Triple Parentheses (((Echo)))

Triple Parentheses, ((( Echo ))), of Echoes is een hondenfluitje. Het gaat om de 3 open-haakjes en de 3 sluit-haakjes met daarin een term, doorgaans een (gebruikers)naam van een Joods persoon of de Joodse gemeenschap, aangeduid met (((they))) of (((them))). De 6-tal aan haakjes weerspiegelen geluidsgolven die als het ware echoƫn door de gehele wereld en geschiedenis. Dit is om aan te duiden dat de invloed van Joden wereldwijd zichtbaar (en hoorbaar) is. Dit hondenfluitje wordt gebruikt door mensen die Joods zijn, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Deze veelzijdigheid van gebruikers maakt dit hondenfluitje lastig toe te schrijven aan een groep gebruikers, maar het is wel zeker mogelijk om enigszins de daadwerkelijke intentie (pro- of anti-) te filteren.

Variant: )))Naam(((

Deze variant is wel toe te schrijven aan enkel extreemrechtse groeperingen en dan in het bijzonder antisemitische groepen. Joden en sympathisanten van Joodse gemeenschappen zullen deze versie, met de haakjes naar binnen gericht nooit gebruiken in de bedoelde context. De betekenis is namelijk de (negatieve) invloed van het jodendom op de naam of term die tussen de zes haakjes staat. Deze term is sinds 2016 in gebruik.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Door Joden en sympathisanten

De ((())) variant wordt gebruikt door Joden, mensen die sympathiek zijn met Joden en antisemieten. Joden en sympathisanten gebruiken deze haakjes als ze spreken over zichzelf, dus rond hun eigen naam of als ze spreken over ons en wij. (((Benjamin))) en (((wij))) zijn daarvan voorbeelden. Hiermee wordt uitgedragen dat de gebruiker zelf Joods is (en dat wil uitdragen) of er actief sympathiek mee is.

Door antisemieten

Door extreemrechtse groeperingen, met name de antisemitische groepen wordt de ((())) variant alleen nog gebruikt om andere joden mee aan te duiden. (((zij))) is een voorbeeld. Maar dit wordt niet veel meer gedaan, vanwege de verregaande bekendheid van dit hondenfluitje en omdat veel Joden nu zelf actief de 6 haakjes rond hun eigen profielnamen zetten op social media. Door de specifieke aanduiding en de algemene bekendheid is de plausible deniability ook extreem laag. Antisemieten hebben daarom iets nieuws bedacht: De )))((( variant. Met de haakjes naar binnen. Antisemieten gebruiken deze vorm van dit hondenfluitje rondom hun eigen online gebruikersnaam of iets dat ze willen beschermen, zoals hun witte ‘ras‘. Als je dus )))Gebruikersnaam((( ergens ziet, dan is het vrij duidelijk dat je te maken hebt met een antisemiet.

Afbeelding toegevoegd op 31-03-2019. Dit screenshot laat het gebruik zien van de Triple Parentheses door een persoon met antisemitische en racistische denkbeelden. Zie ook dat het woord ‘Mudslimes’ wordt gebruikt. Dit is een pejoratieve en discriminerende term voor het woord ‘Muslims’.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

De Triple Parentheses worden uitsluitend schriftelijk gebruikt. Dus in gebruikersnamen, (online) teksten, ondertitels in video’s en andere geschreven of getypte vormen. Het uitspreken ervan is vrij omslachtig namelijk; “haakje open, haakje open, haakje open, etcetc”. In gesproken taal worden er andere termen gebruikt om de joden mee aan te duiden door extreemrechtse groepen. Te denken valt dan aan hondenfluitjes, zoals Cabal, Kartel, Globalisten, Internationale Bankiers en Jewry.

Door Joden en sympathisanten

Deze gebruiken alleen de ((())) variant rondom hun eigen (gebruikers)namen of van Joodse namen en Joodse gemeenschappen waar ze sympathie voor tonen, maar vrijwel altijd in de Ik- of Wij-vorm.

