All Lives Matter

All Lives Matter (Alle levens doen er toe) is een typisch abstract-eufemistisch hondenfluitje dat berust op een zeldzaam concept: De koppeling met een andere term (Black Lives Matter) dan de term zelf (All Lives Matter), die vervolgens berust op onwetendheid door abstractie bij de massa. Hiermee is dit hondenfluitje wat functie en werking betreft identiek aan Post-Patriarchaat, die deze koppeling heeft met feminisme.

Hoe en wat

All Lives Matter kan in principe twee dingen betekenen:

  • Alle levens doen er toe‘, als neutraal, nietszeggend statement.
  • Als reactie op Black Lives Matter
    • Reductionistisch
    • Racistisch

Op opzichzelfstaand is deze term vrij overbodig; alle levens doen er immers toe. Het is dan ook dat het hondenfluitje een hondenfluitje wordt op het moment dat het tweede punt, de reactie op Black Lives Matter, ermee wordt bedoeld. En in deze laatste context valt verreweg het meeste gebruik van All Lives Matter. Dit gebruik kan weer worden onderverdeeld in reductionistisch gebruik en racistisch gebruik. Dit onderscheid heeft in effect dezelfde uitkomst, namelijk het aan kracht laten verliezen van Black Lives Matter, maar de werkzame krachten erachter zijn wezenlijk anders.

Reductionistisch

Dit is de variant die ik zelf het meeste tegenkom en heel lastig is om goed te bestrijden. De reductionistische variant van een All Lives Matter-reactie heeft als intentie om ‘iedereen gelijk te trekken aan elkaar‘ en gaat in de meeste gevallen als volgt:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Ja, maar is het niet gewoon All Lives Matter?”
Persoon A: “Ja, natuurlijk doen alle levens er toe, maar nu is het zo dat All Lives pas Matter als Black Lives Matter, want relatief gezien doen zwarte levens er institutioneel en systematisch niet zo toe als andere levens, wat wel zou moeten.”
Persoon B: “Ja, maar we zijn toch allen gelijkwaardig aan elkaar en gaan toch allemaal gebukt onder (bijvoorbeeld) kapitalisme? We moeten dan toch allen helpen en evenveel aandacht geven en niet alleen Ć©Ć©n groep er uit lichten?”

Dit is een typisch reductionistische opvatting van All Lives Matter-gebruik. Het lastige van deze variant is dat dit binnen links-progressieve kringen gebeurt. Het valt onder in-fighting op links en is wat mij betreft een mogelijke deur op een kier naar de racistische variant.

Racistisch

De racistische variant heeft als intentie de kracht uit Black Lives Matter te halen. Dit is een heel andere invalshoek voor het gebruik van All Lives Matter. Zie volgend dialoog:

Persoon A: “Black Lives Matter!”
Persoon B: “Oh, en andere levens doen er niet toe? #AllLivesMatter”
Persoon A: “Natuurlijk wel, maar we moeten de metaforische huizen blussen die het meest in brand staan en dat zijn momenteel de black lives-huizen.”
Persoon B: “Je zou je kunnen afvragen waarom het steeds HUN huizen zijn die steeds in brand staan. Het is niet zo dat we niet al steeds miljarden aan ontwikkelingshulp sturen en als ze eenmaal hier zijn blijken ze bijna allemaal uitkeringstrekker en crimineel. Ze hebben gewoon dezelfde mogelijkheden als ons, maar ze willen zich niet gedragen, waarom dan voortrekken? #AllLivesMatter”

Dit hypothetische gesprek heeft een heel andere vibe dan het eerdere gesprek. Daar waar de reductionistische variant de nadruk legt op een ander systeem dat faalt (Zoals kapitalisme), legt de racistische variant nadruk op de minderheidsgroep, de zwarte personen in dit geval. Die zouden dan iets ‘hebben‘, waardoor ze steeds falen. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen dat we via deze invalshoek uitkomen bij zeer racistische en ‘realistische‘ complottheorieĆ«n.

