ACAB

ACAB en 1312 verwijzen naar hetzelfde: All Cops Are Bastards (Alle politieagenten zijn klootzakken[/bastaards]). 1312 verwijst naar de vier posities van de letters in het alfabet: 1=a, 3=c, 1=a, 2=b; ‘acab‘. Het is een hondenfluitje dat valt onder de abstracte symboliek.
ACAB is een universeel hondenfluitje. Universeel in de door mij gebruikte context betekent dat het niet is gebonden aan ideologie volgens een links-rechts politieke schaal; iedereen, over het gehele politieke spectrum gebruikt dit hondenfluitje. 1312 is een zogenoemd genest hondenfluitje; een hondenfluitje in een hondenfluitje. ACAB maakt gebruik van een afkorting voor abstrahering en 1312 abstraheert vervolgens deze afkorting verder door middel van een getallenreeks. Een zelfde stijl van abstraheren zie je ook in zekere mate bij realisme. Er kan nog verder worden geabstraheerd, maar dat valt buiten de scope van deze uitleg.

Waar komt ACAB vandaan?

De term schijnt rond 1920-1940 te zijn ontstaan[1][2]. Er is geen precieze datum of grondlegger voor aan te wijzen, om dit met meer nauwkeurigheid te kunnen bepalen. Dit is ook niet erg relevant verder. Relevanter en meer evident is het gebruik vanaf de jaren ’60 door de opkomende skinhead-beweging vanuit het Verenigd Koninkrijk[3].
Van origine waren skinheads vertegenwoordigd over de gehele politieke links-rechtslinie en daarmee is de meest significante oorsprong – dus door het gebruik door de skinheads – van ACAB dan ook universeel te noemen.

Waarom is ACAB toegevoegd aan deze lijst?

Omdat het hondenfluitje óók door extreemrechts wordt gebruikt en er mogelijk gevaar van vals kameraadschap kan optreden door erkennen van het gebruik door extreemrechts. Er is een verschil in intentie tussen het gebruik van ACAB door bijvoorbeeld een anarcho-communist en een neonazi. Het verschil zit hem er in dat een neonazi niet zo zeer vindt dat de politie als instituut niet meer zou behoren te bestaan, maar dat deze politie in huidige vorm niet hun doelen dient; namelijk een fascistische agenda uitvoeren. Een anarcho-communist ziet een politiemacht als een te grote vorm van gecentraliseerde macht en wil deze verregaande machtsstructuur ontmantelen. De ene ACAB is simpelweg niet de andere ACAB.

Is ACAB een slechte term?

Of ACAB een slechte term zou zijn is niet eenduidig te beantwoorden. De meningen hierover zijn zeer verdeeld en er zijn naar mijn idee geldige argumenten te bedenken voor de voorstanders en tegenstanders van het gebruik van de term. Het grootste discussiepunt van de term ligt in het woordje ‘All‘.

Voorstanders

Voorstanders vinden in het kort dat alle agenten klootzakken zijn, omdat ze er stuk voor stuk als individu voor kiezen zich aan te sluiten bij een instituut dat zich bedient van systematische onderdrukking en marginalisatie. In deze zin vinden voorstanders van het gebruik van ACAB dat iedere agent [in functie] per definitie een klootzak is.

Tegenstanders

Tegenstanders vinden dat persoonlijke intenties en acties van agenten zodanig kunnen zijn, dat deze kunnen helpen een instituut, zoals de politie, te hervormen van binnenuit. Deze mensen worden door het woordje ‘All‘ in ‘All Cops Are Bastards‘ over één kam geschoren volgens de tegenstanders. Het argument ‘Not all X are Y‘ gaat ook niet op, omdat ‘All‘ expliciet wordt genoemd binnen ACAB.

Zelf ben ik het eens met de uitleg van de voorstanders, maar ik vind dat die context er wel altijd bijgegeven moet worden. Zomaar ‘ACAB’ roepen of vertonen, zonder de bijbehorende context vind ik persoonlijk te abstract en vatbaar voor sterke generalisatie. Ik vind dat de reden er toe doet waarom iemand zegt dat alle agenten klootzakken zouden zijn. In de communicatie met elkaar is het belangrijk dat de boodschap goed overkomt en ACAB is typisch zo’n boodschap, die te vaak zonder context wordt geventileerd of geroepen en erg vatbaar is voor wilde interpretaties.

Bronnen/Links

[1] https://www.gq.com/story/history-of-acab

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#Background

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Skinhead

Woordkunstenaar

De term woordkunstenaar is in sommige gevallen een extreemrechts – en voornamelijk racistisch- hondenfluitje. Het valt onder de jargontermen en wordt voornamelijk gebruikt als in-group signalering binnen rechts-extremistische kringen; het snel duidelijk maken van de eigen standpunten over een bepaalde ideologie of gebeurtenis. Daarnaast is het een symbool voor de verankering (of in ieder geval een poging daartoe) van het idee dat alle uitpspraken – hoe racistisch dan ook – vallen onder de vrijheid van meningsuiting (VvMU). Mogelijk is dit hondenfluitje een misthoorn. Hierover aan het eind van het stuk meer uitleg.

Waar komt het vandaan?

Dit hondenfluitje heeft een zeer specifieke geschiedenis en behoeft daarom wat meer uitleg:

Op 1 juni 2020 was er een semi-spontane demonstratie tegen (voornamelijk racistisch) politiegeweld op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie was naar aanleiding van de schokkende dood van George Floyd op 25 mei 2020 in Minneapolis, MN, Verenigde Staten. Tijdens deze demonstratie op de Dam waren er meerdere sprekers, waaronder Akwasi. Hij hield hierbij een -naar mijn idee- emotionele speech en betrok daarbij de racistische karikatuur Zwarte Piet. Een van de uitgesproken zinnen in de speech was aanleiding tot veel rumoer en verongelijkte reacties bij veel mensen. Het ging om de volgende uitspraak:

“Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”

Akwasi, Dam, Amsterdam op 01-06-2020

Op social media ging het los onder de schuimbekkende, extreemrechtse liederen. Zij vonden dat hier werd opgeroepen tot geweld tegen een persoon [verkleed als Zwarte Piet]. De vergelijking met de strafbaarstelling van de ‘Minder, Minder, Minder’-uitspraak van Wilders was dan ook snel gemaakt.

Op woensdag 10 juni was Akwasi uitgenodigd om te praten bij het televisieprogramma Beau. Hierin poogde Akwasi uit te leggen dat de uitspraak op de Dam van 1 juni metaforisch was bedoeld; het ging er om dat de karikatuur Zwarte Piet in het gezicht werd getrapt, dat de racistische stereotypering van het gezicht getrapt werd, zoals de schmink. Er werd volgens Akwasi niet bedoeld om een persoon die zich verkleed als Zwarte Piet als een individu te willen trappen. Beau suggereerde tijdens dit gesprek dat Akwasi een ‘woordkunstenaar‘ zou zijn. Hierop is Akwasi ook verder ingegaan met bovenstaande uitleg, om de metaforische betekenis te duiden.

