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qlrpSpwxgWw

Boreaal

Boreaal is een term die duidt op een gebied in een bepaalde tijd. Het gaat dan om een noordelijk gedeelte in Europa rond 10.000 jaar geleden. Het is ook een hondenfluitje door wit-supremacisten, fascisten en nazi’s om daarmee een wit en verenigd Europa mee aan te duiden. Zie ook onderaan de pagina voor extra informatie en bronnen.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Het woord boreaal wordt meestal als bijvoeglijk naamwoord ingezet: “Een boreaal Europa” of “Onze boreale wereld”. De crux in dit hondenfluitje zit hem er in of het noodzakelijk is om het te gebruiken of niet. Als het niet noodzakelijk is om het woord te gebruiken, dan is de kans zeer hoog dat het een hondenfluitje is. Wanneer de term specifiek wordt gebruikt, zoals door een historicus die het specifiek over een bepaald gebied en tijd heeft op wetenschappelijk niveau, dan is de kans vrij klein dat het een hondenfluitje is. Uiteraard is het ook geen hondenfluitje wanneer er publiekelijk wordt gesproken of gediscussieerd over het feit dĆ”t het een hondenfluitje is.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een duur woord om een gebied rond Europa mee aan te duiden, of snapt er niets van en laat het langs zich heen glijden.

Wie is de doelgroep?

Wit-supremacisten, noordelijke fascisten en neonazi’s.

Wat hoort de doelgroep?

De doelgroep hoort meteen dat de spreker een voorstander is van een wit (en dus gezuiverd) noordelijk Europa; de witte etnostaat.

Wat is de Plausible Deniability?

Poƫtische expressie kan worden aangevoerd door de fluiter, maar de Plausible Deniability is ook dan wel erg dunnetjes. De spreker zal zich beroepen op de poƫtische waarde van het woord in de zin waarin het wordt gebruikt. Hij vond het mooier klinken of beter passen om het als geheel naar buiten te brengen. Zolang de spreker niet daadwerkelijk aan het dichten is zonder groot podium en geen wetenschapper is die specifiek spreekt over het gebied, is de Plausible Deniability niet erg geloofwaardig. Het woord wordt zodanig weinig gebruikt, dat het overduidelijk een hondenfluitje is in normale spreektaal of wanneer een normaal verstandelijk publiek wordt aangesproken. Op het moment dat iemand met een groot podium en een goed stel hersens dit woord gebruikt op een manier die onnodig is en inhoudelijk niets toevoegt, kan je er redelijkerwijs van uit gaan dat het een hondenfluitje is richting wit-supremacisten.

Extra informatie

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_(age)
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreaal_(politieke_term) (betwist)
De Correspondent – Marijn Kruk: https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf
Trouw – Amber Dujardin: https://www.trouw.nl/democratie/de-uil-van-minerva-en-de-boreale-wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk-~ac79ea83