Problematisch gelijkenis

De sterke gelijkenis tussen de reductionistische variant en de racistische variant zijn wat mij betreft ook zeer problematisch te noemen. Het zorgt voor een open pijplijn tussen links-progressief naar extreemrechtse racisten. Klasse-reductionisten kunnen zo onbedoeld steun krijgen van regelrechte racisten wanneer zij zich mengen in discussies over het All Lives Matter-hondenfluitje. De intentie is echter wezenlijk anders. Ik wil het reductionistisch gebruik van de term zeer zeker niet goed praten; het reductionisme is schadelijk voor intersectioneel gedachtegoed op links-progressief.

De misvatting

De algehele misvatting waarop All Lives Matter berust is de opvatting dat “Black Lives Matter” dan “Only Black Lives Matter” of “Black Lives Matter More [than white lives]” zou betekenen. Dit is een hardnekkig misverstand en dit wordt doelbewust uitgemolken door racisten. Black Lives Matter, betekent namelijk niets minder of meer dan “Black Lives Matter Too“. Bij deze context wordt al vrij duidelijk dat een reactie in de vorm van All Lives Matter dan niet meer op zijn plaats is. Er zijn nog meer metaforen en voorbeelden aan te halen waarom All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast is, zoals:

Dokter tegen patient met vermoedelijke hersenbloeding: “U moet nu direct voor een scan naar radiologie.”
Andere patient tegen dokter: “Ja, maar al die andere patiĆ«nten dan die nu zitten te wachten bij radiologie, iedere patient’s gezondheid doet er toe, toch?”

De dokter hoeft hier niet uit te leggen dat de mensen die nu wachten vanzelf aan de beurt komen en dat hun gezondheid er ook toe doet; de mensen die wachten zullen -met enkele uitzonderingen- allemaal wel begrijpen dat spoedgevallen voorgaan. Net zo min hoeft Black Lives Matter niet zichzelf steeds te verantwoorden met “-Too” aan het einde. Daarnaast is een reactie als “En de andere patiĆ«nten dan?” Ook gewoon ongepast. Zo is All Lives Matter als reactie op Black Lives Matter ongepast.

Actieve remigratie

Actieve remigratie‘ kwam ik tegen op een pagina van het pas geleden verschenen FvD-krantje (Eerder een reclamefolder). Het is niet moeilijk om te achterhalen wat dit daadwerkelijk betekent. Het betekent niets anders dan ‘deportatie van immigranten‘. Het hondenfluitje valt onder de eufemismen en het woordje ‘actieve‘ is hier de sleutel.

Remigratie

Remigratie heeft een juridische betekenis in Nederland:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010424/2019-01-01

De vorm waarin dit gebeurt is daarbij nog niet bepaald. Het kan op initiatief zijn van de immigrant, het kan zijn dat er tijdens het immigratieproces bepaalde wetten zijn overtreden, of er kunnen andere situaties opdoen die er toe leiden dat migranten moeten of willen terugkeren naar het land van herkomst.

Actieve remigratie

Hier wordt de vorm al wel bepaald: Middels actief beleid. Dus het actief uitzetten van immigranten. Dit betekent niets anders dan deportatie van immigranten.

Post-Patriarchaat

Ik kwam dit hondenfluitje tegen op twitter, nadat ik er op werd gewezen door iemand met nog scherpere oren dan ik. Nog nooit had ik van post-patriarchaat gehoord en ik moest dan ook wel even zoeken om te achterhalen wat deze term nou precies betekende. Ik heb gezocht en ik heb gevonden.
Mijn dank gaat uit naar twitteraar Spirit of Whiteness

Feminisme

Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat dit wel degelijk een hondenfluitje is. Het valt onder de abstracte eufemismen, waaronder veel hondenfluitjes vallen. Eigenlijk betekent het niets anders dan een wereld waarin vrouwen en mannen theoretisch en praktisch gezien gelijkwaardig aan elkaar zijn en als gelijkwaardig worden behandeld; de wenselijke uitkomst van het feminisme en voorvechters voor intersectionele gelijkwaardigheid. De gebruikers van het fluitje gebruiken het fluitje doorgaans als een vals synoniem voor feminisme. Het is niet de mogelijk dubbele betekenis van het woord post-patriarchaat , wat het een hondenfluitje maakt, maar het feit dat het woord in plaats van feminisme wordt uitgesproken wel.