Een woordkunstenaar is iemand die woorden tot kunst verwerkt. Dat is de droge betekenis ervan. Rappers zijn dan vaak ook woordkunstenaars, omdat ze de juiste woorden, op de juiste momenten in de juiste context, op een kunstzinnige manier (rijmend, of veel pakkende metaforen bijvoorbeeld) proberen in te zetten.

Hoe wordt ‘woordkunstenaar’ als hondenfluitje ingezet?

Al snel na de uitzending van Beau waren er mensen die op sociale media de tekst ‘woordkunstenaar‘ of ‘#woordkunstenaar‘ achter hun weergavenaam of in hun bio (korte, persoonlijke omschrijving) plaatsten. Dit heeft hoofdzakelijk twee redenen:

  • In-group signalering voor racisten. Racisten weten elkaar nu makkelijker te vinden aan de hand van ‘woordkunstenaar‘ in hun online weergavenamen.
  • Poging tot verankering van racistische uitspraken binnen de VvMU, middels een Tu quoque drogredennatie. De gedachtegang hierachter is simpel: “Als Akwasi zulke uitspraken ongestraft mag doen, dan mogen wij [de racisten] ook ongestraft allerlei uitspraken doen. Want ja, het is maar spelen met woorden, toch?

Plausible Deniability

Laag. Dat komt omdat bijna niemand zichzelf beschrijft als ‘woordkunstenaar’ en dat de manier waarop het hondenfluitje wordt ingezet vrijwel altijd op een zelfbeschrijvende manier is. Het is dus niet zo zeer dat de term zelf een lage plausible deniability heeft, maar de manier hoe het voornamelijk wordt ingezet heeft wél een lage plausible deniability. In dat opzicht heeft het een beetje dezelfde eigenschappen als het hondenfluitje ‘melk‘. Desalniettemin is het altijd aan te raden even het broodkruimelspoor van de fluiter na te gaan, om met meer zekerheid vast te kunnen stellen dat je hier te maken hebt met een racistische hondenfluiter.

Misthoorn of hondenfluitje?

Ik durf voorzichtig te stellen dat door de manier van inzetten en de bekendheid van ‘woordkunstenaar‘, dit als hondenfluitje eerder een misthoorn is dan een hondenfluitje. Dat wil zeggen dat zowel de meerderheid van de massa, als de beoogde doelgroep direct doorhebben wat de gecodeerde boodschap van het ingezette hondenfluitje is. Ik heb alleen nog geen duidelijke data die dat kan bevestigen. Het is een van de weinige hondenfluitjes dat heel snel (< 2 maanden) een (kandidaat-)misthoorn is geworden.

Hart wie Kruppstahl

Hart wie Kruppstahl komt uit het volgende citaat van Adolf Hitler:

Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl

A. Hitler, rond 1935

Het betekent zoveel als: Wendbaar als windhonden, taai als leer, hard als Krupp-staal.

Hitler bedoelde hiermee een nieuw soort ‘ras’ personen; de jonge, sterke en gehoorzame Ariërs.[1] Dit is ook min of meer dezelfde betekenis die er hedendaags aan gegeven kan worden; het komt overeen met het stellen dat men voorstander is, of zou moeten zijn van witte, jonge, sterke mannen.

Het is een nazistisch en wit-suprematistisch hondenfluitje, omdat het citaat is gekoppeld aan Adolf Hitler en er een specifieke, wit-suprematistische betekenis aan hangt. Hoewel het een citaat is, valt het hondenfluitje onder de symboliek; het citaat symboliseert een Arisch persoon, volgens het denkbeeld van Hitler.

Plausible Deniability

Vrij laag. Met een heel klein beetje googlen is heel goed te achterhalen waar dit citaat vandaan komt en als de context van hetgeen de fluiter zegt al vraagtekens doet verrijzen, of diens broodkruimelspoor al dubieus is, dan blijft er vrij weinig ruimte over voor plausible deniability; het hondenfluitje is daarvoor té specifiek.

Bronnen

[1] Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl @ dw.com

🤡🌍 Clown World

Clown World, Honk Honk en 🤡🌍 zijn hondenfluitjes. De veronderstelling is dat we als samenleving in een clownswereld leven waar allerlei onnozele dingen gebeuren, zoals het homohuwelijk, transseksualiteit, massa-immigratie en SJW-gejank. Het staat voor een doorgeslagen wereld waarin ‘normaal gedrag’ is overschaduwd door allerlei cultuurmarxistische ideeën.

Honk Honk, HH en Honkler

Het extreemrechtse hondenfluitje is ontstaan als zodanig door een vrij recent filmpje op YouTube, genaamd ‘Honk Honk’ en een shitpost op 4chan uit begin 2019. Het hondenfluitje valt onder de memes. De term Honk Honk, —wat het geluid moet uitbeelden dat wordt gemaakt door het knijpen in een clownsneus– staat voor HH, wat ook staat voor Heil Hitler, zoals 88 dat ook betekent. De clown uit de Clown World wordt ook ‘Honkler’ genoemd en ziet er uit als een Pepe Frog met rode clownsneus en regenboog-afrokapsel. De naam ‘Honkler’ lijkt niet alleen toevallig op ‘Hitler’. Dit is natuurlijk de hele opzet.

Een still uit het betreffende filmpje.

🤡🌍 emojis

Deze set emojis is de referentie naar Clown World. Het is een hondenfluitje dat veel wordt gebruikt op Twitter en andere, algemene social media. De emoji wordt vaak gebruikt door extreemrechtse snuiters als reactie op posts en tweets van SJW’s en strijders voor gelijkwaardigheid. De persoon die de clown als emoji opvoert beweert daarmee dat hetgeen wat de SJW zegt behoort in de Clown World en daarmee dus absurd en onnozel is. Soms wordt ook de clown alleen gebruikt: 🤡

Hoax?

Hondenfluitjes zijn nooit hoaxes. Zoals het geval is met een paar andere hondenfluitjes, wordt er aan Clown World een hoax-gehalte gehangen. Er wordt door verschillende mensen beweerd dat het een grapje is en dat de hele opzet van Honkler en Clown World gebaseerd is op trolling en humor. Met hondenfluitjes is het niet mogelijk om ze als hoax te bestempelen. Dit is een eigenschap van hondenfluitjes; dus ook van Clown World. Het stempelen bepaalt namelijk niet het hoax-gehalte, maar het gebruik, de context en frequentie ervan bepalen dat. Het gebruik is overduidelijk frequent aanwezig en de context van het gebruik is verreweg de meeste gevallen zeer extreemrechts, dan wel fascistisch en racistisch te noemen. Neonazi’s, fascisten, racisten en wit-supremacisten gebruiken dit hondenfluitje dan ook veelvuldig en schaamteloos op bijna alle social media. Dit maakt Clown World een actief en reëel hondenfluitje.

