Woordkunstenaar

De term woordkunstenaar is in sommige gevallen een extreemrechts – en voornamelijk racistisch- hondenfluitje. Het valt onder de jargontermen en wordt voornamelijk gebruikt als in-group signalering binnen rechts-extremistische kringen; het snel duidelijk maken van de eigen standpunten over een bepaalde ideologie of gebeurtenis. Daarnaast is het een symbool voor de verankering (of in ieder geval een poging daartoe) van het idee dat alle uitpspraken – hoe racistisch dan ook – vallen onder de vrijheid van meningsuiting (VvMU). Mogelijk is dit hondenfluitje een misthoorn. Hierover aan het eind van het stuk meer uitleg.

Waar komt het vandaan?

Dit hondenfluitje heeft een zeer specifieke geschiedenis en behoeft daarom wat meer uitleg:

Op 1 juni 2020 was er een semi-spontane demonstratie tegen (voornamelijk racistisch) politiegeweld op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie was naar aanleiding van de schokkende dood van George Floyd op 25 mei 2020 in Minneapolis, MN, Verenigde Staten. Tijdens deze demonstratie op de Dam waren er meerdere sprekers, waaronder Akwasi. Hij hield hierbij een -naar mijn idee- emotionele speech en betrok daarbij de racistische karikatuur Zwarte Piet. Een van de uitgesproken zinnen in de speech was aanleiding tot veel rumoer en verongelijkte reacties bij veel mensen. Het ging om de volgende uitspraak:

“Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”

Akwasi, Dam, Amsterdam op 01-06-2020

Op social media ging het los onder de schuimbekkende, extreemrechtse liederen. Zij vonden dat hier werd opgeroepen tot geweld tegen een persoon [verkleed als Zwarte Piet]. De vergelijking met de strafbaarstelling van de ‘Minder, Minder, Minder’-uitspraak van Wilders was dan ook snel gemaakt.

Op woensdag 10 juni was Akwasi uitgenodigd om te praten bij het televisieprogramma Beau. Hierin poogde Akwasi uit te leggen dat de uitspraak op de Dam van 1 juni metaforisch was bedoeld; het ging er om dat de karikatuur Zwarte Piet in het gezicht werd getrapt, dat de racistische stereotypering van het gezicht getrapt werd, zoals de schmink. Er werd volgens Akwasi niet bedoeld om een persoon die zich verkleed als Zwarte Piet als een individu te willen trappen. Beau suggereerde tijdens dit gesprek dat Akwasi een ‘woordkunstenaar‘ zou zijn. Hierop is Akwasi ook verder ingegaan met bovenstaande uitleg, om de metaforische betekenis te duiden.

Een woordkunstenaar is iemand die woorden tot kunst verwerkt. Dat is de droge betekenis ervan. Rappers zijn dan vaak ook woordkunstenaars, omdat ze de juiste woorden, op de juiste momenten in de juiste context, op een kunstzinnige manier (rijmend, of veel pakkende metaforen bijvoorbeeld) proberen in te zetten.

Hoe wordt ‘woordkunstenaar’ als hondenfluitje ingezet?

Al snel na de uitzending van Beau waren er mensen die op sociale media de tekst ‘woordkunstenaar‘ of ‘#woordkunstenaar‘ achter hun weergavenaam of in hun bio (korte, persoonlijke omschrijving) plaatsten. Dit heeft hoofdzakelijk twee redenen:

  • In-group signalering voor racisten. Racisten weten elkaar nu makkelijker te vinden aan de hand van ‘woordkunstenaar‘ in hun online weergavenamen.
  • Poging tot verankering van racistische uitspraken binnen de VvMU, middels een Tu quoque drogredennatie. De gedachtegang hierachter is simpel: “Als Akwasi zulke uitspraken ongestraft mag doen, dan mogen wij [de racisten] ook ongestraft allerlei uitspraken doen. Want ja, het is maar spelen met woorden, toch?

Plausible Deniability

Laag. Dat komt omdat bijna niemand zichzelf beschrijft als ‘woordkunstenaar’ en dat de manier waarop het hondenfluitje wordt ingezet vrijwel altijd op een zelfbeschrijvende manier is. Het is dus niet zo zeer dat de term zelf een lage plausible deniability heeft, maar de manier hoe het voornamelijk wordt ingezet heeft wĆ©l een lage plausible deniability. In dat opzicht heeft het een beetje dezelfde eigenschappen als het hondenfluitje ‘melk‘. Desalniettemin is het altijd aan te raden even het broodkruimelspoor van de fluiter na te gaan, om met meer zekerheid vast te kunnen stellen dat je hier te maken hebt met een racistische hondenfluiter.