Hoe werkt dit hondenfluitje?

Lees de volgende volzin:

We leven nu in een post-patriarchische samenleving.

Het hondenfluitje werkt door de abstrahering van het woord feminisme, waarna een hypothetische tijdsprong wordt gemaakt, die er van uitgaat dat er geen patriarchaat meer is en daarmee feminisme wordt gekoppeld aan een strijd voor een matriarchaat. Laten we dit even uitpakken, want ik kan me voorstellen dat dit een lastige is om te bevatten. Ik ga je hier proberen door heen te loodsen door het beantwoorden van een aantal vragen die uiteindelijk moeten leiden tot de climax en de uitleg van dit doortrapte hondenfluitje.

Wat is feminisme?

Feminisme is het strijden voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Feminisme is dus niet, zoals sommigen denken dat de wereld een matriarch systeem moet worden, waar vrouwen meer rechten hebben dan mannen, zowel theoretisch als praktisch. Feminisme is er op gericht om man en vrouw gelijke rechten te laten hebben, zowel theoretisch als praktisch. Op het moment dat dat doel is bereikt en zichzelf in stand houdt, stopt het feminisme als noodzakelijke beweging. Omdat ik een man ben en ik mijzelf niet 100% kan verplaatsen in hoe een vrouw zich voelt in de wereld, zou ik je willen voorstellen om de volledige context en uitleg van dit begrip te vragen aan een vrouw.

Wat is een patriarchaat?

Een patriarchaat is een maatschappelijk systeem waarbij de mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Dit kan zich uiten in voorbeelden zoals dat mannen wel of meer stemrecht hebben of meer verdienen met verrichte arbeid. Mannen de keuzes mogen maken in het huishouden (desnoods bij wet geregeld) valt daar ook onder. Het gaat in ieder geval om een systeem waarbij mannen gewoonweg meer rechten en/of voordelen hebben ten opzichte van vrouwen, omdat ze man zijn.

Leven we nu in een patriarchaat?

Ja. Zeker weten. Mannen verdienen meer per vergelijkbaar arbeidsuur dan vrouwen. Mannen zijn oververtegenwoordigd op belangrijke bestuursfuncties en een tal van andere scheve, maar ‘geaccepteerde’ structuren en systemen zijn er in werking die gewoonweg meer voordelen geven aan mannen dan aan vrouwen.

Wat is een matriarchaat?

Precies het zelfde als een patriarchaat, maar dan vervang je mannen voor vrouwen; vrouwen hebben meer rechten in een matriarchaat.

Leven we nu in een matriarchaat?

Nee. Absoluut niet. Globaal gezien leven we absoluut niet in een matriarchaat, ook in Europa niet. Kijk heel simpel maar naar de wage-gap. Dat is slechts Ć©Ć©n van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van mannen.

Wat betekent post-patriarchaat?

Het betekent letterlijk: Na de patriarchaat. Dus een maatschappelijk systeem waarbij er geen patriarchaat meer is.

Leven we nu in een post-patriarchaat?

Nee, want zoals eerder uitgelegd, leven we nog wel degelijk in een patriarchaat.

Waarom wordt er dan beweerd dat we in een post-patriarchische samenleving leven?

Omdat diegene die deze term gebruikt, deze term inzet om feminisme te abstraheren tot iets dat hij of zij kan omsmelten tot een streven naar een matriarchaat. De truc is simpel:

Door te zeggen dat we in een post-patriarchische samenleving leven, kunnen we vanaf heden alle feministen bestempelen als voorvechters voor een matriarchaat. Waarom zouden feministen anders doorstrijden voor gelijke rechten, als we toch al leven in een post-patriarchaat? Dan kan het alleen maar zijn dat ze mƩƩr willen dan gelijkwaardigheid, dus willen ze een matriarchaat.