Dit is de 4chan post die Honkler moet duiden. Deze post alleen al zit vol diverse naziretoriek en extreemrechtse hondenfluitjes.

Online

Het hondenfluitje valt onder de memes. Dit maakt het gebruik ervan ook meestal beperkt tot het internet. De Pepe Frog (Honkler) variant komt veelvuldig voorbij op fora zoals Reddit en 4chan. Op main stream fora en social media wordt de emoji 🤡 vaker ingezet. Dit komt omdat Pepe Frog al langer wordt gekoppeld aan extreemrechts en de emoji meer abstractie heeft. Dit is wat de Plausible Deniability ervan verhoogt.

Clown

Een nog verdere abstrahering is om het woord ‘clown‘ in bepaalde context te gebruiken. Hoe abstracter het hondenfluitje wordt, hoe belangrijker het wordt om de context van de gehele boodschap onder de loep te nemen. Ook is het vaak relevant om het broodkruimelspoor van de fluiter door te spitten. Er is daarbij wel enige voorzichtigheid geboden, omdat dit fluitje onder de memes valt. Memes zijn meer in trek bij jeugdiger publiek (15-25 jaar). Vaak zijn er dan ook jeugdige fluiters, die nog geen noemenswaardig broodkruimelspoor hebben opgebouwd.

Hell World

De linksprogressieve tegenhanger van Clown World is Hell World. Een wereld waarin kapitalisme, kwezelarij, fascisme, seksisme, haat, complottheorieën en racisme helaas nog aan de orde van de dag zijn.

Mr. Proper

Ik ben er met toeval achter gekomen dat Mr. Proper een hondenfluitje is, toen ik na een weekje inactiviteit weer eens wat ging rondstruinen op 4chan; de marktplaats voor ideeën (Wat overigens een ander hondenfluitje is). Daar kwam ik ineens een directe aanleiding tegen om deze kale schoonmaakmeneer eens nader uit te pluizen. Wat ik aantrof beviel mij niet zo, want ik kwam vrij snel achter een vrij duistere, dubbele betekenis van dit logo.

Wie is Mr. Proper?

Het Mr. Proper / Mr. Clean logo van het bekende Procter & Gamble schoonmaakmiddel

Zie dus bovenstaande afbeelding. Hij is het logo en mascotte van een reeks huishoudelijke schoonmaakmiddelen, die te koop zijn in de meeste A-merksupermarkten. Er is verder niets op aan te merken in deze normale context.

De duisterheid van het hondenfluitje: Mr. Ethnic Cleansing

Als hondenfluitje geeft dit logo echter een bittere nasmaak, zoals je mag verwachten van een dergelijk schoonmaakmiddel. Extreemrechts zet dit hondenfluitje in als Mr. Ethnic Cleansing. (Meneer etnische zuivering). Ik hoef hopelijk niet verder uit te leggen welke misselijke gedachten daar achter zitten.

Hoe wordt het hondenfluitje ingezet?

Op extreemrechtse fora

Op extreemrechtse fora en op plaatsen waar mensen met extreemrechts gedachtegoed hun gal kunnen spugen, wordt meestal een versie van het logo afgebeeld, zoals de afbeelding van Mr. Ethnic Cleansing. Hier wordt geen blad voor de mond genomen en omdat de gebruikers veelal anoniem reageren, wordt deze vrijheid dan ook geboden om zulke afbeeldingen te verspreiden. Dit is niets nieuws, maar het is wel de brandstof voor het hondenfluitje, zoals het wordt gevoerd op main stream fora en social media, zoals Facebook en Twitter.

Op mainstream fora en social media

Hier wordt de normale, onbewerkte Mr. Proper (of Mr. Clean) gevoerd. Dus de versie zonder extreemrechtse bewerkingen. Als de afbeelding dan al bewerkt is, dan zijn de bewerking niet als zodanig te herkennen. Vaak wordt deze afbeelding dan gebruikt als profielafbeelding of als onderdeel van een achtergrond wrapper. Omdat deze afbeelding op extreemrechtse fora direct is gelinkt aan etnisch zuiveren, is het gebruik op main stream fora en social media vaak wel degelijk een hondenfluitje.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Racisten. Het hondenfluitje impliceert sympathie te tonen voor etnische zuiveringen.

Plausible Deniability

Iets in de trend van dat de gebruiker zelf ook kaal is, veel Mr. Proper gebruikt, veel traint of gewoon het een leuk logo vindt. Ik schat de Plausible Deniability op gemiddeld. het is een vrij bekend logo, wat het gebruik ervan niet altijd makkelijk laat bestempelen als hondenfluitje. Toch is het ook uniek genoeg om de persoon nader te onderzoeken die het bijvoorbeeld gebruikt als profielafbeelding. Ook de ontbrekende kennis dat er in extreemrechtse context etnische zuivering mee wordt bedoeld, maakt dit hondenfluitje redelijk onhoorbaar voor de massa. Herkenning vereist dus kennis, die makkelijk is op te doen en toch ook wat achtergrondinformatie over de fluiter. Een extreemrechts broodkruimelspoor zal meestal voldoende zijn.

👌 OK-gebaar

Het OK-gebaar, waarbij er een cirkel wordt gemaakt met duim en wijsvinger en waarbij de overige 3 vingers gestrekt blijven, is in uitzonderlijke gevallen een hondenfluitje. Het gebaar als hondenfluitje betekent White Power, een slogan die wordt gebruikt door wit-supremacisten, om hun witte suprematie te uiten. Het is een moderne variant op het tot dusver gangbare handgebaar voor White Power, waar twéé handen voor nodig zijn. Het OK-gebaar als hondenfluitje is bedacht rond eind-2016 / begin 2017, waarna het tractie kreeg op het internetforum 4chan in februari 2017, na de post van een flauwe grap. Van alle hondenfluitjes is dit hondenfluitje bekend geworden als zodanig door het Streisand-effect. Hierover leg ik later meer uit.

De intentie als hoax: Mel Gibson’s OK-gebaar linken aan een White Power symbool.

