Nazisme = Socialisme

Nazi’s, de aanhangers van de NSDAP waren socialistisch en daarom schuilt het hedendaagse gevaar ook in de opkomst van (extreem)linkse ideologie.

De zin hierboven beschrijft hoe dit hondenfluitje wordt ingezet. De bedoeling van de fluiter is om de massa ervan te overtuigen dat Hitler’s nazisme eigenlijk een links gedachtegoed zou zijn. Daarnaast dient het als een hondenfluitje naar neonazi’s en fascisten. Het hondenfluitje valt onder de false narratives en het is een van de weinige hondenfluitjes waarbij beide betekenissen een even belangrijke functie hebben. Er behoeft wat uitleg over al het bovenstaande, dus laat ik beginnen met de achtergrond van het hondenfluitje en van daaruit werk ik het hele fluitje uit.

De achtergrond

Het idee dat nazi’s socialistisch (en zelfs marxistisch of communistisch) waren berust op het feit dat de NSDAP, de nazipartij zichzelf nationaalsocialistisch noemde. NSDAP staat dan ook voor Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij). De NSDAP is in 1920 ontstaan uit de DAP, die in 1919 werd opgericht. Hitler wilde het woord socialist graag in de naam ervan hebben, omdat de toen populaire Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) veel aanhang had. Ook het socialistische gedachtegoed was nog vrij geaccepteerd onder de Duitse bevolking. De toevoeging van nationaalsocialisme aan de naam van de DAP, waardoor het de NSDAP werd, was dan ook een trucje om de partij wind uit de zeilen van de SPD te laten halen. De S in NSDAP had in werkelijkheid vrij weinig met socialisme te maken, zoals het verloop van de tweede wereldoorlog duidelijk maakte.

NSDAP bijeenkomst

Weinig socialisme

De NSDAP kenmerkte zich voornamelijk door een zeer sterk nationalistisch karakter, leider-verheerlijking en fascisme. De elementen die socialistisch waren te noemen, waren dat alleen met een bepaald sinister doel en alleen gericht aan gezonde, witte mensen; de AriĆ«rs. Een voorbeeld van dit ‘socialisme’ was het zeer goedkoop aanbieden van radio’s aan alle lagen van de Duitse (Arische) bevolking. Het doel was hier niet socialistisch, maar wel om de daaropvolgende jarenlange nazipropaganda van Joseph Goebbels tot in de huiskamers van de Duitse gezinnen te laten weerklinken. Dit is geen socialisme, maar fascistoĆÆde totalitarisme, verkleed als socialisme. Hitler en de NSDAP waren fel tegen marxisten, socialisten en communisten. Ze deden er dan ook alles aan om deze partijen te bestrijden, met bloederige uitkomsten. Nazisme = Socialisme is dan ook een false narrative, oftewel (berust op) een onjuist verhaal.

Wat is socialisme dan wel?

Zuiver socialisme kenmerkt zich door het feit dat productiemiddelen, grondstoffen en halffabricaten toehoren aan de personen die ermee werken, om er nuttige producten van te maken die toekomen aan iedereen die daar behoefte aan heeft, zonder egoĆÆstisch oogpunt. Het staat tegenover kapitalisme en fascisme, omdat het kapitalisme stelt dat productiemiddelen, grondstoffen, halffabricaten en daaruit voortvloeiende producten kunnen toebehoren aan personen die daar financiĆ«le winst uit kunnen halen, zonder deze middelen daadwerkelijk nodig te hebben voor zijn of haar behoefte, dan egoĆÆstische winst. Fascisme kenmerkt zich door een kapitalistisch systeem dat wordt overschaduwd door een vormvrij ‘wij’ versus ‘zij’ denken. Fascisme is een soort van masker voor het kapitalisme, om de kapitalisten te beschermen tegen de kapitalistische onderklasse, die in zuiver kapitalisme alleen maar toeneemt en schrijnender wordt. Het fascisme haalt de kapitalisten uit het vizier van de groeiende kapitalistische onderklasse en plaatst daar een bepaalde minderheidsgroep in, zoals joden, zwarten of moslims, waarvan wordt beweerd dat deze de oorzaak zijn van de toenemende kapitalistische onderklasse en de versoberende leefomstandigheden daarvan. In het socialisme kan er geen fascisme bestaan, omdat in socialisme er alleen ‘wij’ bestaat.