Omdat de term zo abstract is, slikt iedereen het voor zoete koek. Ik kende de term niet en hoorde het fluitje ook niet. Maar door post-patriarchaat te gebruiken in plaats van feminisme (waarop ook de plausible deniability rust), ondermijn je het feminisme. Feminisme wordt zo gekoppeld aan het vechten voor een matriarchaat, terwijl feminisme in werkelijkheid enkel en alleen strijd voor absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

anti-feminisme

De term lijkt vrij onschuldig en zelfs enigszins hoopvol. We leven na de patriarchaat, jee! Vrouwen hebben nu gelijke rechten, jee! Nou. Niet dus. De term veronderstelt namelijk dat we er al zijn. De term verondersteld eigenlijk dat feministen een stel jankende SJW’s zijn, die een matriarchaat willen installeren. Alleen dus niet met zoveel woorden. In werkelijkheid blijkt dat het knokken voor gelijkwaardigheid nog steeds hard nodig. Veronderstellen dat we nu al in een post-patriarchaat leven, is een anti-feministische leugen.

Plausible Deniability

Er feminisme mee bedoelen, of veronderstellen dat vrouwen gelijke rechten hebben met mannen. Lage geloofwaardigheid. Het probleem is kennis. Ik keek er overheen de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met het hondenfluitje, omdat ik de term niet kende. Ik wist niet wat er nou werd bedoeld met deze term, totdat ik er op werd gewezen. Met de juiste kennis van deze term en helder nadenken is het heel makkelijk de gebruiker van dit fluitje te ontmaskeren als een misogynist of pro-patriarch.

Wanneer een vrouw spreekt

Verwarrend wordt het wanneer het een vrouw is die praat. Want waarom zou een vrouw in godsnaam een misogyne term gebruiken, om de miljoenen, dan wel miljarden vrouwen te ondermijnen die wereldwijd strijden voor gelijkwaardigheid, waaronder die van de spreekster? Deze vraag stelde ik mijzelf ook toen ik er achter kwam dat 36% van de FvD-stemmers voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, vrouw was. Terwijl Thierry Baudet er toch best wat patriarchate ideeƫn op nalaat in zijn broodkruimelspoor. Ik heb werkelijk geen idee, maar het is zo. En dat is iets waarvoor je wel moet oppassen, want sommige hondenfluitjes komen uit de mond van personen waar je het niet van verwacht.

Lees meer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patriarchaat_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matriarchaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Androcentrisme
https://www.salon.com/2007/08/29/postfeminism/

Realist / Realisme

Een realist is een beschrijvende term van de aanhanger of sympathisant van het realisme. Realist en realisme zijn beide hondenfluitjes, gebruikt door personen die dubieuze theorieƫn over rassenleer aanhangen en verheerlijken.

Waar komt het vandaan?

Realisme is een kunst-stroming, die is ontstaan in de 19e eeuw. Nauw verwant met het sociaal realisme en literair realisme. Allen hebben ze gemeen dat er wordt gestreefd naar het weergeven van de werkelijkheid. Door aanhangers van dit realisme wordt dit gepoogd door middel van kunst, cultuur en geschreven werk.

Race Realism

Als hondenfluitje wordt er specifiek ƩƩn soort realisme bedoeld door de spreker: Het race realism, oftewel het rassenrealisme, of racistische wetenschap (scientific racism). Dit is een rioolput met heel veel ongefundeerde rassenleer en theorieƫn. Al deze theorieƫn hebben slechts ƩƩn doel: het duiden waarom de witte, westerse persoon beter, slimmer en sterker is dan de zwarte persoon, of andere People of Color (PoC). Uiteraard zijn er fysieke verschillen tussen verschillende groepen mensen, maar nooit is bewezen dat de ene groep beter, slimmer en/of sterker is dan een andere. Racistische wetenschap probeert dit dus te ondermijnen, met als doel de PoC legitiem te kunnen onderdrukken. De term is ontstaan na de tweede wereldoorlog. Rassenleer en racistische wetenschap, waren nou eenmaal geen handige termen meer om in het openbaar te gebruiken.