Hoax

Als je op het internet gaat zoeken naar ‘OK sign dogwhistle’, dan kom je snel terecht op websites die beweren dat het OK-gebaar als extreemrechts symbool een hoax is. Dit wás zeker het geval. De nadruk op was is hier heel erg belangrijk, omdat de intentie van het gebaar als zodanig was, zoals je kan zien in onderstaande afbeelding. Het gebaar met de WP erin verwerkt, was op 4chan geplaatst om het symbool onterecht te linken aan White Power. Toen er later (midden 2017) duidelijk werd dat het eigenlijk een hoax was, was het eigenlijk al geen hoax meer.

De bewuste post op 4chan

Paradox en Streisand

Het lijkt een paradox te zijn, iets dat een hoax is dat ook geen hoax is, maar het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Het heeft namelijk allemaal te maken met de tijdlijn van het gebaar. De shitposter van het symbool had in februari 2017 waarschijnlijk niet de intentie om het te introduceren als een all-round dog-whistle voor White Power, maar meer als een misselijk grapje. Maar toch is het wel degelijk een hondenfluitje geworden in de loop van 2017. Dit is mede vanwege de hoeveelheid media-aandacht die het fluitje heeft gekregen. Hierdoor zijn meer extreemrechtse snuiters dit hondenfluitje gaan gebruiken, waarmee het hoax-gehalte in feite afnam. In februari 2017 was het inderdaad een hoax, een misselijk extreemrechts grapje, maar vanaf eind 2017 al zeker niet meer. Door de media-aandacht heeft er een soort Streisand-effect plaatsgevonden. Al had de bedenker waarschijnlijk geen moeite gedaan om de bekendheid ervan tegen te werken.

Een politieteam uit Jasper, Alabama. 12 juli 2018. Hoax of hondenfluitje? Deze mannen zijn dus zeker een week geschorst geweest. Dat klinkt niet meer als een hoax, maar als de realiteit.

Plausible Deniability

Hoax of het bedoelen van de normale OK-context. Het probleem met het OK-gebaar is de bizar hoge Plausible Deniability. Van alle hondenfluitjes kan ik er geen een bedenken dat een hogere ontkenbaarheid heeft dan het OK-gebaar. Dit heeft te maken met het wijdverspreide hoax-gehalte en de normale context van het hondenfluitje. Het hoax-gehalte bemoeilijkt de bewijsbaarheid bij zoektochten op het internet. De normale context maakt het moeilijk om elk voorval van het gebruik van het fluitje te linken aan verborgen extreemrechtse communicatie. Het is een van de meest duidelijke hondenfluitjes om te herkennen, maar gelijk een van de moeilijkste, dan wel de moeilijkste om te bewijzen.

Stephen Miller die ‘zijn das goed doet’. Een fotomomentje voor een schaamteloze, extreemrechtse dog-whistle, of een ongelukkig getimede foto? De Plausible Deniability maakt deze twijfel allemaal mogelijk. Rechts van Stephen zien we alternatieve White Power gebaren, die minder dubbelzinnig zijn. Het gebaar met twee handen is trouwens het originele White Power symbool.

Alles komt neer op de fluiter

Eigenlijk komt het neer op het broodkruimelspoor van de gebruiker van dit hondenfluitje. Meer eigenlijk valt niet mee te werken. Bijna iedereen gebruikt het OK-gebaar en in vrijwel alle gevallen wordt de normale context daarmee bedoelt. Zelfs in verdachte situaties zijn verreweg de meeste OK-gebaren geen hondenfluitjes. Het komt er daarom in vrijwel alle gevallen op neer dat je moet weten wie je voor je hebt die het fluitje inzet. Een extreemrechts broodkruimelspoor en een algehele extreemrechtse context kan je op weg helpen. Ook de reacties van mede-idealisten op extreemrechtse fora kan je op weg helpen of het wordt gezien door de beoogde doelgroep als hondenfluitje. Maar zelfs dan heb je vrij zelden een hard en direct bewijs dat het OK-gebaar werd ingezet als hondenfluitje.

Brenton Tarrant, de rechtsextremistische aanslagpleger, die op 15 maart 2019 zeker 50 mensen doodschoot in een moskee in Nieuw-Zeeland. Vrij zeker is te zeggen dat hij hier niet een normaal OK-gebaar laat zien, maar de extreemrechtse context hiermee bedoelt.

Versterken van hoax-gehalte

Dat het zo moeilijk is om het OK-gebaar te linken aan een extreemrechts hondenfluitje, maakt het ook zichzelf sterkend in het hoaxgehalte. Mensen zullen sneller aannemen dat het een hoax is als er keer op keer niet bewezen kan worden dat het wel degelijk een hondenfluitje was. Er is veel kans op false-positives, door mensen die te snel er een hondenfluitje in zien, wat de geloofwaardigheid van deze personen laat afnemen en daarmee ook de geloofwaardigheid laat afnemen van het hondenfluitje als zodanig. De massa is dan meer en meer geneigd om het symbool af te doen als een hoax of als linkse paranoia. Het is daarom voor iedereen die OK-gebaar fluiters wil ontmaskeren, heel erg aan te raden heel goed onderzoek te doen naar wie het is, wat de context van de boodschap is en hoe er wordt gereageerd door de beoogde doelgroep. Dit hondenfluitje wel degelijk zeer reëel en zeer hardnekkig.

De ontelbare OK-gebaren die Trump laat zien, gedurende zijn speeches. (Let er maar eens op). Een neurotische tic? Praten met nietszeggende gebaren? Of een schaamteloze dog-whistle? De Plausible Deniability van dit hondenfluitje is bizar hoog.

Wie gebruiken het gebaar?

Iedereen. En dat is het grote probleem. Iedereen ter wereld die oké koppelt aan dit gebaar, gebruikt dit gebaar ook daarvoor. Ikzelf gebruik het ook in deze, normale context.

Extreemrechts gebruik

Het gebaar wordt dus ook gebruikt door extreemrechtse snuiters. Het gebaar dient dan als White Power symbool, wat witte suprematie predikt. Wit-supremacisten zullen dit gebaar dan herkennen als zodanig en zien dat ze te maken hebben met een mede wit-supremacist.

Internet-trollen

Gebruik door internet-trollen op het centrum en gematigd rechts zijn problematisch. Ook extreemrechtse personen doen mee met dit getrol. Omdat zij dit gebaar doelbewust en overdreven inzetten op foto’s en in filmpjes, om de draak te steken met het hondenfluitje. Het probleem is dat het aandeel mensen die het symbool ook zien als zodanig, toeneemt. Het wordt sneller gezien als kinderachtig en als een teken van linkse paranoia, waarmee de draak wordt gestoken.