Het mes dat aan twee kanten snijdt

Dit hondenfluitje is extra gevaarlijk, omdat het een mes is dat aan twee kanten snijdt. Ten eerste vertelt het een leugen, een zogenaamde false narrative, om daarmee de massa te voorzien van verkeerde informatie. Namelijk dat nazisme een linkse ideologie zou zijn en dat opkomend links een gevaar zou vormen voor de samenleving. Daarnaast is het een hondenfluitje richting mensen met extreemrechtse ideologie, die dan meteen horen dat de fluiter zelf ook op zijn minst sympathiek is met extreemrechtse ideologie, dan wel gewoonweg een nazi is. Wat functie betreft lijkt het hondenfluitje dan een beetje op cultuurmarxisme. Met cultuurmarxisme is het echter zo dat er meer wordt geleund op abstractie, dan op een false narrative.

Kennis is macht

De grootste vijand van dit hondenfluitje is kennis. Met een klein beetje feitelijke kennis over de ideologie van de nazi’s, kom je er al snel achter dat de NSDAP lang niet zo socialistisch was als er door extreemrechts wordt voorgeschoteld. Mocht je dit fluitje dan ook horen, dan weet je dat je te maken hebt met iemand die deze kennis niet heeft, maar wel op zich in heeft laten praten door neonazi’s of andere extreemrechtse snuiters, dan wel dat de fluiter zelf een full-blown nazi is.

Meer informatie

https://www.britannica.com/story/were-the-nazis-socialists

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij

https://daily.jstor.org/an-affordable-radio-brought-nazi-propaganda-home/

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism

Pitbull

Het woord pitbull is sommige situaties een racistisch hondenfluitje. Het staat in een dergelijk context dan voor de zwarte man, of zwarte mensen en POC in algemeenheid.

Wat is een pitbull

Een pitbull is een hond die doorgaans door specifiek fokken met verschillende rassen wordt gevormd. De pitbull zelf is geen hondenras, maar wordt gekenmerkt door de hondenrassen die worden gebruikt om de pitbull mee te fokken. Bekende pitbull-waardige rassen zijn de Amerikaanse pitbullterriƫr (Ook geen echt hondenras, overigens) staffordshire-bulterriƫr de bullterriƫr en diverse vergelijkbare hondenrassen. De pitbull wordt in verreweg de meeste gevallen gefokt omwille van zijn karakter: agressief en vastberaden. Helaas worden deze honden vaak ook onnodig agressiever gemaakt door hun baasjes, door stelselmatige mishandeling, hondenvechten en opfokken. In de Verenigde Staten zijn pitbulls verantwoordelijk voor 74% van alle dodelijke bijtincidenten. Om een vergelijking te maken: Duitse herders zijn verantwoordelijk voor 10% en alle overige hondenrassen en -types voor de overige 16%.

Een Amerikaanse pitbullterriƫr.

De extreemrechtse analogie

De analogie die dan ook door extreemrechts wordt gemaakt is dan ook op basis van de agressiviteit van de pitbull. Racisten en fascisten vergelijken deze agressiviteit met de agressiviteit van zwarte mannen en zien daar een gelijkenis in. Zwarte mannen zouden dan gelijk aan pitbulls zijn en de overige, witte mensen zouden dan gelijk staan aan de overige hondenrassen.