Na-oorlogse tijd

Veel schrijvers uit de na-oorlogse tijd gebruikte daarom de term race realism en racialism om het racistische randje ervan te verbloemen. Later werd zelfs die term te veel in verband gebracht met racisme, dus werd alleen realism, of realisme nog gebruikt, met aanhangers ervan als realisten. Het lastige van deze verdere abstrahering van het hondenfluitje is dat de plausible deniability hoger wordt; personen die zich bedienen van dit hondenfluitje kunnen zich er makkelijker uitpraten, door te zeggen dat ze bijvoorbeeld realistische kunst of literatuur mooi vinden uit de 19e eeuw.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Racisten. Maar ook iedereen die sympathiek is met dubieuze rassenleer, die als doel heeft te verklaren waarom PoC onderaan de hiĆ«rarchie zouden moeten staan van een witte maatschappij; de witte etnostaat. Dit kunnen anti-abolitionisten zijn, maar ook fascisten, nazi’s en andere extreemrechtse personen, die pleiten voor een witte heerschappij.

Hoe wordt dit hondenfluitje gebruikt?

Doorgaans noemen mensen zichzelf zo: “Ik ben een realist”. op een social medium, zoals Twitter en Facebook zie je nog wel eens dat mensen hun profiel-introductie of biografie invullen en daarbij het woord realist gebruiken, om zichzelf als aanhanger van het realisme te beschouwen. Andere ‘realisten’ (racisten dus) zullen deze biografie herkennen en weten dan meteen dat ze met een lotgenoot te maken hebben.

Plausible Deniability

Hoge kans, maar hangt af van broodkruimelspoor. Het kĆ”n vrij makkelijk zijn om als gebruiker van dit hondenfluitje jezelf er uit te praten op het moment dat je er mee wordt geconfronteerd. De truc zit hem er in dat je bijvoorbeeld dingen doet die te maken hebben met het onschuldige realisme, zoals in de 19e eeuw het geval was. Interesse voor realistische kunst, niet-racistische literatuur, etc, etc. Als je daarvan broodkruimels achterlaat in je (digitale) leven, kan je daar namelijk altijd naar toe verwijzen, wat de ontkenning effectief en heel krachtig maakt. Andersom geldt het ook. Als je jezelf bestempelt als realist, maar je staat ergens met een paar neo-nazi’s op de foto bij een alt-right protest, dan is het vaak heel simpel 1+1=2 en kan je het wel schudden met je plausible deniability.

Ontmaskeren

Het is het zaak voor diegene die een realist wil ontmaskeren als racist, dat deze wat achtergrondinformatie zoekt over de persoon die het hondenfluitje inzet, voordat er met de beschuldigende vinger wordt gewezen. Racisten zijn vaak trots op hun ideologie en willen deze toch graag uiten op een of andere manier, vaak ook digitaal. Een grote kans dus dat er broodkruimels te vinden zijn die verwijzen naar de sympathie richting het racisme van de hondenfluiter. Als je een combinatie van bewijzen die sympathie met extreemrechts aantonen en de term ‘realist’ ziet in een gebruikersprofiel, dan heb je beet. Je hebt dan vrijwel zeker te maken met een racist.

Boreaal

Boreaal is een term die duidt op een gebied in een bepaalde tijd. Het gaat dan om een noordelijk gedeelte in Europa rond 10.000 jaar geleden. Het is ook een hondenfluitje door wit-supremacisten, fascisten en nazi’s om daarmee een wit en verenigd Europa mee aan te duiden. Zie ook onderaan de pagina voor extra informatie en bronnen.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Het woord boreaal wordt meestal als bijvoeglijk naamwoord ingezet: “Een boreaal Europa” of “Onze boreale wereld”. De crux in dit hondenfluitje zit hem er in of het noodzakelijk is om het te gebruiken of niet. Als het niet noodzakelijk is om het woord te gebruiken, dan is de kans zeer hoog dat het een hondenfluitje is. Wanneer de term specifiek wordt gebruikt, zoals door een historicus die het specifiek over een bepaald gebied en tijd heeft op wetenschappelijk niveau, dan is de kans vrij klein dat het een hondenfluitje is. Uiteraard is het ook geen hondenfluitje wanneer er publiekelijk wordt gesproken of gediscussieerd over het feit dĆ”t het een hondenfluitje is.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een duur woord om een gebied rond Europa mee aan te duiden, of snapt er niets van en laat het langs zich heen glijden.