Misthoorn of hondenfluitje?

Ik durf voorzichtig te stellen dat door de manier van inzetten en de bekendheid van ‘woordkunstenaar‘, dit als hondenfluitje eerder een misthoorn is dan een hondenfluitje. Dat wil zeggen dat zowel de meerderheid van de massa, als de beoogde doelgroep direct doorhebben wat de gecodeerde boodschap van het ingezette hondenfluitje is. Ik heb alleen nog geen duidelijke data die dat kan bevestigen. Het is een van de weinige hondenfluitjes dat heel snel (< 2 maanden) een (kandidaat-)misthoorn is geworden.

Wakker / Awake

Wakker en Awake zijn beide hetzelfde hondenfluitje. Zoals je kan zien is het ene woord Nederlands en het andere een Engelse vertaling ervan. Wat opvalt is dat de term awake, door Nederlandse sprekers in Nederlandse zinnen, vaker een hondenfluitje is dan wanneer consistent de zelfde taal wordt gesproken. Een variant op dit hondenfluitje is Awakening. Hier wordt gezinspeeld op het ‘wakker worden van een persoon of groep personen’. De term als hondenfluitje heeft zijn oorsprong uit een scene van de film The Matrix. Niet te verwarren met Woke en Wokeness, wat termen zijn binnen de linksprogressieve kant van het politieke spectrum, al betekenen ze in de verre essentie ongeveer hetzelfde; het wakker worden. Het gedachtegoed en de praktische invulling van Awake zijn wel wezenlijk anders dan bij Woke.

Neutrale betekenis

De normale betekenis is natuurlijk dat iemand gewekt is, bij is met zijn gedachte, bij bewustzijn is en aanspreekbaar is. De tegenstelling van het woord is dan slapend, dromend of buiten bewustzijn.

Extreemrechtse betekenis

De extreemrechtse betekenis van dit hondenfluitje is om het onderscheid te kunnen maken tussen personen die wĆ©l in extreemrechtse complottheorieĆ«n geloven en personen die dat nĆ­Ć©t doen. Bij extreemrechtse complottheorieĆ«n kan je denken aan Race Realism, Witte Genocide en Cultuurmarxisme. Volgens deze extreemrechtse opvatting zijn de personen die wakker zijn, degenen die het complot kunnen zien en begrijpen. Degenen die het complot niet zien en het niet begrijpen, zitten dan in het complot, zijn slapend, blind of naĆÆef.

Awakening

Een awakening in deze context is dan ook dat volgens de extreemrechtse visie, een of meerdere mensen hun ‘ogen openen‘, wakker worden en dus geloven in een of meerdere van de eerdergenoemde extreemrechtse theorieĆ«n. Doorgaans wordt de term awakening gebruikt wanneer een grotere groep mensen beginnen te geloven in deze theorieĆ«n. Meestal is dit na een overwinning van een verkiezing van een extreemrechtse partij of een (terroristische) aanslag door de vermeende aanhangers van het complot. Bij een enkeling wordt de term red pilled vaker gebruikt.

Red Pilled

Red Pilled is een term die indirect afkomstig is uit de film The Matrix uit 1999. De hoofdpersoon wordt op een gegeven moment voor de keuze gesteld om een blauwe pil of rode pil te slikken. Slikt de protagonist de blauwe pil, dan verkiest hij te blijven leven in The Matrix; een droomwereld gecreĆ«erd door A.I, om gecultiveerde mensen in bedwang te houden. Bij het slikken van de rode pil verkiest de protagonist om te ontsnappen uit deze wereld en te zien ‘hoe diep het konijnenhol‘ werkelijk is, hoe dystopisch deze dan ook mag wezen. De hoofdpersoon slikt de rode pil en daarmee begint eigenlijk het daadwerkelijke avontuur in de film The Matrix.

Een still uit de film The Matrix, waarin de rode- en de blauwe pil worden aangeboden aan de hoofdpersoon.