Verder lezen en kijken

https://www.youtube.com/watch?v=Sx4BVGPkdzk
https://blog.emojipedia.org/no-the-ok-hand-is-not-a-symbol-of-white-power/
https://arcdigital.media/white-power-is-okay-619dfb409f51
https://medium.com/s/story/does-the-ok-sign-actually-signify-white-power-or-what-6cf3309df985
https://www.al.com/news/2018/07/jasper_officers_suspended_for.html

🥛 Melk en Lactose-tolerantie

Een emoji van een glas melk. Hoe kan dat nou een hondenfluitje zijn? je zal het niet voor mogelijk houden dat zoiets onschuldigs als een glaasje melk een dead giveaway is, om te bepalen of je te maken hebt met een wit-supremacist. In overdrachtelijke zin, door wit-supremacisten gebruikt, wordt de witte kleur van de melk gelinkt aan de witte kleur van het blanke, Noord-Europese ras.

Lactose-tolerantie

Bijna iedereen kent het woord lactose-intolerant. Ongeveer het tegenovergestelde is lactose-tolerant en die term wordt minder gebruikt. Het duidt op de verdraagzaamheid van de stof lactose, die van nature in melk voorkomt. Mensen die lactose-intolerant zijn, kunnen de lactose niet goed omzetten naar suikers. Dit kan allerlei buikklachten veroorzaken, zoals krampen en een opgeblazen gevoel. Mensen die lactose-tolerant zijn hebben hier dus geen last van.

Europa en Afrika

Waarom heb je het nu over lactose-(in)tolerantie, vraag je wellicht af; who gives a ….? Nou, hierom: Tot 5% van de bevolking in Noord-Europa zijn lactose-intolerant. In Afrikaanse landen is dit tot 90% van de bevolking. En dit is precies waarom het woord lactose-tolerantie een hondenfluitje is. Witte mensen zijn dan synoniem aan lactose-tolerant. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen waarom deze term in trek is bij extreemrechtse groepen.

Een still uit een YouTube filmpje, dat werd gemaakt door een gemonteerde muurcamera, tijdens een Anti-Trump protest, dat door o.a. Shia LaBoeuf werd georganiseerd. Toen extreemrechtse groepen er lucht van kregen, besloten zij deze vorm van protest te kapen en in een groep, gezamenlijk grote flessen melk te drinken voor het oog van deze camera. Dit is niet omdat ze op dat moment zoveel zin hadden in een glaasje melk, maar om duidelijk te maken dat melk het blanke ras representeert en voor blanken alleen is.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Het wordt voornamelijk gebruikt door wit-supremacisten –en overige typen racisten– om zichzelf ermee aan te duiden dat ze voor een wit en gezuiverd Europa zijn. In de Verenigde Staten betekent het zoveel als dat de gebruiker staat voor een wit en gezuiverd Noord-Amerika zijn, waar de bewoners allen afkomstig zijn uit een wit Europa. Het klinkt eng; en dat is het ook.

Voornamelijk extreemrechtse subcultuur

Dit hondenfluitje wordt vrijwel nooit door politici of bekende mensen gebruikt, die veel verschijnen op main stream media. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom dit zo is, maar ik vermoed dat dit te maken heeft met de zeer lage plausible deniability. De kleur van de melk laat zich niet bediscussiëren en het woord melk gebruiken in overdrachtelijke zin geeft weinig uitwegen om er iets anders mee te bedoelen dan de kleur wit. Desalniettemin is het fluitje hierdoor niet erg bekend bij de massa en leeft het onder de subcultuur bij allerlei extreemrechtse figuren. Het lijkt een paradox: Doordat de plausible deniability zo laag is, wordt het niet vaak door mensen gebruikt die publiekelijk spreken, waardoor de bekendheid bij de massa laag is. Dit is dan weer de reden waarom op de achtergrond wit-supremacisten dit fluitje relatief veel gebruiken.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Melk en 🥛

In verreweg de meeste gevallen wordt het fluitje melk gebruikt in online gebruikersnamen van extreemrechtse gebruikers. Je ziet dan een emoji van een glas melk of het woord melk in de gebruikersnaam. Personen met de zelfde extreemrechtse ideologie zien het dan meteen als een teken dat ze te maken hebben met een lotgenoot.

Lactose-tolerantie

De term lactose-tolerantie wordt gebruikt om er witte personen van Noord-Europese afkomst mee aan te duiden door extreemrechtse sprekers. Zie ook de volgende zin:

“Van melk word je groot en sterk. Wij zijn daarom niet voor niets lactose-tolerant.”

In het korte citaat hierboven wordt meteen duidelijk hoe het woord lactose-tolerant in de extreemrechtse en racistische context wordt gebruikt.

Plausible Deniability

Melk en 🥛

Iets in de richting van dat men van melk houdt of iets dergelijks. Zeer lage geloofwaardigheid. Eventueel zou een melkboer of een melkman er nog mee wegkomen om het woord melk te voeren op onlogische plekken, zoals een gebruikersnaam. Daarbuiten echter, kan je er vrij zeker van zijn dat je te maken heb met een wit-supremacist als je het woord melk of de emoji 🥛 tegenkomt in een online gebruikersnaam.

Lactose-tolerantie

Hier zitten wat meer mogelijkheden aan om extreemrechts gedachtegoed te maskeren. De term kan wat meer cryptisch worden verpakt, waardoor mensen die niet de moeite willen nemen om het bericht met juiste logica de decoderen, er mogelijk overheen lezen. Het is ook niet bij iedereen bekend namelijk dat het hondenfluitje berust op het feit dat mensen uit Afrikaanse landen een vele malen hogere kans hebben op lactose-intolerantie. Voor iemand met de juiste kennis is het echter vrijwel altijd mogelijk om de extreemrechtse context uit een enkele zin te halen waarin het hondenfluitje is verwerkt. De fluiter zou zich kunnen beroepen op dat hij geen specifieke doelgroep bedoelt, of dat hij niets wist van welke doelgroepen harder worden getroffen door lactose-intolerantie. De leugen is echter flinterdun, gezien de smalle bandbreedte, de hoge mate van uniekheid, van de term.

Meer informatie

http://theconversation.com/milk-a-symbol-of-neo-nazi-hate-83292
https://www.indy100.com/article/white-supremacists-milk-took-shia-labeouf-s-art-project-shut-down-7576046
https://www.gezondheidsnet.nl/allergie/lactose-intolerantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lactose-intolerantie

Confederate War Flag

Veel mensen denken bij de Confederate Flag, of de Vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika aan deze vlag:

Dit is alleen NIET de Confederate Flag, maar de Confederate War Flag (‘Marine’-versie; de ‘War’-versie is vierkant). De daadwerkelijke, en originele Confederate Flag is veel minder bekend en ziet er zo uit:

Een paar jaar later zag de nationale vlag er zo uit:

Waarom is dit interessant en waarom verwarren mensen deze vlaggen? Dit heeft te maken met het volgende hondenfluitje: De Confederate War Flag (bovenste afbeelding) is namelijk een direct symbool voor het anti-abolitionisme, een beweging die tegen de afschaffing van de slavernij was in de Verenigde Staten. Iedereen die deze vlag voert is een voorstander van slavernij en is daarmee dus een racist, óf is onwetend over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag.