Wie is de doelgroep?

Wit-supremacisten, noordelijke fascisten en neonazi’s.

Wat hoort de doelgroep?

De doelgroep hoort meteen dat de spreker een voorstander is van een wit (en dus gezuiverd) noordelijk Europa; de witte etnostaat.

Wat is de Plausible Deniability?

Poƫtische expressie kan worden aangevoerd door de fluiter, maar de Plausible Deniability is ook dan wel erg dunnetjes. De spreker zal zich beroepen op de poƫtische waarde van het woord in de zin waarin het wordt gebruikt. Hij vond het mooier klinken of beter passen om het als geheel naar buiten te brengen. Zolang de spreker niet daadwerkelijk aan het dichten is zonder groot podium en geen wetenschapper is die specifiek spreekt over het gebied, is de Plausible Deniability niet erg geloofwaardig. Het woord wordt zodanig weinig gebruikt, dat het overduidelijk een hondenfluitje is in normale spreektaal of wanneer een normaal verstandelijk publiek wordt aangesproken. Op het moment dat iemand met een groot podium en een goed stel hersens dit woord gebruikt op een manier die onnodig is en inhoudelijk niets toevoegt, kan je er redelijkerwijs van uit gaan dat het een hondenfluitje is richting wit-supremacisten.

Extra informatie

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_(age)
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreaal_(politieke_term) (betwist)
De Correspondent – Marijn Kruk: https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf
Trouw – Amber Dujardin: https://www.trouw.nl/democratie/de-uil-van-minerva-en-de-boreale-wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk-~ac79ea83

Vierde Rijk

Het Vierde Rijk of Fourth Reich is een term waarmee een hypothetisch nieuw Duits (nazi-)rijk wordt aangeduid. Het is een bekend hondenfluitje.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Reich

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

De inzet van dit hondenfluitje is doorgaans als verspreking van het Derde Rijk (Hitler’s rijk in Nazi-Duitsland tussen 1933 en 1945). De spreker zegt dan bijvoorbeeld: “Hitler begon in 1939 aan de uitbreiding van het vierde… ehh… derde rijk”. Maar ook geschreven wordt het vaak ingezet op plaatsen waar eigenlijk het Derde Rijk geschreven zou moeten worden.
Op het moment dat er gesproken wordt over het Vierde Rijk en het is ook de bedoeling dat daar over wordt gesproken, dan is het minder vaak bedoelt als een hondenfluitje. Wanneer er ambities worden uitgesproken voor het Derde of Vierde Rijk, dan is geen sprake meer van een hondenfluitje, maar van openlijke sympathie voor het nazisme.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een verspreking of leest een typefout, door iemand die informatie verschaft over het Derde Rijk.

Wie is de doelgroep?

Neonazi’s en fascisten.

Wat hoort de doelgroep?

De doelgroep hoort direct dat de spreker een neo-nazi is, of sympathie wil uitdragen voor het nazisme.

Wat is de Plausible Deniability?

Verspreking of typefout wordt aangevoerd als tegenbewijs. Dit hondenfluitje is dan ook niet makkelijk te gebruiken als smoking gun. Je zal meerdere vermoedens moeten verzamelen om tot een redelijk aanname te komen dat het een neonazi of nazi-sympathisant betreft. Mocht de spreker betrapt worden op het herhaaldelijk verspreken of herhaaldelijk maken van een typefout met derde/vierde rijk, dan kan je er vrij zeker van uitgaan dat je te maken hebt met iemand die het nazisme verheerlijkt.

Extra informatie

Youtube – Three Arrows: https://www.youtube.com/watch?v=b8AcmzqFdPM