Door antisemieten

Deze groep gebruiken beide varianten; zowel de ((())) variant en de )))((( variant.
De ((())) variant wordt alleen gebruikt als er over Joden wordt gesproken in een Jij/Hij/Zij-vorm. De )))((( variant wordt gebruikt in de Ik- en Wij-vorm

Plausible Deniability

Heel erg weinig kans. De enige plausible deniability die mogelijk kan zijn, is wanneer de gebruiker van het hondenfluitje wordt bevraagd naar het gebruik, zonder dat de vrager voorkennis heeft. De gebruiker van het hondenfluitje kan dan beweren dat het voor de sier is of om op te vallen. In zinnen zoals ‘All of (((them))) must be deloused” is de Plausible Deniability zelfs tegen de 0% aan. Zelfs iemand die het hondenfluitje nog niet kent, weet met gezond verstand wel wat hier daadwerkelijk wordt gezegd namelijk. Desondanks kan er door te weinig kennis het een en ander wegkomen met plausible deniability. Dit is ook de reden waarom in 2016 door veel extreemrechtse figuren is overgestapt van de ((())) variant naar de )))((( variant. De eerste variant werd te bekend en de plausible deniability was te laag om het lang vol te kunnen houden dit fluitje te blijven gebruiken. Desondanks worden beide varianten nog gebruikt door extreemrechtse groepen. Voor de ((())) variant, gebruikt door Joden en sympathisanten zelf is er geen sprake van plausible deniability, omdat zij juist met trots willen uitdragen dat ze Joods zijn of voor (Joodse) gelijkwaardigheid zijn. Zij zullen doorgaans ook graag vertellen wat de term betekent.

Triple Double-Quotes: Een hondenfluitje?

Dus “”” naam “””. Op twitter kwam ik deze tegen. Ik heb het in ieder geval zelf nog nergens bevestigd gezien als hondenfluitje, maar dit zou zomaar eens de start kunnen zijn voor meer toekomstige gevallen. Wel komt de driedubbele quote mark voor in de programmeertaal Python. Ik ga er van uit dat dit niet wordt bedoelt in het voorbeeld.
Kijk naar onderstaand screenshot en beoordeel het zelf:

Cultuurmarxisme

De term cultuurmarxisme is een hondenfluitje. Het woord is bedacht door de Amerikaanse paleoconservatieve denker William S. Lind in de jaren ’90. Cultuurmarxisme is een verzamelterm, ook wel umbrella term, voor zaken zoals: Social Justice, Politieke correctheid, anti-racisme, anti-fascisme (Antifa), white privilege, en andere termen die intersectionele gelijkwaardigheid belichamen. Het is een hondenfluitje, omdat de verzamelterm de losse termen onnodig abstract en vervreemd maakt. Ook wordt de suggestie gewekt dat cultuurmarxisme een verregaand complot is om de westerse beschaving te vernietigen. Hierdoor wordt het allemaal een beetje makkelijker om bijvoorbeeld tegen anti-racisme te zijn, of tegen homorechten te zijn, zonder dat direct te benoemen.

Wie gebruiken dit hondenfluitje?

Vrijwel iedereen in het extreemrechtste spectrum, met name fascisten en extreemrechtse complotdenkers.

Hoe wordt het ingezet?

De spreker zal doorgaans het woord cultuurmarxisme gebruiken in plaats van termen, zoals:
-Antiracisme
-Antifa / AFA
-Homerechten
-Politieke correctheid
-Sociale gelijkwaardigheid (Social justice)
-White privilege
-Pro-immigratiebeleid
Wat er bijvoorbeeld gezegd wordt is dat er gevochten wordt tegen cultuurmarxisme. Een erg abstracte term, om een of meerdere van bovenstaande groepen aan te duiden, zonder deze daadwerkelijk woordelijk in de mond te nemen.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een onbekend, abstract woord en zal doorgaans denken dat de spreker een ‘goed’ iets bedoelde waartegen gevochten moet worden. Er wordt ingespeeld dat ‘Marxisme’ een associatie oproept met communisme en veel mensen zijn vanwege de koude oorlog nog huiverig als het gaat om communisme. Veel mensen zullen de werkelijke betekenis ook niet opzoeken, waardoor dit een vrij effectief hondenfluitje is. Mensen die ondertussen weten wat de term betekent, horen direct het hondenfluitje en kunnen dit ook vrijwel zeker bevestigen, gezien de lage Plausible Deniability. Dit kunnen zowel voorstanders en tegenstanders van de achterliggende ideologie zijn. In 2020 kan voorzichtig gesteld worden dat dit hondenfluitje meer een misthoorn is geworden; de meeste mensen in de massa lijken te beseffen dat het ‘iets extreemrechts‘ is.