De Verenigde Staten in 1860

Op 6 november 1860 werd Abraham Lincoln verkozen tot president. Wat zijn president-elect-schap bijzonder maakte was dat hij de slavernij, die nog bestond in de meeste zuidelijke staten van de VS, wilde remmen in groei. Hij was dus niet een echt een tegenstander, maar hij wilde voorkomen dat het gebruik van slavernij niet verder verspreidde richting het westen van de VS, daar waar nog veel terrein te winnen was. De zuidelijke staten waren het daar niet mee eens; zij wilde wel graag nieuwe gebieden aanwijzen waar slaven konden worden gehouden. Het was voor de meeste zuidelijke staten dan ook een deal breaker dat een president zich verzette tegen deze uitbreiding. Wat het nog lastiger maakte was dat Abraham Lincoln werd verkozen met enkel de meerderheid van de stemmen uit noordelijke staten. De zuidelijke staten besloten zichzelf af te scheiden van de VS op 20 december 1860. Een paar maanden later waren er al 7 zuidelijke staten afgescheiden en verkozen een eigen president: Jefferson Davis. Dit was tegen het zere been van Lincoln, hij wilde helemaal niet dat de zuidelijke staten zich gingen afscheiden van de noordelijke staten. Dit was zo ongeveer het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog, die duurde van april 1861 tot april 1865.

Waar werd voor gestreden?

Blijf nog even hangen, we komen bij het punt, waarmee het duidelijk wordt wat deze Confederate War Flag nou werkelijk betekent. Om het een beetje duidelijk te krijgen moeten we weten waarvoor beide partijen voor streden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De strijdende partijen waren ondertussen verdeeld in:
-de Unie (The Union, noordelijke staten, onder Lincoln)
-de Confederatie (The Confederation, zuidelijke staten, onder Davis)

De Unie

De Unie streed om de afscheiding van de zuidelijke staten te stoppen. Ze waren tegen het secessionisme, het beeld en de beweging van afscheidende staten.

De Confederatie

De Confederatie streed om de slavernij te kunnen uitbreiden richting het westen. Dit was de reden waarom ze zich afscheidden van de VS en waren daarvoor bereid te vechten.

Waar staat deze vlag dan voor?

Een oorlogsvlag representeert een (soevereine) staat en wordt slechts door de strijdkrachten van deze staat gevoerd. Hierin zit hem de crux. De enige noemenswaardige oorlog die de Confederatie gevoerd heeft, is de oorlog tegen de Unie. De enige echte reden waarom de Confederatie bereid was om te vechten tegen de Unie was vanwege het behoud en het expanderen van de slavernij. Er was geen andere reden en er was geen andere betekeniswaardige oorlog onder deze vlag. Daarmee staat deze vlag gelijk aan een strijd omwille van het behoud van slavernij. Of je het wil geloven of niet.

Wie voeren deze vlag?

Hedendaags wordt deze vlag gevoerd door verschillende groepen mensen en dit is precies de reden waarom het een hondenfluitje is; racisten kunnen zich verschuilen achter de andere groepen als ze worden geconfronteerd vanwege het gebruik van de vlag (plausible deniability).

Racisten

De voornaamste groep zijn de racisten, die daadwerkelijk weer terug zouden willen naar een tijd waarin zwarte mensen, of andere POC weer bezit zouden zijn van witte mensen, of worden onderworpen aan andere vormen van racisme en segregatie. Deze mensen zie je vaak meelopen in alt-right demonstraties, zwaaiend met de Confederate War Flag. Het is dan ook niet zelden dat je op zulke demonstraties, zoals bij de Charlottesville rally in 2017, vlaggen met nazi-symboliek en de Confederate War Flag door elkaar gebruikt ziet worden.

Poging tot vergiftigen van LHBTQ+ symbolen

Op extreemrechtse fora wordt er actief gepoogd om symbolen van de LHBTQ+gemeenschap te vergiftigen met nazi-symboliek, maar ook met Confederatie-symboliek. Een voorbeeld is de volgende Rainbow-confederate Flag:

Deze variant is doelbewust gemaakt om de gay-pride flag of regenboogvlag te vergiftigen met racistisch geladen uitingen. Het doel is dat de regenboogvlag wordt geassocieerd met de Confederate War Flag en dus racisme, waardoor de regenboogvlag een nare bijsmaak zal krijgen bij de massa en de LHBTQ+gemeenschap. Er zijn ook varianten met een swastika op een regenboogvlag

Non-conformisten

Mensen die zich nergens aan willen conformeren. Eigenlijk zo simpel als dat is het. Zijn tegen gevestigde orde en systemen en ‘zien het graag anders’, dan hoe die gelden in een bepaalde groep. In dit geval is die groep een staat of een land. De non-conformisten willen door het voeren van deze vlag een signaal afgeven dat ze ‘uniek’ zijn en niet willen conformeren aan wat maatschappelijk geldend is. Nu hoeven non-conformisten geen racisten te zijn, maar het gebruik van deze vlag als tegengeluid tegen het conformisme, is onhandig gekozen en verhoogt de plausible deniability van de echte racisten die zich verschuilen achter de non-conformisten.

Door Zuidelingen

Ook mensen die wonen, of hebben gewoond in een van de zuidelijke staten van Amerika, kunnen deze vlag voeren uit een soort nostalgie of vaderlandsliefde, eerder vaderstaatsliefde. Net als bij de non-conformisten, zijn natuurlijk niet alle mensen die om deze reden de vlag voeren meteen racisten. Velen weten simpelweg gewoon niet waar deze vlag nou werkelijk voor stond. Ook achter deze groep schuilen de racisten zich. Er is wel een catch: Als iemand deze vlag voert en daarbij beweert dit om nostalgische redenen te doen, maar geen wortels heeft in de zuidelijke staten, dan kan je er van uit gaan dat het geen echte vaderlandsliefde is, maar een vies toneelstukje om racisme te verbergen.