1350

De gelijktrekking tussen pitbulls en zwarte mannen wordt getrokken, omdat er volgens statistiek zou uitwijzen dat in de Verenigde Staten er 13% zwarte mensen wonen, maar dat 50% van de gevangenenpopulatie ook zwart is. (vandaar 1350; 13% en 50%) Door deze statistiek zijn zwarte mensen oververtegenwoordigd in de gevangenis, ten opzichte van de algehele demografie van het land. De smerigheid van deze gedachte is dat er door extreemrechts gelijk wordt beweerd dat het dan wel aan het karakter zou liggen van het ‘zwarte ras‘: Ze zullen zich wel minder aan de wet houden, sneller misdrijven begaan en daarmee ook agressiever zijn, zoals een pitbull. Dit is dan ook terug te zien in de scheve verhouding tussen opgepakte witte personen en zwarte personen. Ben je zwart? Hogere kans dat je vaker wordt opgepakt en hogere kans dat dit ook vaker is terwijl je onschuldig bent. Door de gevolgen van honderden jaren slavernij, recentelijke uitbuiting, redlining en hedendaags racisme wordt er nog steeds een systeem in stand gehouden, waarvan de gevolgen voelbaar zijn. Dit systeem wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten door de racisten, of simpelweg valselijk door ze ontkent.

Post-Patriarchaat

Ik kwam dit hondenfluitje tegen op twitter, nadat ik er op werd gewezen door iemand met nog scherpere oren dan ik. Nog nooit had ik van post-patriarchaat gehoord en ik moest dan ook wel even zoeken om te achterhalen wat deze term nou precies betekende. Ik heb gezocht en ik heb gevonden.
Mijn dank gaat uit naar twitteraar Spirit of Whiteness

Feminisme

Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat dit wel degelijk een hondenfluitje is. Het valt onder de abstracte eufemismen, waaronder veel hondenfluitjes vallen. Eigenlijk betekent het niets anders dan een wereld waarin vrouwen en mannen theoretisch en praktisch gezien gelijkwaardig aan elkaar zijn en als gelijkwaardig worden behandeld; de wenselijke uitkomst van het feminisme en voorvechters voor intersectionele gelijkwaardigheid. De gebruikers van het fluitje gebruiken het fluitje doorgaans als een vals synoniem voor feminisme. Het is niet de mogelijk dubbele betekenis van het woord post-patriarchaat , wat het een hondenfluitje maakt, maar het feit dat het woord in plaats van feminisme wordt uitgesproken wel.

Hoe werkt dit hondenfluitje?

Lees de volgende volzin:

We leven nu in een post-patriarchische samenleving.

Het hondenfluitje werkt door de abstrahering van het woord feminisme, waarna een hypothetische tijdsprong wordt gemaakt, die er van uitgaat dat er geen patriarchaat meer is en daarmee feminisme wordt gekoppeld aan een strijd voor een matriarchaat. Laten we dit even uitpakken, want ik kan me voorstellen dat dit een lastige is om te bevatten. Ik ga je hier proberen door heen te loodsen door het beantwoorden van een aantal vragen die uiteindelijk moeten leiden tot de climax en de uitleg van dit doortrapte hondenfluitje.

Wat is feminisme?

Feminisme is het strijden voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Feminisme is dus niet, zoals sommigen denken dat de wereld een matriarch systeem moet worden, waar vrouwen meer rechten hebben dan mannen, zowel theoretisch als praktisch. Feminisme is er op gericht om man en vrouw gelijke rechten te laten hebben, zowel theoretisch als praktisch. Op het moment dat dat doel is bereikt en zichzelf in stand houdt, stopt het feminisme als noodzakelijke beweging. Omdat ik een man ben en ik mijzelf niet 100% kan verplaatsen in hoe een vrouw zich voelt in de wereld, zou ik je willen voorstellen om de volledige context en uitleg van dit begrip te vragen aan een vrouw.

Wat is een patriarchaat?

Een patriarchaat is een maatschappelijk systeem waarbij de mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Dit kan zich uiten in voorbeelden zoals dat mannen wel of meer stemrecht hebben of meer verdienen met verrichte arbeid. Mannen de keuzes mogen maken in het huishouden (desnoods bij wet geregeld) valt daar ook onder. Het gaat in ieder geval om een systeem waarbij mannen gewoonweg meer rechten en/of voordelen hebben ten opzichte van vrouwen, omdat ze man zijn.