Plausible Deniability

De plausible deniability is vrij laag, waardoor het slechts een tijdelijk hondenfluitje kan zijn. Er is bijna niet omheen te draaien dat dit een doelbewuste verzamelterm en complottheorie is voor diverse bewegingen en ideologie die intersectionele gelijkwaardigheden tracht(en) te beschermen. De plausible deniability berust dan ook op het feit dat de toehoorder niet zelf al heeft opgezocht wat cultuurmarxisme betekent, waardoor de spreker whatever verzinsel kan vertellen als uitleg over de betekenis van de term. Een spreker die de zelfde uitleg probeert te geven aan iemand die wel heeft ingelezen over de betekenis, valt dan gruwelijk door de mand.

Onklaar maken van dit hondenfluitje

Kennis opdoen is dƩ oplossing. Hoe meer mensen weten wat de daadwerkelijke betekenis is van het woord, hoe minder kracht het hondenfluitje heeft. Kennis delen over deze term is dus van belang om de kracht er uit te halen. De plausible deniability is vrij laag, waardoor bekendheid dit hondenfluitje snel de nek kan omdraaien, omdat de sprekers er niet meer mee wegkomen door het in de mond te nemen. Deel dus feitelijke kennis over cultuurmarxisme en help zo mee dit hondenfluitje te vernietigen!

Kijk ook eens naar:

Artikel: https://big.nl/wat-de-fuck-is-cultuurmarxisme/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qlrpSpwxgWw

Pepe the Frog

Pepe the Frog is een personage (een kikker), bedacht door Amerikaanse illustrator Matt Furie in 2005. Pepe the Frog is bekend als internetmeme en was onderdeel van een webcomic, genaamd Boy’s Club. WĆ”s, omdat de bedenker sinds 2017 gestopt is met het illustreren en gebruiken van Pepe de Frog. Dit komt omdat sinds 2016 deze kikker veelvuldig werd gebruikt op internetfora, door personen met extreemrechtse idealen. De bedenker wilde afstand doen van dit misbruik en tekende in 2017 de laatste cartoon, waarbij te zien is dat Pepe the Frog dood in zijn kist ligt tijdens een uitvaartceremonie. Pepe the Frog is een hondenfluitje. Ook beeltenissen van andere groene kikkers, zoals knuffels, beeldjes en stickers in het algemeen, kunnen in veel gevallen worden opgemerkt als een hondenfluitje.

Pepe the Frog

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Als afbeelding

Pepe the Frog is een afbeelding, zoals hierboven is afgebeeld, dus het hondenfluitje werkt alleen goed als het te zien is door het publiek. De spreker zal dus in beeld moeten zijn of afbeeldingen moeten verspreiden waarin het hondenfluitje is verwerkt. Bij afbeeldingen is het vaak zo dat de kikkerkop (zoals bovenstaande afbeelding) ergens in het klein is verwerkt. Vaak op een grappige plaats, zoals in plaats van iemands hoofd bij een foto, op iemands schouder, als ‘huisdier’, of gewoon simpelweg ergens in een hoekje van het plaatje. Op wat meer afgezonderde fora, worden vaak extremere afbeeldingen verspreid van Pepe the Frog. Afbeeldingen van kikkers met SS-uniformen aan, of Pepe die een nazivlag rond zwaait, zijn daar bijvoorbeeld geen uitzondering.

Een voorbeeld van een afbeelding waarin Pepe is verwerkt

Als profielafbeelding

Als profielfoto op social media-platformen en instant messengers, zoals WhatsApp is het gebruik van Pepe the Frog een manier om de extreemrechtse idealen te delen met de beoogde doelgroep.