Plausible Deniability

Een beroep op onwetendheid of nostalgie. Gemiddeld tot slecht geloofwaardig. De vlag zelf is in betekenis niet betwistbaar, alleen de reden tot gebruik ervan. Dit maakt al een redelijke deuk in de geloofwaardigheid van de plausible deniability. Het hangt van een aantal dingen af, zoals of iemand woont of woonde in een van deze staten en zich er op beroept dat hij de daadwerkelijke geschiedenis niet kent. Of iemand die deze vlag als een non-conformiteitssymbool ziet en daarom voert. Deze redenen maken het aannemelijk dat een racist er mee weg kan komen om deze vlag te voeren. De truc zit hem er in dat je deze vermoedelijke racist de feiten presenteert over de daadwerkelijke betekenis van deze vlag. Hangt hij gelijk in de touwen, of krijg je allemaal smoesjes terug: Beet. Gaat die persoon zich zelf verdiepen in de feiten en komt tot de ontdekking dat het misschien toch niet zo’n handig symbool is om rond te zwaaien, dan heb je waarschijnlijk te maken met iemand die wel oprecht is en geen racistische ideeën aanhangt.

lachend op de foto staan met een boek waarop de Confederate War Flag staat afgebeeld, is op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. Ook het boek zelf, dat de “Lost Cause” aanhaalt, is erg dubieus te noemen, dan wel klare geschiedvervalsing.

Single-shot only

De plausible deniability is daarom een single-shot only. Er is genoeg te lezen uit betrouwbare bronnen, waaruit blijkt dat deze vlag simpelweg racistisch is. Dat iemand het eenmalig vergeven kan worden en het voordeel van de twijfel kan krijgen vanwege het openbaar voeren van deze vlag, betekent automatisch dat bij terugkerend gebruik door deze persoon, er sprake is van doelbewuste ontkenning of racisme. De vlag zelf is namelijk zelf niet betwistbaar als zijnde racistisch. Slechts de motivatie van degene die hem gebruikt is betwistbaar. Daarin ligt nou precies de plausible deniability, maar die is maar eenmalig mogelijk; daarna, bij herhaling dus, valt een racist door de mand.

Extra informatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Geconfedereerde_Staten_van_Amerika

https://nos.nl/artikel/2043086-omstreden-slavernijvlag-verder-onder-vuur-in-vs.html


Triple Parentheses (((Echo)))

Triple Parentheses, ((( Echo ))), of Echoes is een hondenfluitje. Het gaat om de 3 open-haakjes en de 3 sluit-haakjes met daarin een term, doorgaans een (gebruikers)naam van een Joods persoon of de Joodse gemeenschap, aangeduid met (((they))) of (((them))). De 6-tal aan haakjes weerspiegelen geluidsgolven die als het ware echoën door de gehele wereld en geschiedenis. Dit is om aan te duiden dat de invloed van Joden wereldwijd zichtbaar (en hoorbaar) is. Dit hondenfluitje wordt gebruikt door mensen die Joods zijn, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Deze veelzijdigheid van gebruikers maakt dit hondenfluitje lastig toe te schrijven aan een groep gebruikers, maar het is wel zeker mogelijk om enigszins de daadwerkelijke intentie (pro- of anti-) te filteren.

Variant: )))Naam(((

Deze variant is wel toe te schrijven aan enkel extreemrechtse groeperingen en dan in het bijzonder antisemitische groepen. Joden en sympathisanten van Joodse gemeenschappen zullen deze versie, met de haakjes naar binnen gericht nooit gebruiken in de bedoelde context. De betekenis is namelijk de (negatieve) invloed van het jodendom op de naam of term die tussen de zes haakjes staat. Deze term is sinds 2016 in gebruik.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Door Joden en sympathisanten

De ((())) variant wordt gebruikt door Joden, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Joden en sympathisanten gebruiken deze haakjes als ze spreken over zichzelf, dus rond hun eigen naam of als ze spreken over ons en wij. (((Benjamin))) en (((wij))) zijn daarvan voorbeelden. Hiermee wordt uitgedragen dat de gebruiker zelf Joods is (en dat wil uitdragen) of er actief sympathiek mee is.

Door antisemieten

Door extreemrechtse groeperingen, met name de antisemitische groepen wordt de ((())) variant alleen nog gebruikt om andere joden mee aan te duiden. (((zij))) is een voorbeeld. Maar dit wordt niet veel meer gedaan, vanwege de verregaande bekendheid van dit hondenfluitje en omdat veel Joden nu zelf actief de 6 haakjes rond hun eigen profielnamen zetten op social media. Door de specifieke aanduiding en de algemene bekendheid is de plausible deniability ook extreem laag. Antisemieten hebben daarom iets nieuws bedacht: De )))((( variant. Met de haakjes naar binnen. Antisemieten gebruiken deze vorm van dit hondenfluitje rondom hun eigen online gebruikersnaam of iets dat ze willen beschermen, zoals hun witte ‘ras‘. Als je dus )))Gebruikersnaam((( ergens ziet, dan is het vrij duidelijk dat je te maken hebt met een antisemiet.

Afbeelding toegevoegd op 31-03-2019. Dit screenshot laat het gebruik zien van de Triple Parentheses door een persoon met antisemitische en racistische denkbeelden. Zie ook dat het woord ‘Mudslimes’ wordt gebruikt. Dit is een pejoratieve en discriminerende term voor het woord ‘Muslims’.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

De Triple Parentheses worden uitsluitend schriftelijk gebruikt. Dus in gebruikersnamen, (online) teksten, ondertitels in video’s en andere geschreven of getypte vormen. Het uitspreken ervan is vrij omslachtig namelijk; “haakje open, haakje open, haakje open, etcetc”. In gesproken taal worden er andere termen gebruikt om de joden mee aan te duiden door extreemrechtse groepen. Te denken valt dan aan hondenfluitjes, zoals Cabal, Kartel, Globalisten, Internationale Bankiers en Jewry.

Door Joden en sympathisanten

Deze gebruiken alleen de ((())) variant rondom hun eigen (gebruikers)namen of van Joodse namen en Joodse gemeenschappen waar ze sympathie voor tonen, maar vrijwel altijd in de Ik- of Wij-vorm.

Door antisemieten

Deze groep gebruiken beide varianten; zowel de ((())) variant en de )))((( variant.
De ((())) variant wordt alleen gebruikt als er over Joden wordt gesproken in een Jij/Hij/Zij-vorm. De )))((( variant wordt gebruikt in de Ik- en Wij-vorm

Plausible Deniability

Heel erg weinig kans. De enige plausible deniability die mogelijk kan zijn, is wanneer de gebruiker van het hondenfluitje wordt bevraagd naar het gebruik, zonder dat de vrager voorkennis heeft. De gebruiker van het hondenfluitje kan dan beweren dat het voor de sier is of om op te vallen. In zinnen zoals ‘All of (((them))) must be deloused” is de Plausible Deniability zelfs tegen de 0% aan. Zelfs iemand die het hondenfluitje nog niet kent, weet met gezond verstand wel wat hier daadwerkelijk wordt gezegd namelijk. Desondanks kan er door te weinig kennis het een en ander wegkomen met plausible deniability. Dit is ook de reden waarom in 2016 door veel extreemrechtse figuren is overgestapt van de ((())) variant naar de )))((( variant. De eerste variant werd te bekend en de plausible deniability was te laag om het lang vol te kunnen houden dit fluitje te blijven gebruiken. Desondanks worden beide varianten nog gebruikt door extreemrechtse groepen. Voor de ((())) variant, gebruikt door Joden en sympathisanten zelf is er geen sprake van plausible deniability, omdat zij juist met trots willen uitdragen dat ze Joods zijn of voor (Joodse) gelijkwaardigheid zijn. Zij zullen doorgaans ook graag vertellen wat de term betekent.