Leven we nu in een patriarchaat?

Ja. Zeker weten. Mannen verdienen meer per vergelijkbaar arbeidsuur dan vrouwen. Mannen zijn oververtegenwoordigd op belangrijke bestuursfuncties en een tal van andere scheve, maar ‘geaccepteerde’ structuren en systemen zijn er in werking die gewoonweg meer voordelen geven aan mannen dan aan vrouwen.

Wat is een matriarchaat?

Precies het zelfde als een patriarchaat, maar dan vervang je mannen voor vrouwen; vrouwen hebben meer rechten in een matriarchaat.

Leven we nu in een matriarchaat?

Nee. Absoluut niet. Globaal gezien leven we absoluut niet in een matriarchaat, ook in Europa niet. Kijk heel simpel maar naar de wage-gap. Dat is slechts Ć©Ć©n van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van mannen.

Wat betekent post-patriarchaat?

Het betekent letterlijk: Na de patriarchaat. Dus een maatschappelijk systeem waarbij er geen patriarchaat meer is.

Leven we nu in een post-patriarchaat?

Nee, want zoals eerder uitgelegd, leven we nog wel degelijk in een patriarchaat.

Waarom wordt er dan beweerd dat we in een post-patriarchische samenleving leven?

Omdat diegene die deze term gebruikt, deze term inzet om feminisme te abstraheren tot iets dat hij of zij kan omsmelten tot een streven naar een matriarchaat. De truc is simpel:

Door te zeggen dat we in een post-patriarchische samenleving leven, kunnen we vanaf heden alle feministen bestempelen als voorvechters voor een matriarchaat. Waarom zouden feministen anders doorstrijden voor gelijke rechten, als we toch al leven in een post-patriarchaat? Dan kan het alleen maar zijn dat ze mƩƩr willen dan gelijkwaardigheid, dus willen ze een matriarchaat.

Omdat de term zo abstract is, slikt iedereen het voor zoete koek. Ik kende de term niet en hoorde het fluitje ook niet. Maar door post-patriarchaat te gebruiken in plaats van feminisme (waarop ook de plausible deniability rust), ondermijn je het feminisme. Feminisme wordt zo gekoppeld aan het vechten voor een matriarchaat, terwijl feminisme in werkelijkheid enkel en alleen strijd voor absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

anti-feminisme

De term lijkt vrij onschuldig en zelfs enigszins hoopvol. We leven na de patriarchaat, jee! Vrouwen hebben nu gelijke rechten, jee! Nou. Niet dus. De term veronderstelt namelijk dat we er al zijn. De term verondersteld eigenlijk dat feministen een stel jankende SJW’s zijn, die een matriarchaat willen installeren. Alleen dus niet met zoveel woorden. In werkelijkheid blijkt dat het knokken voor gelijkwaardigheid nog steeds hard nodig. Veronderstellen dat we nu al in een post-patriarchaat leven, is een anti-feministische leugen.

Plausible Deniability

Er feminisme mee bedoelen, of veronderstellen dat vrouwen gelijke rechten hebben met mannen. Lage geloofwaardigheid. Het probleem is kennis. Ik keek er overheen de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met het hondenfluitje, omdat ik de term niet kende. Ik wist niet wat er nou werd bedoeld met deze term, totdat ik er op werd gewezen. Met de juiste kennis van deze term en helder nadenken is het heel makkelijk de gebruiker van dit fluitje te ontmaskeren als een misogynist of pro-patriarch.