In een video

In een video kan Pepe the Frog ook voorbij komen. Wat je dan vaak ziet als het een hondenfluitje moet voorstellen is dat als de spreker in beeld is, dat deze een shirt of petje draagt met Pepe the Frog daarop afgebeeld en dat deze minstens een kort momentje duidelijk in beeld komt. Wat ook kan is dat er op de achtergrond een poster hangt met de afbeelding van de kikker, welke duidelijk genoeg zichtbaar is op de video. Een bijzondere variant is het gebruik van een pluche, groene knuffelkikker, of een beeldje van een groene kikker, die in beeld is van de video. Dit kan heel subtiel op de achtergrond zijn. Zie ook de volgende afbeelding; een frame uit een YouTube-filmpje.

Een groene pluche kikker, zo opvallend in beeld is vrijwel zeker een hondenfluitje

Wat ziet de massa?

De massa ziet een afbeelding van een groene strip-kikker, Pepe the Frog. Een grappig plaatje, gemaakt door kinderen of jongvolwassenen met te veel tijd. In het geval van de groene pluche kikkers, zullen deze bij de massa niet eens veel opvallen, of geen betekenis hebben, dan dat de knuffel onderdeel is van het interieur of is blijven rondslingeren door bijvoorbeeld spelende kinderen.

Wie is de doelgroep?

Vrijwel alle extreemrechtse groepen, zoals neonazi’s, fascisten en wit-supremacisten

Wat ziet de doelgroep?

De doelgroep ziet meteen dat de gene die Pepe the Frog gebruikt een extreemrechtse ideologie heeft en dus ‘een van hen is’.

Wat is de Plausible Deniability?

In het geval van Pepe the Frog kan men aanvoeren dat het slechts een internetmeme is en het als grappig bedoeld wordt aangevoerd. Desnoods kan worden aangevoerd dat een kind of jonge kennis van de hondenfluiter het plaatje heeft gemaakt en gedeeld. Als het een profielfoto betreft, wordt het al een stukje lastiger en dat heeft te maken dat dit hondenfluitje vrij bekend is als hondenfluitje. Als tegenargument is daarom heel goed te zeggen dat de persoon die Pepe verwerkt in een profielafbeelding, wel beter had kunnen weten. Dit heeft er ook mee te maken ook dat een profielafbeelding een hele duidelijke weloverwogen keus is en het simpelweg delen van een simpele ‘grappige’ afbeelding van een kikker, niet perse. Dit gaat ook op in het geval van t-shirts met de kikker er op die wordt gedragen. Al kan daar worden aangevoerd dat deze van iemand is gekregen, of gewoon lekker zit. Al moet je dan wel afvragen waarom nou nĆ©t dat t-shirt gedragen moet worden tijdens een foto- of video-opname of in het publiek.
In het geval van de pluche kikkers, posters en beeldjes, die opvallend genoeg in beeld worden gebracht door vloggers en YouTubers, is de Plausible Deniability erg laag. Zeker als de kikker bewust in beeld gebracht lijkt te zijn. Vaak is hetgeen waar de vlogger dan over spreekt op zijn minst al dubieus te noemen, waardoor je al snel door hebt dat je te maken hebt met extreemrechtse ideologie.

Extra informatie

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepe_the_Frog
YouTube – Knowing Better: https://www.youtube.com/watch?v=G9vehIbDkNY
YouTube – ContraPoints: https://www.youtube.com/watch?v=Sx4BVGPkdzk

Boreaal

Boreaal is een term die duidt op een gebied in een bepaalde tijd. Het gaat dan om een noordelijk gedeelte in Europa rond 10.000 jaar geleden. Het is ook een hondenfluitje door wit-supremacisten, fascisten en nazi’s om daarmee een wit en verenigd Europa mee aan te duiden. Zie ook onderaan de pagina voor extra informatie en bronnen.