Triple Double-Quotes: Een hondenfluitje?

Dus “”” naam “””. Op twitter kwam ik deze tegen. Ik heb het in ieder geval zelf nog nergens bevestigd gezien als hondenfluitje, maar dit zou zomaar eens de start kunnen zijn voor meer toekomstige gevallen. Wel komt de driedubbele quote mark voor in de programmeertaal Python. Ik ga er van uit dat dit niet wordt bedoelt in het voorbeeld.
Kijk naar onderstaand screenshot en beoordeel het zelf:

Pepe the Frog

Pepe the Frog is een personage (een kikker), bedacht door Amerikaanse illustrator Matt Furie in 2005. Pepe the Frog is bekend als internetmeme en was onderdeel van een webcomic, genaamd Boy’s Club. Wás, omdat de bedenker sinds 2017 gestopt is met het illustreren en gebruiken van Pepe de Frog. Dit komt omdat sinds 2016 deze kikker veelvuldig werd gebruikt op internetfora, door personen met extreemrechtse idealen. De bedenker wilde afstand doen van dit misbruik en tekende in 2017 de laatste cartoon, waarbij te zien is dat Pepe the Frog dood in zijn kist ligt tijdens een uitvaartceremonie. Pepe the Frog is een hondenfluitje. Ook beeltenissen van andere groene kikkers, zoals knuffels, beeldjes en stickers in het algemeen, kunnen in veel gevallen worden opgemerkt als een hondenfluitje.

Pepe the Frog

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Als afbeelding

Pepe the Frog is een afbeelding, zoals hierboven is afgebeeld, dus het hondenfluitje werkt alleen goed als het te zien is door het publiek. De spreker zal dus in beeld moeten zijn of afbeeldingen moeten verspreiden waarin het hondenfluitje is verwerkt. Bij afbeeldingen is het vaak zo dat de kikkerkop (zoals bovenstaande afbeelding) ergens in het klein is verwerkt. Vaak op een grappige plaats, zoals in plaats van iemands hoofd bij een foto, op iemands schouder, als ‘huisdier’, of gewoon simpelweg ergens in een hoekje van het plaatje. Op wat meer afgezonderde fora, worden vaak extremere afbeeldingen verspreid van Pepe the Frog. Afbeeldingen van kikkers met SS-uniformen aan, of Pepe die een nazivlag rond zwaait, zijn daar bijvoorbeeld geen uitzondering.

Een voorbeeld van een afbeelding waarin Pepe is verwerkt

Als profielafbeelding

Als profielfoto op social media-platformen en instant messengers, zoals WhatsApp is het gebruik van Pepe the Frog een manier om de extreemrechtse idealen te delen met de beoogde doelgroep.

In een video

In een video kan Pepe the Frog ook voorbij komen. Wat je dan vaak ziet als het een hondenfluitje moet voorstellen is dat als de spreker in beeld is, dat deze een shirt of petje draagt met Pepe the Frog daarop afgebeeld en dat deze minstens een kort momentje duidelijk in beeld komt. Wat ook kan is dat er op de achtergrond een poster hangt met de afbeelding van de kikker, welke duidelijk genoeg zichtbaar is op de video. Een bijzondere variant is het gebruik van een pluche, groene knuffelkikker, of een beeldje van een groene kikker, die in beeld is van de video. Dit kan heel subtiel op de achtergrond zijn. Zie ook de volgende afbeelding; een frame uit een YouTube-filmpje.

Een groene pluche kikker, zo opvallend in beeld is vrijwel zeker een hondenfluitje

Wat ziet de massa?

De massa ziet een afbeelding van een groene strip-kikker, Pepe the Frog. Een grappig plaatje, gemaakt door kinderen of jongvolwassenen met te veel tijd. In het geval van de groene pluche kikkers, zullen deze bij de massa niet eens veel opvallen, of geen betekenis hebben, dan dat de knuffel onderdeel is van het interieur of is blijven rondslingeren door bijvoorbeeld spelende kinderen.

Wie is de doelgroep?

Vrijwel alle extreemrechtse groepen, zoals neonazi’s, fascisten en wit-supremacisten

Wat ziet de doelgroep?

De doelgroep ziet meteen dat de gene die Pepe the Frog gebruikt een extreemrechtse ideologie heeft en dus ‘een van hen is’.

Wat is de Plausible Deniability?

In het geval van Pepe the Frog kan men aanvoeren dat het slechts een internetmeme is en het als grappig bedoeld wordt aangevoerd. Desnoods kan worden aangevoerd dat een kind of jonge kennis van de hondenfluiter het plaatje heeft gemaakt en gedeeld. Als het een profielfoto betreft, wordt het al een stukje lastiger en dat heeft te maken dat dit hondenfluitje vrij bekend is als hondenfluitje. Als tegenargument is daarom heel goed te zeggen dat de persoon die Pepe verwerkt in een profielafbeelding, wel beter had kunnen weten. Dit heeft er ook mee te maken ook dat een profielafbeelding een hele duidelijke weloverwogen keus is en het simpelweg delen van een simpele ‘grappige’ afbeelding van een kikker, niet perse. Dit gaat ook op in het geval van t-shirts met de kikker er op die wordt gedragen. Al kan daar worden aangevoerd dat deze van iemand is gekregen, of gewoon lekker zit. Al moet je dan wel afvragen waarom nou nét dat t-shirt gedragen moet worden tijdens een foto- of video-opname of in het publiek.
In het geval van de pluche kikkers, posters en beeldjes, die opvallend genoeg in beeld worden gebracht door vloggers en YouTubers, is de Plausible Deniability erg laag. Zeker als de kikker bewust in beeld gebracht lijkt te zijn. Vaak is hetgeen waar de vlogger dan over spreekt op zijn minst al dubieus te noemen, waardoor je al snel door hebt dat je te maken hebt met extreemrechtse ideologie.

Extra informatie

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepe_the_Frog
YouTube – Knowing Better: https://www.youtube.com/watch?v=G9vehIbDkNY
YouTube – ContraPoints: https://www.youtube.com/watch?v=Sx4BVGPkdzk