Wanneer een vrouw spreekt

Verwarrend wordt het wanneer het een vrouw is die praat. Want waarom zou een vrouw in godsnaam een misogyne term gebruiken, om de miljoenen, dan wel miljarden vrouwen te ondermijnen die wereldwijd strijden voor gelijkwaardigheid, waaronder die van de spreekster? Deze vraag stelde ik mijzelf ook toen ik er achter kwam dat 36% van de FvD-stemmers voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, vrouw was. Terwijl Thierry Baudet er toch best wat patriarchate ideeƫn op nalaat in zijn broodkruimelspoor. Ik heb werkelijk geen idee, maar het is zo. En dat is iets waarvoor je wel moet oppassen, want sommige hondenfluitjes komen uit de mond van personen waar je het niet van verwacht.

Lees meer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patriarchaat_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matriarchaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Androcentrisme
https://www.salon.com/2007/08/29/postfeminism/

Witte Genocide

Genocide, het klinkt al gruwelijk. Gelukkig is er geen enkel bewijs van een daadwerkelijke genocide die plaatsvindt jegens witte mensen. Witte Genocide is een hondenfluitje, gebruikt door wit-supremacisten en andere extreemrechtste snuiters, om daarmee een verregaand complot te duiden. Deze complottheorie gaat er van uit dat People of Color, moslims, joden en andere ‘cultuurmarxisten‘ bezig zijn om op een systematische manier, de witte mensen van Noord-Europese afkomst uit te roeien. Een aantal algemeen geaccepteerde theorieĆ«n binnen de extreemrechtse kringen zijn die van het islamiseren, Internationale Bankiers (joden), omvolken en homeopathische verdunning.

Kinderen

Het komt er op neer dat de aanhangers van het gedachtegoed van Witte Genocide er van overtuigd zijn dat er doelbewust migranten uit andere landen worden toegelaten, zodat de mannelijke migranten kinderen krijgen met witte vrouwen van Noord-Europese afkomst, om zo de witte bloedlijn te verpesten. Hierdoor sterft het pure blanke ras dus uit en kan er zo gesproken worden over Witte Genocide. En nee, ik verzin dit niet. En nee, ik ben niet onder invloed. En ja, dit is wat sommige mensen echt denken.

Bron: http://www.dutchanarchy.com/anti-white-propaganda-and-the-mainstreaming-effect/
Een van de ‘bewijzen’ voor Witte Genocide is het hardnekkige verschijnsel, zoals afgebeeld in dit plaatje. De misvatting die gemaakt wordt is dat iedereen systematisch gelijkwaardig aan elkaar zou zijn en iedereen trots zou mogen zijn op zijn of haar heritage. Helaas is die gelijkwaardigheid door eeuwenlange onderdrukking er hedendaags nog steeds niet, waardoor de gelijkwaardigheid waarop wit-supremacisten hun argumenten baseren niet valide is.

Lees meer

https://pulitzercenter.org/reporting/myth-white-genocide
https://en.wikipedia.org/wiki/White_genocide_conspiracy_theory
https://www.bbc.com/news/world-africa-45336840
https://en.wikipedia.org/wiki/White_guilt

Confederate War Flag

Veel mensen denken bij de Confederate Flag, of de Vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika aan deze vlag:

Dit is alleen NIET de Confederate Flag, maar de Confederate War Flag (‘Marine’-versie; de ‘War’-versie is vierkant). De daadwerkelijke, en originele Confederate Flag is veel minder bekend en ziet er zo uit:

Een paar jaar later zag de nationale vlag er zo uit:

Waarom is dit interessant en waarom verwarren mensen deze vlaggen? Dit heeft te maken met het volgende hondenfluitje: De Confederate War Flag (bovenste afbeelding) is namelijk een direct symbool voor het anti-abolitionisme, een beweging die tegen de afschaffing van de slavernij was in de Verenigde Staten. Iedereen die deze vlag voert is een voorstander van slavernij en is daarmee dus een racist, Ć³f is onwetend over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag.