White rabbit

Mede hierom is een konijntje, of verwijzing naar een konijnenhol ook een mogelijk hondenfluitje. Hierover schrijf ik later een los lemma.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Iedereen binnen de categorie extreemrechts. Met name fascisten, extreemrechtse complotdenkers en wit-supremacisten

Hoe wordt dit hondenfluitje gebruikt?

Dat kan op meerde manieren. Een veel gebruikte manier is dat de persoon die zich bedienen van dit hondenfluitje zichzelf de eigenschap toeschrijft. Dit kan bijvoorbeeld in digitale biografieĆ«n van social media; de zogenaamde ‘stukjes over jezelf’. Maar ook in volzinnen tijdens een gesprek met iemand. Een voorbeeld is:


Ik ben blij dat ik op tijd wakker ben geworden.

Dit soort zinnen geven ook de extreem hoge Plausible Deniability aan. Want hoe weet je nou wat er in die zin werd bedoelt met ‘wakker‘?

Links/Rechts Politiek

In de globale opvattingen die linkse- en rechtse politiek en standpunten beschrijven, wordt er ook gebruik gemaakt van wakker als hondenfluitje. Linkse politieke partijen, maar voor velen ook de VVD, een vrij rechtse partij, worden gezien als slapend of naĆÆef. Extreemrechtse partijen worden gezien als wakker. Aanhangers van diverse politieke partijen en ideologieĆ«n worden dan ook wakker (extreemrechts) of naĆÆef (links-rechts) genoemd, afhankelijk van hun ideologie. Red Pilled en Blue Pilled kan ook. Een dergelijk gebruik heeft een veel lagere plausible deniability, omdat er een politieke connotatie aan wordt gehangen, wat het gebruik ervan al veel meer omkaderd richting extreemrechtse en fascistische denkbeelden, zoals het ‘wij versus zij’-denken.

Als felicitatie

Als felicitatie richting nieuwelingen die lid zijn geworden van extreemrechtse groepen en organisaties wordt het hondenfluitje ook ingezet.

Ook jij bent nu wakker geworden in onze strijd tegen de (((globalisten))) en daarmee behoor je bij ons. Welkom!

Is een van de vele voorbeelden. Een dergelijke volzin heeft een lage plausible deniability, door het gebruik van een ander hondenfluitje.

Plausible Deniability

Beroep doen op de veelzijdige betekenis van ‘wakker’ zijn doen. Het kan ook slechts betekenen dat de wakkere persoon nieuwe inzichten verkregen heeft die niets met extreemrechtse ideologieĆ«n te maken hebben. Uiteraard is dit wel zo, maar hoe ga je daar achter komen? De Plausible Deniability is dan ook extreem hoog, mits dit hondenfluitje niet in een bepaalde extreemrechtse context wordt gebruikt.

Context is erg belangrijk

Vele hondenfluiters maken gelukkig de fout door dit hondenfluitje toe te passen in een context die hun gefluit verraad. Op het moment dat er politieke kleur bij wordt betrokken, het dient als een felicitatie op een extreemrechts forum, of wanneer er andere hondenfluitjes worden gebruikt tezamen met het woord wakker, dan neemt de plausible deniability wel drastisch af. Het is dus zaak om goed te kijken naar de context waarin wordt gesproken en iets minder naar wie er spreekt.

Door de context van dit bericht, wordt het vrij duidelijk dat met ‘awake’ niet de letterlijke betekenis ‘wakker’ wordt bedoeld. De Chinezen worden als ‘niet wakker’ gezien, omdat ze volgens deze persoon ‘negers’ (pejoratieve term voor zwart persoon) slim laten lijken. De context verraad het racisme van deze racist.

Wie er spreekt is minder belangrijk

Deze term leent zich er minder goed voor om te veel eenzijdig af te gaan op de geschiedenis van de persoon die zich bedient van het hondenfluitje. De kans op een false negative is te hoog daarvoor. Dit heeft te maken met het feit dat het hondenfluitje vaak wordt ingezet door personen die ‘net wakker zijn geworden’. De moeilijkheid daarmee ligt dus bij het feit dat desbetreffende persoon nog geen broodkruimelspoor heeft achtergelaten dat hem linkt aan extreemrechts gedachtegoed; hij komt immers net om de hoek kijken. Onterecht zou je deze persoon dan vrijwaren van het fluiten op zijn hondenfluitje.