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

Het woord boreaal wordt meestal als bijvoeglijk naamwoord ingezet: “Een boreaal Europa” of “Onze boreale wereld”. De crux in dit hondenfluitje zit hem er in of het noodzakelijk is om het te gebruiken of niet. Als het niet noodzakelijk is om het woord te gebruiken, dan is de kans zeer hoog dat het een hondenfluitje is. Wanneer de term specifiek wordt gebruikt, zoals door een historicus die het specifiek over een bepaald gebied en tijd heeft op wetenschappelijk niveau, dan is de kans vrij klein dat het een hondenfluitje is. Uiteraard is het ook geen hondenfluitje wanneer er publiekelijk wordt gesproken of gediscussieerd over het feit dĆ”t het een hondenfluitje is.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een duur woord om een gebied rond Europa mee aan te duiden, of snapt er niets van en laat het langs zich heen glijden.

Wie is de doelgroep?

Wit-supremacisten, noordelijke fascisten en neonazi’s.

Wat hoort de doelgroep?

De doelgroep hoort meteen dat de spreker een voorstander is van een wit (en dus gezuiverd) noordelijk Europa; de witte etnostaat.

Wat is de Plausible Deniability?

Poƫtische expressie kan worden aangevoerd door de fluiter, maar de Plausible Deniability is ook dan wel erg dunnetjes. De spreker zal zich beroepen op de poƫtische waarde van het woord in de zin waarin het wordt gebruikt. Hij vond het mooier klinken of beter passen om het als geheel naar buiten te brengen. Zolang de spreker niet daadwerkelijk aan het dichten is zonder groot podium en geen wetenschapper is die specifiek spreekt over het gebied, is de Plausible Deniability niet erg geloofwaardig. Het woord wordt zodanig weinig gebruikt, dat het overduidelijk een hondenfluitje is in normale spreektaal of wanneer een normaal verstandelijk publiek wordt aangesproken. Op het moment dat iemand met een groot podium en een goed stel hersens dit woord gebruikt op een manier die onnodig is en inhoudelijk niets toevoegt, kan je er redelijkerwijs van uit gaan dat het een hondenfluitje is richting wit-supremacisten.

Extra informatie

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_(age)
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreaal_(politieke_term) (betwist)
De Correspondent – Marijn Kruk: https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf
Trouw – Amber Dujardin: https://www.trouw.nl/democratie/de-uil-van-minerva-en-de-boreale-wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk-~ac79ea83

Vierde Rijk

Het Vierde Rijk of Fourth Reich is een term waarmee een hypothetisch nieuw Duits (nazi-)rijk wordt aangeduid. Het is een bekend hondenfluitje.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Reich

Hoe wordt het hondenfluitje gebruikt?

De inzet van dit hondenfluitje is doorgaans als verspreking van het Derde Rijk (Hitler’s rijk in Nazi-Duitsland tussen 1933 en 1945). De spreker zegt dan bijvoorbeeld: “Hitler begon in 1939 aan de uitbreiding van het vierde… ehh… derde rijk”. Maar ook geschreven wordt het vaak ingezet op plaatsen waar eigenlijk het Derde Rijk geschreven zou moeten worden.
Op het moment dat er gesproken wordt over het Vierde Rijk en het is ook de bedoeling dat daar over wordt gesproken, dan is het minder vaak bedoelt als een hondenfluitje. Wanneer er ambities worden uitgesproken voor het Derde of Vierde Rijk, dan is geen sprake meer van een hondenfluitje, maar van openlijke sympathie voor het nazisme.

Wat hoort de massa?

De massa hoort een verspreking of leest een typefout, door iemand die informatie verschaft over het Derde Rijk.

Wie is de doelgroep?

Neonazi’s en fascisten.

Wat hoort de doelgroep?

De doelgroep hoort direct dat de spreker een neo-nazi is, of sympathie wil uitdragen voor het nazisme.

Wat is de Plausible Deniability?

Verspreking of typefout wordt aangevoerd als tegenbewijs. Dit hondenfluitje is dan ook niet makkelijk te gebruiken als smoking gun. Je zal meerdere vermoedens moeten verzamelen om tot een redelijk aanname te komen dat het een neonazi of nazi-sympathisant betreft. Mocht de spreker betrapt worden op het herhaaldelijk verspreken of herhaaldelijk maken van een typefout met derde/vierde rijk, dan kan je er vrij zeker van uitgaan dat je te maken hebt met iemand die het nazisme verheerlijkt.

Extra informatie

Youtube – Three Arrows: https://www.youtube.com/watch?v=b8AcmzqFdPM