De Verenigde Staten in 1860

Op 6 november 1860 werd Abraham Lincoln verkozen tot president. Wat zijn president-elect-schap bijzonder maakte was dat hij de slavernij, die nog bestond in de meeste zuidelijke staten van de VS, wilde remmen in groei. Hij was dus niet een echt een tegenstander, maar hij wilde voorkomen dat het gebruik van slavernij niet verder verspreidde richting het westen van de VS, daar waar nog veel terrein te winnen was. De zuidelijke staten waren het daar niet mee eens; zij wilde wel graag nieuwe gebieden aanwijzen waar slaven konden worden gehouden. Het was voor de meeste zuidelijke staten dan ook een deal breaker dat een president zich verzette tegen deze uitbreiding. Wat het nog lastiger maakte was dat Abraham Lincoln werd verkozen met enkel de meerderheid van de stemmen uit noordelijke staten. De zuidelijke staten besloten zichzelf af te scheiden van de VS op 20 december 1860. Een paar maanden later waren er al 7 zuidelijke staten afgescheiden en verkozen een eigen president: Jefferson Davis. Dit was tegen het zere been van Lincoln, hij wilde helemaal niet dat de zuidelijke staten zich gingen afscheiden van de noordelijke staten. Dit was zo ongeveer het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog, die duurde van april 1861 tot april 1865.

Waar werd voor gestreden?

Blijf nog even hangen, we komen bij het punt, waarmee het duidelijk wordt wat deze Confederate War Flag nou werkelijk betekent. Om het een beetje duidelijk te krijgen moeten we weten waarvoor beide partijen voor streden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De strijdende partijen waren ondertussen verdeeld in:
-de Unie (The Union, noordelijke staten, onder Lincoln)
-de Confederatie (The Confederation, zuidelijke staten, onder Davis)

De Unie

De Unie streed om de afscheiding van de zuidelijke staten te stoppen. Ze waren tegen het secessionisme, het beeld en de beweging van afscheidende staten.

De Confederatie

De Confederatie streed om de slavernij te kunnen uitbreiden richting het westen. Dit was de reden waarom ze zich afscheidden van de VS en waren daarvoor bereid te vechten.

Waar staat deze vlag dan voor?

Een oorlogsvlag representeert een (soevereine) staat en wordt slechts door de strijdkrachten van deze staat gevoerd. Hierin zit hem de crux. De enige noemenswaardige oorlog die de Confederatie gevoerd heeft, is de oorlog tegen de Unie. De enige echte reden waarom de Confederatie bereid was om te vechten tegen de Unie was vanwege het behoud en het expanderen van de slavernij. Er was geen andere reden en er was geen andere betekeniswaardige oorlog onder deze vlag. Daarmee staat deze vlag gelijk aan een strijd omwille van het behoud van slavernij. Of je het wil geloven of niet.

Wie voeren deze vlag?

Hedendaags wordt deze vlag gevoerd door verschillende groepen mensen en dit is precies de reden waarom het een hondenfluitje is; racisten kunnen zich verschuilen achter de andere groepen als ze worden geconfronteerd vanwege het gebruik van de vlag (plausible deniability).

Racisten

De voornaamste groep zijn de racisten, die daadwerkelijk weer terug zouden willen naar een tijd waarin zwarte mensen, of andere POC weer bezit zouden zijn van witte mensen, of worden onderworpen aan andere vormen van racisme en segregatie. Deze mensen zie je vaak meelopen in alt-right demonstraties, zwaaiend met de Confederate War Flag. Het is dan ook niet zelden dat je op zulke demonstraties, zoals bij de Charlottesville rally in 2017, vlaggen met nazi-symboliek en de Confederate War Flag door elkaar gebruikt ziet worden.

Poging tot vergiftigen van LHBTQ+ symbolen

Op extreemrechtse fora wordt er actief gepoogd om symbolen van de LHBTQ+gemeenschap te vergiftigen met nazi-symboliek, maar ook met Confederatie-symboliek. Een voorbeeld is de volgende Rainbow-confederate Flag:

Deze variant is doelbewust gemaakt om de gay-pride flag of regenboogvlag te vergiftigen met racistisch geladen uitingen. Het doel is dat de regenboogvlag wordt geassocieerd met de Confederate War Flag en dus racisme, waardoor de regenboogvlag een nare bijsmaak zal krijgen bij de massa en de LHBTQ+gemeenschap. Er zijn ook varianten met een swastika op een regenboogvlag

Non-conformisten

Mensen die zich nergens aan willen conformeren. Eigenlijk zo simpel als dat is het. Zijn tegen gevestigde orde en systemen en ‘zien het graag anders’, dan hoe die gelden in een bepaalde groep. In dit geval is die groep een staat of een land. De non-conformisten willen door het voeren van deze vlag een signaal afgeven dat ze ‘uniek’ zijn en niet willen conformeren aan wat maatschappelijk geldend is. Nu hoeven non-conformisten geen racisten te zijn, maar het gebruik van deze vlag als tegengeluid tegen het conformisme, is onhandig gekozen en verhoogt de plausible deniability van de echte racisten die zich verschuilen achter de non-conformisten.

Door Zuidelingen

Ook mensen die wonen, of hebben gewoond in een van de zuidelijke staten van Amerika, kunnen deze vlag voeren uit een soort nostalgie of vaderlandsliefde, eerder vaderstaatsliefde. Net als bij de non-conformisten, zijn natuurlijk niet alle mensen die om deze reden de vlag voeren meteen racisten. Velen weten simpelweg gewoon niet waar deze vlag nou werkelijk voor stond. Ook achter deze groep schuilen de racisten zich. Er is wel een catch: Als iemand deze vlag voert en daarbij beweert dit om nostalgische redenen te doen, maar geen wortels heeft in de zuidelijke staten, dan kan je er van uit gaan dat het geen echte vaderlandsliefde is, maar een vies toneelstukje om racisme te verbergen.

Plausible Deniability

Een beroep op onwetendheid of nostalgie. Gemiddeld tot slecht geloofwaardig. De vlag zelf is in betekenis niet betwistbaar, alleen de reden tot gebruik ervan. Dit maakt al een redelijke deuk in de geloofwaardigheid van de plausible deniability. Het hangt van een aantal dingen af, zoals of iemand woont of woonde in een van deze staten en zich er op beroept dat hij de daadwerkelijke geschiedenis niet kent. Of iemand die deze vlag als een non-conformiteitssymbool ziet en daarom voert. Deze redenen maken het aannemelijk dat een racist er mee weg kan komen om deze vlag te voeren. De truc zit hem er in dat je deze vermoedelijke racist de feiten presenteert over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag. Hangt hij gelijk in de touwen, of krijg je allemaal smoesjes terug: Beet. Gaat die persoon zich zelf verdiepen in de feiten en komt tot de ontdekking dat het misschien toch niet zo’n handig symbool is om rond te zwaaien, dan heb je waarschijnlijk te maken met iemand die wel oprecht is en geen racistische ideeĆ«n aanhangt.

lachend op de foto staan met een boek waarop de Confederate War Flag staat afgebeeld, is op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. Ook het boek zelf, dat de “Lost Cause” aanhaalt, is erg dubieus te noemen, dan wel klare geschiedvervalsing.

Single-shot only

De plausible deniability is daarom een single-shot only. Er is genoeg te lezen uit betrouwbare bronnen, waaruit blijkt dat deze vlag simpelweg racistisch is. Dat iemand het eenmalig vergeven kan worden en het voordeel van de twijfel kan krijgen vanwege het openbaar voeren van deze vlag, betekent automatisch dat bij terugkerend gebruik door deze persoon, er sprake is van doelbewuste ontkenning of racisme. De vlag zelf is namelijk zelf niet betwistbaar als zijnde racistisch. Slechts de motivatie van degene die hem gebruikt is betwistbaar. Daarin ligt nou precies de plausible deniability, maar die is maar eenmalig mogelijk; daarna, bij herhaling dus, valt een racist door de mand.

Extra informatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Geconfedereerde_Staten_van_Amerika

https://nos.nl/artikel/2043086-omstreden-slavernijvlag-verder-onder-vuur-in-vs.html